КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Управление на времето и ефективността в работата

Кратко представяне:

Твърде много ангажименти и недостатъчно време е най-честия проблем пред, който сме поставени в работното ни ежедневие. Въпреки, че ние не можем да Ви дадем повече време в денонощието, ние можем да Ви научим как да решавате, какво да правите и кога да го правите, за да бъдете по ефективни.


По времето на този курс Вие ще се научите:

  • Как да анализирате времето?
  • Как да се организирате последователно? 
  • Как да изследвате жизнените си цели? На какво да се посветите? 
  • Как да съчетавате дългосрочните и краткосрочните цели? 
  • Как да планирате деня, седмицата, месеца, годината?
  • Как да „облечете“ целите си в изпълними задачи?
  • Как да установявате приоритетността на задачите?
Водещ: Пламен Димитров
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша

Програма:

10.00–12.30 (11.00-11.15–Кафе-пауза)


1. Оценка на стила на използване на работното време 
- Индивидуалния начин на използване на роботното време 
- Построяване на индивидуален график на работоспособност 
- Упражняване на личните ценности по отношение на времето и отнасянето им към ценностите на фирмата 
- Намиране на силните и слабите Ви страни в стила Ви на управление на времето 
- Влиянието, което имат потребностите, навиците и личността върху използването на времето

 

2. Планиране на времето 
- Времето като ресурс на организацията 
- Ключови принципи за рационално организиране на времето 
- Основни принципи за анализ на личните и професионалните цели 
- Как да постигате поставените цели 
- Установяване на приоритетите 
- Правила за анализ на задачите 
- Принципи за поставяне на задачите пред подчинените 
- Принципи за планиране на времето 
- Съставяне на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели 
- Характеристики на качествения план 
- Как да управлявате времето в изменяща се ситуация

 

12.30-13.30 Обедна почивка
13.30–17.00 (15.00-15.15-Кафе-пауза)


3. Работа в условията на стрес 
- „Поглъщатели“ на време 
- Установяване на причините и симптомите за загуба на време 
- Управление на стреса

 

4. Повишаване на личната ефективност 
- Използване на личните ресурси за постигане на целите 
- Умения да отговорите с „не“ на неважните и несрочни дейности 
- Техники за самоорганизация. Програмиране на успеха

 

5. Делегиране на пълномощия 
- Предимствата на делегирането 
- Принципи на ефективно делегиране на пълномощия; зони и равнища на делегиране 
- Инструменти за делегиране на пълномощия 
- Начини за преодоляване на трудностите в делегирането

 


Обучението е подходящо за:
- Изпълнителни директори
- Мениджъри
- Консултанти
- Администрация
- Търговски представители
- Специалисти Човешки Ресурси
- Всички, които желаят да подобрят управлението на собственото си време


Запитване