КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Общи условия

Правила и условия

 

Въведение в потребителските срокове и условия

Дитерамб Консулт(Дитерамб Консулт) е регистрирана търговска марка и име на Дитерамб Консулт ЕООД.

Благодарим Ви, че посетихте сайта на Дитерамб Консулт.

 

Използването на нашия сайт e регламентирано от следните условия и Вие се съгласявате да бъдете правно обвързани от тях. Това важи независимо дали регистрирате своите данни при нас или не. Моля, прочетете тези правила и условия внимателно, преди да използвате нашия сайт. Ако не сте съгласни с тези правила и условия, моля не използвайте нашия сайт.

 

Запазваме си правото да променяме тези правила и условия. Моля, четете тези правни становища регуларно, за да бъдете в течение на тях, тъй като те Ви обвързват правно. Някои области на нашия сайт може да бъдат предмет на допълнителни правила и условия или условия, които отменят тези. Вие ще бъдете информирани за това на страниците на Дитерамб Консулт. Можете да използвате нашия сайт, без да се регистрират своите данни при нас. Някои области на нашия сайт, обаче, ще бъдат достъпни за вас само ако се регистрирате.

 

Моля, прочетете настоящите Условия за ползване ( \" Условия \" ) внимателно преди да използвате www.diterambconsult.com (\" уебсайта \").  Допълнителни правила и условия се прилагат, ако се запишете за онлайн или присъствен курс. Те ще бъдат доведени до вашето внимание по време на процеса на записване.

 

В тези условия, \"ние\" , \" нас \" и \" Дитерамб Консулт \" означава Дитерамб Консулт, собственикът на този уеб сайт, търговската марка и име на Дитерамб Консулт, а \"вие\" се отнасяте като потребител на този сайт. Ние си запазваме правото да оттеглим целия или част от уебсайта по всяко време.

 

Чрез използването на този сайт вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези условия, правилата за защита на личните данни, правилата за интелектуална собственост, както и правилата за защита на авторското право.

 

Вие се съгласявате, че вие сте отговорни за направата на резервни копия на всички Ваши данни и информация и вземане на подходящи предпазни мерки срещу вируси, хакерски и други видове компютърни злоупотреби.

 

Докато ние се грижим да гарантираме, че сайтът не съдържа никакви грешки, дефекти, повреди или неприлични материали, ние не поемаме отговорност за повреди или загуба на данни от компютърната Ви система, мрежа или сървър, която е резултат от изтеглянето на материали или използването на уебсайта или всякакви материали, предлагани на сайта.

 

Ние не можем да обещаем , че достъпът до сайта ще бъде непрекъснат или без грешки. Ние си запазваме правото да прекратим достъпа до уебсайта в насрочено време за поддръжка приблизително от 11.30 до 13:30 EET ( Източна Европа Часова зона ) от понеделник до петък. Може да има и случаи , когато достъпът до сайта е прекъснато за аварийна поддръжка или ремонт, или да извършат подобрения, за да се подобри ефективността и функционалността на сайта и услугите, предлагани чрез уебсайта . Достъпът може също така да бъде прекъснат поради повреди на телекомуникационни връзки и съоръжения, които са извън контрола на Дитерамб Консулт.

 

Вие приемате, че не можете да предявите иск за нарушаване на договора (или срещу нас, или срещу Вашият Дитерамб Консулт доставчик) или по друг начин по отношение на този срок на недостъпност. Вие също се съгласявате, че ние не можем да бъдем подведени под отговорност за всяко забавяне или смущения, които са присъщи на функционирането на Интернет и World Wide Web, включително вируси.

 

Ние не носим отговорност към Вас за някоя от следните видове загуба или щети , произтичащи от или във връзка с използването на сайта или съдържанието и/или помощни средства, предоставяни чрез интернет страницата: всяка загуба на печалба, загуба на доходи, загуба на очаквани спестявания, репутация или приходи; всяка загуба или повреда на данни; или непреки или последващи загуби.

 

Изключването и ограниченията на отговорността, коите се съдържат в този раздел не се прилагат за: загуба или щети, произтичащи от смърт или телесна повреда , причинени от наша небрежност.

 

Всяка разпоредба относно отговорността следва да се тълкува отделно между вас и нас. Ако съд намери някоя част за неразумна, неприложима или която не може да се наложи, тогава пак се прилагат другите части.

 

Получаването на услугите е лично за Вас и не можете да прехвърлите правата си за достъп до учебни материали или услуги на друго лице, освен ако не сме дали съгласието си в писмен вид.

 

Ако ние или Вие не успеем да приложим или се забавим в прилагането на някое от съответните ни права или средства за защита в рамките на тези условия, такова неизпълнение или забавяне не трябва да се възприема като съгласие за отказ от това право или мярка и няма да ни възпрепятства да упражняваме това право или мярка в бъдеще.

 

Тези условия се уреждат от и се тълкуват в съответствие с българското законодателство. Всеки спор, възникнал между нас по или във връзка с тези условия, трябва да бъде предмет на неизключителна компетентност на българските съдилища.

 

Цел на Сайта

Целта на сайта Дитерамб Консулт е да предостави на физически лица и фирми информация за обхвата на курсовете, продукти и други услуги, предлагани от или чрез Дитерамб Консулт включително записване и продажби на продукта.

 

Моля, имайте предвид, че курсовете, обявени на този уебсайт се предоставят от одобрени доставчици и преподаватели на Дитерамб Консулт, а не от самия Дитерамб Консулт.

 

Авторско право

Материалите в този сайт са защитени от наша и от трета страна, авторското право и други права на интелектуална собственост, както е описано в областта на интелектуалната собственост и авторските права.

 

Регистрационна форма

Всички, които ползват безплатните курсове или имат намерение да закупят или са закупили академия за обучение, трябва да попълнят формуляр за регистрация на потребителя.

 

Прием

С пускането на оферта и извършване на плащането обучаваните получават място в академията за обучение.

 

Записване и предоставяне на услуги

Вие се записвате в академията, когато платите абонамента такса на Дитерамб Консулт. \"Вие\" означава обучаваният, който получава услугите. \" Вписване \" означава процеса на включване в академия.

Когато се запишете това ще включва попълване на съответните формуляри за регистрация. \" Услуги \" означава (I ) предоставянето на материали в електронен формат от Академията чрез уебсайта. \"Академични материали\" означава материали, необходими за завършване на курса. \" Академична такса\" означава таксата, дължима за предоставяне на услугите.

 

Ние ще ви предоставим достъп до академичните материали, когато се регистрирате и вашата абонаментна такса е платена. Учебните материали са предоставени във видео формат и можете да ги ползвате веднага след записването си за участие. Вие ще трябва да влезете, използвайки избраните от Вас потребителско име и парола за достъп до академичните материали он-лайн.

 

Можете да влезете в сайта от всеки компютър с помощта на определените Ви потребителско име и парола, но трябва да сте наясно, че не всички компютри имат софтуер, който ще ви даде възможност за достъп до всички учебни материали. Моля, проверете изискванията към софтуера, намиращи се в рамките на каталога. В случай, че компютърът Ви не разполага с необходимите инсталирани player-и, ние ще Ви информираме за това и ще Ви осигурим връзка към уеб - страница или уеб сайт, който ще ви позволи да изтеглите player, който ще Ви позволи да осъществите достъп до курсовите материали .

 

Ние осигуряваме техническа поддръжка за обучаващите се по време на нашето работно време от 09.00 до 17:00 EET (Часова зона на Източна Европа) от понеделник до петък. Ние ще приложим разумни умения и грижи в предоставянето на всякаква техническа помощ, и ще приложим достатъчни усилия, за да се гарантира, че тази услуга е достъпна за вас. Въпреки това Дитерамб Консулт не може да гарантира непрекъсната наличност на техническа поддръжка.

 

Вие потвърждавате и приемате, че периодите на прекъсване може да се изискват по отношение на IT инфраструктурата на Дитерамб Консулт и че техническата поддръжка може да не бъде на разположение по време на такива периоди на прекъсване. Вие приемате, че не можете да предявите иск за нарушаване на договора (или срещу нас, или срещу Вашия Дитерамб Консулт доставчик) или по друг начин по отношение на този срок на недостъпност.

 

Изключваме всички други гаранции, преки или косвени, по отношение на производителността и наличността на услугата за техническа поддръжка, с изключение на изрично посочените в настоящите условия. Ние не гарантираме, че техническите съвети, предоставени от нас ще разрешат Вашите технически проблеми. Ако решите да се възползвате от такъв технически съвет, трябва да гарантирате, че подобен съвет се следва строго.

 

Условия за доставка

Тази страница съдържа сроковете и условията, при които ние доставяме обучителните академии, изброени на нашия сайт. Моля, прочетете внимателно тези условия , преди да поръчате курс от нашия уебсайт. Когато поръчвате обучителна академия от сайта Дитерамб Консулт, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези правила и условия.

 

Всяко позоваване в тези условия на разпоредба на закон трябва да бъде конструирано като позоваване на тази разпоредба, както е изменена, прокарана отново или разширена към съответния момент. Заглавията са само за удобство и не засягат тълкуването.

 

Вие ще бъдете помолени да кликнете върху \" Приемам \" на съответното място преди вашата покупка. Ако не кликнете върху \" Приемам \", вие няма да можете да завършите вашата покупка.

 

\" Клиент \" е лицето, което приема условията на Дитерамб Консулт за продажбата на курсовете за обучение или което се приема окато обучаващ се.

 

\"Условия\" означава стандартните условия на продажба, определени в този документ и (освен, ако контекстът не изисква друго) включват всички специални условия, договорени в писмен вид между клиента и Дитерамб Консулт. \"Договор\" означава договор за покупка и продажба на продуктите на Дитерамб Консулт.

 

\"Цени\" са котираните цени, посочени на интернет страницата на Дитерамб Консулт без данък добавена стойност към момента на покупката, направена между клиента и продавача.

 

\"Учебна академия\" обхваща курсове за обучение, които са на разположение за продажба на сайта на Дитерамб Консулт.

 

Продажби и Поръчки

Ние  продаваме и клиента закупува курсовете за обучение в съответствие с условията и цените, посочени в сайта Дитерамб Консулт.

 

Покупката, в съответствие с  правилата и условията,  е завършена с потвърждаване от страна на Дитерамб Консулт като продавач на поръчката на клиента, пусната на сайта. Условията уреждат покупката,  изключвайки всички други условия с предмет направена покупка или за която клиент твърди, че е била направена.

 

Никакви изменения към тези условияне не са обвързващи, освен ако не са договорени в писмена форма между упълномощените представители на клиента и Дитерамб Консулт.

 

Клиентът е отговорен за избора на курсовете за обучение и всеки съвет или препоръка, дадени от Дитерамб Консулт или нейните служители на клиента или неговите служители или агенти относно  пригодността като цяло или за определена цел, приложение или употреба са предназначени само за ориентиране и е изцяло на собствен риск за клиента. Съответно, Дитерамб Консулт не носи отговорност за всякакви такива съвети и препоръки.

 

Поръчки за избрана академия за обучение може да се правят чрез сайта Дитерамб Консулт. Клиентът е отговорен пред Дитерамб Консулт за гарантиране на точност при спазване на условията за всяка подадена поръчка.

 

Количеството академии за обучение трябва да е това, посочено в поръчката на клиента ( ако е прието от Дитерамб Консулт), но и в двата случая академиите за обучение включват всички изменения оповестени от Дитерамб Консулт на уебсайта към момента на покупката.

 

Поръчка, потвърдена  от Дитерамб Консулт чрез сайта на Дитерамб Консулт, не може да бъде отменена от Клиента, освен с писменото съгласие на Дитерамб Консулт.

 

Освен ако не е посочено друго, Дитерамб Консулт ще предприеме всички разумни стъпки, за да гарантира, че всички курсове за обучение ще бъдат достъпни за ползване онлайн.

Цени

За всички клиенти цените на курсовете за обучение ще бъдат достъпни на уебсайта на Дитерамб Консулт към момента на подписване на договора между клиента и Дитерамб Консулт.

 

Обявената цена на интернет страницата не включва съответния Данък добавена стойност (ДДС ).

 

По време на онлайн сделката размерът на приложимия ДДС ще бъде показан в момента на плащане. Общата платима цена ще включва всички приложими ДДС.

 

Ако, в резултат на дадена от клиента невярна информация на Дитерамб Консулт, е извършена продажба, която е трябвало да включва ДДС, а е направена без начислено ДДС, Дитерамб Консулт може да изиска сумата от потребителя, равна на ДДС, което е трябвало да бъде начислено.

Доставка

Академиите за обучение са електронни. След като е било разрешено плащането за академии за обучение, поръчаните ще бъдат на разположение с изключение на тези във видео формат, който може да се гледа онлайн .

 

Ако академиите за обучение не са налични в този срок, необходимо е клиентът да се свърже с Дитерамб Консулт с пълни подробности за покупката, за да поиска възобновяване на академиите за обучение.

 

Клиентът няма право да копира или прехвърля обучителните материали на друг компютър или на трета страна.

 

Искове за неизпълнение на доставката следва да бъдат направени в рамките на работния ден, последващ  датата на плащане. Вашите законови права не са засегнати.

Парола

Когато се запишете за курс за обучение, вие ще бъдете помолени да изберете потребителско име и парола. Тъй като ще отговаряте за всички дейности, които се случват с вашето потребителско име и парола, трябва да се погрижите да запазите потребителското си име и парола в тайна. Вие трябва да ни уведомите незабавно за всяко неоторизирано използване на потребителското Ви име и парола или ако смятате, че вашето потребителско име или парола вече не са поверителна информация.

 

Ние си запазваме правото да изискаме от вас да промените потребителското си име и парола, ако вярваме, че те вече не са защитени.

 

Информацията , която ни предоставяте, когато се запишете за курс за обучение в Дитерамб Консулт или по всяко друго време, е предмет на правилата за защита на личните данни.

 

Качество на услугите

Ние ще влагаме значителни умения и грижа при изпълнението на услугите. Ние ще предоставяме услугите в съответствие с описанието на курса, което е изложено на сайта от автора на обучителната академия.

 

Дитерамб Консулт влага значителни усилия, за да гарантира, че сайта Дитерамб Консулт е на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Дитерамб Консулт си запазва правото да прекрати достъпа до уебсайта в предвидения прозорец за поддръжка приблизително от 11.30 до 13:30 EET (Източна Европа Часова зона) от понеделник до петък. Може да има и случаи, когато достъпът до сайта Дитерамб Консулт да бъде прекъснат за аварийна поддръжка или ремонт или да се извършат подобрения, за да се повиши ефективността и функционалността на сайта. Достъпът може също така да бъде прекъснат поради повреди в телекомуникационните връзки и съоръжения, които са извън контрола на Дитерамб Консулт.

 

Ние не поемаме никакъв ангажимент към вас, че съдържанието на услугите ще отговаря на специфичните изисквания, които имате и ние очакваме от вас да положите нужните грижи, за да се уверите, че курсът за обучение отговаря на вашите нужди.

 

Ние не поемаме никакъв ангажимент към вас, че ще постигнете конкретен резултат от вашия сертификат от курса или  че ще се сдобиете с определена квалификация от получаването на услугите.

 

Освен при условията, описани по-горе в тази декларация, ако не се възползвате от курса си, ние не поемаме никакви ангажименти, че учебните материали ще бъдат съвместими или ще работят със софтуера или хардуера на компютъра ви.

 

В случай, че ви препоръчваме да разрешите бисквитки или да изтеглите някой публично достъпен софтуер, за да се гарантира, че компютърът ви е в състояние за достъп до учебни материали , вие правите това на свой собствен риск.

 

Допълнителни такси могат да бъдат дължими към трети страни за използване на софтуер, необходим, за да видите и изтеглите учебните материали. Вие носите отговорност за плащане на тези такси.

 

Всички заявления, гаранции и/или условия и/или ангажименти, които не са изрично посочени в тези условия (независимо дали се подразбира от закона, установено поведение, устав или по друг начин), се изключват до максимално допустимата степен по право.

Курсови Такси

Таксите за курса се публикуват на интернет страницата Дитерамб Консулт.  Дитерамб Консулт е ангажирана с поддържането на таксите на същото ниво като публикуваното първоначално за цялата продължителност на курса, но си запазва правото да прави увеличение на общите такси по време на курсовете, за да се отрази инфлацията или промени, свързани с възнаграждението на обучителите.

 

Крайните такси са верни и включени към момента на записване. Таксите не включват оборудване, необходимо за завършване на курса.

Плащане

Плащането може да стане чрез PayPal, ePay, Банков превод или друго плащане. За справки от плащанията си можете да се свържете с PayPal, ePay, или Вашата банка.

 

Дитерамб Консулт предприема разумни мерки, за да гарантира, че сайта Дитерамб Консулт е защитен и  се задължава да предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че всяка информация, предоставена от клиента за целите на плащането ще се съхранява със засилен контрол. Използването на Интернет не е гарантирано да бъде непрекъснато или без грешки. Поради естеството на интернет,  Дитерамб Консулт не гарантира пълна сигурност на вашата информация в сайта.

 

Дитерамб Консулт не носи отговорност за щети, разходи или загуби, произтичащи от събития, които са извън неговия контрол, включително без ограничение наводнения, пожар, кражби, прекъсване на захранването , терористични атаки, загуба или прекъсване на комуникационни услуги или стачки.

 

Вие се съгласявате да ни заплатите таксата за курса (с включено ДДС ) след поръчката на академии за обучение. Всички такси се заплащат преди резервацията, освен с нашето предварително писмено съгласие за друго.

 

Ние си запазваме правото да променим размера на таксата за курса. Таксата за всеки курс за обучение във всеки даден момент ще бъде оказана на интернет страницата Дитерамб Консулт.

 

В малко вероятния случай на техническа грешка, при която размерът на таксата за академията е неверен, ние ще Ви уведомим веднага, щом можем. След това ще имате право да избирате между възстановяване на средствата, които сте ни заплатили (в който случай няма да бъдете включени в курса) или да изплатите остатъка от таксата за курс при нас.

 

Обучаващите се могат да плащат една по една академиите или  серия от академии наведнъж. В случай, че дължимата такса не се заплати до началото на урока, ние си запазваме правото да откажем достъп на курсист/ постоянен достъп до академията, докато се изчисти плащането.

Начини на плащане

PayPal : Моля, извършвайте плащанията, използвайки  PayPal

Кредитна карта : Моля, направете плащане с кредитна карта чрез PayPal

ePay - Моля, направете плащане с дебитна карта чрез ePay

Банков превод - Моля, направете плащане с кредитна карта чрез банков превод

 

Отказ от курс от курсист

След като сте се записали за академия за обучение, ако решите, че искате да се откажете от участие, можете да го направите при условие, че: уведомите Дитерамб Консулт, че желаете да се откажете от вписването си; вие не сте осъществили достъп до академичните материали или не сте получили указания за обучение.

 

Ако курсистът анулира членството си, се изплаща такса за анулиране в размер на 50% от цената на академията, а останалата сума се възстановява на курсиста в рамките на 28 дни след отказа.

 

Отказ от курс от Дитерамб Консулт

Дитерамб Консулт си запазва правото да :

 

- Отмени всяка академия преди публикуваната дата за започване на академията за обучение, като в този случай ще бъде предложена алтернативна дата за старт или пълно възстановяване на таксата.

 

- Промени публикуваните дати за начало на уроците, в който случай алтернативна начална дата ще бъде предложена. Не се прави възстановяване.

 

- Изтегли обучителните академии по всяко време, ако по някаква причина академията не е в действие. При тези обстоятелства ние ще вложим разумни усилия, за да вземем съответните мерки за поддържане на достъпа до съдържанието. Ако алтернативите не са приемливи за курсиста и заплащането на изтеглените модули вече е било направено, възстановяване на разходите за изтеглените модули ще бъде предложено.

Правила за анулиране

Дитерамб Консулт има право да прекрати това споразумение с предизвестие до клиента  в случай, че всички дължими суми не са били платени.

 

Ако сте курсист, ние ще направим курсовите материали достъпни за Вас чрез уебсайта Дитерамб Консулт, започвайки от записването до оформяне на плащането  за периода от време, за който сте  закупили курсовите материали. За да се изчисли датата на изтичане на членството Ви, молим да обобщите периода от дни, за който сте закупили курса плюс времето, което вече сте използвали. Когато закриете членството си и вече не искате достъп до услугите, регистрацията Ви автоматично ще бъде деактивирана.

Отворена политика на анулиране и вътрешни курсове за компании

Ако клиентът анулира резервацията си, продължава да се изисква плащане на Дитерамб Консулт на такса за анулиране, равна на 50% от таксата за курса.

Поведение и свързаните с това задължения

С оглед на получения от нас членския внос, ние Ви предоставяме неизключително, непрехвърлимо разрешение        [ т.е. не трябва да се използва от или да се прехвърля на друго лице] да можете да използвате академичните материали  единствено за некомерсиална употреба вкъщи или на работа във връзка с получаването на услугите. Следователно, можете да правите копия, колкото намерите за необходимо по време на достъпа до съдържанието на академията, а можете и да отпечатате за Ваша лична употреба толкова много страници от академичните материали в сайта Дитерамб Консулт, колкото прецените за разумно за Ваши лични цели. Вие не можете да правите копия на всички материали, предоставени от академията под формата на книга или друг твърд формат.

 

Освен ако не е изрично уреденo в тези условия, не можете да променяте, копирате , възпроизвеждате, публикувате повторно, качвате, публикувате, предавате или разпространявате по никакъв начин нито един от материалите на академията за обучение. Всяко използване на материалите на обучителната академия, което не е  изрично разрешено в тези условия, е строго забранено и ще представлява нарушение на някое от нашите авторски права или други наши права върху интелектуална собственост и/или авторски права или други права на интелектуална собственост на нашите треньори - лицензианти.

 

Клиентът не трябва : да разкрива съдържанието или стила на академията пред  други доставчици на обучение.

 

Курсистите не трябва да правят своите онлайн пароли достъпни за трети лица, както и курсовете не могат да се прехвърлят между курсисти.

 

Ние си запазваме правото да изискаме от курсиста да напусне академията за обучение (без възстановяване на таксата) на всеки етап, ако курсистът е в нарушение на някоя академична или друга политика на Дитерамб Консулт, ако е виновен за неподходящо поведение или поведение или действие, което по наша преценка, може да окаже неблагоприятно влияние върху учебния опит на други лица или други приложими обстоятелства, които считаме за неприемливи.

 

Ние също така си запазваме правото да изискаме от курсистите да напуснат академията за обучение във всеки един етап, ако техните плащания за модули не са актуализирани.

 

Таксите не подлежат на връщане в нито едно от посочените по-горе обстоятелства, освен ако не преценим, че добросъвестните смекчаващи вината обстоятелства ще се приложат, в който случай ние сме готови да приложим дискреция.

Завършване на курс

Курсистите могат да получат сертификат за всяка обучителна академия, когато успешно са преминали минимума от 75 % от крайната оценка за преминаване на финалния тест. Сертификатите могат да бъдат отпечатани и от самите обучаеми или получени чрез препоръчана поща за сметка на курсиста.

Оплаквания

В случай, че не сте доволни от някой аспект на услугите, моля, свържете се с нас чрез уебсайта Дитерамб Консулт.

 

Дитерамб Консулт Общността

Вие се съгласявате да не използвате Дитерамб Консулт общността и всяка част от сайта:

 

за каквито и да било незаконни цели;

 

за предаване, съхранение или разпространяване на всеки материал, който е с неприлично, обидно, богохулно, порнографско, незаконнo, заплашително , оскърбително, вредно ( особено на непълнолетните ) клеветническo , вулгарнo или по друг начин нежелателно съдържание, вмешателство в неприкосновеността на личния живот;

 

за предаване , съхранение и разпространяване на всеки материал, който нарушава нашите или на всяко друго лице авторски права, търговски марки, патенти, морални права или други права на интелектуална собственост от всякакво естество;

 

за предаване , съхранение и разпространяване на всеки материал , който съдържа изображения, аудио -или видеозаписи , софтуер или други материали, защитени от законите за интелектуална собственост (или от правата за поверителност или неприкосновеността на личния живот , когато е приложимо ), освен ако вие притежавате или контролирате правата върху тях и сте получили всички необходими съгласия по отношение на каквито и да било интереси на трети лица относно материала ;

 

за търговски цели, включително и без ограничения за публикуване или разпространение на всяко промотиране или реклама, или събиране на средства или продажбата или доставката на стоки или услуги;

 

за предаване, съхранение и разпространяване на материали, които  вероятно биха имали пагубен ефект върху нашата репутация или тази на всяко друго лице;

 

за събиране на информация или IP адреси или за предаване или разпространение на материали, които съдържат софтуерни вируси или всякакви други файлове или програми, които могат да прекъснат, разрушат или ограничат функционалността на сайта Дитерамб Консулт или сървъра, или  съдържащи нежелани или непозволени материали , верижни писма, нежелана поща , спам или други подобни ;

 

за предаване на всеки материал, за който е вероятно да причини вреда на Дитерамб Консулт или нечия друга компютърна система, включително всякакви вируси, кодове , прегряване, данни или други обичайни нарочно проектирани програми за повреди или за причиняване на  дефекти, грешки, неизправност или заразяване на компютърна система ;

 

да ограничи или по някакъв начин възпрепятства някое лице да използва уебсайт Дитерамб Консулт;

 

за предаване, съхранение и разпространение на всеки материал, който не е свързан с предмета;

 

да се представяте или да заявявате погрешно или невярно вашата връзка с всяко юридическо или физическо лице, треньори или други курсисти;

 

да изтриете всеки авторски принос, правни бележки или означения за авторство или надписите във всеки качен файл или фалшифицирате произхода или източника на материала, от който се предава или разпространява;

 

да придобиете, събирате или съхранявате лични данни за всички посетители, треньори или курсисти на сайта;

 

да предавате данни, които отправят прекомерни изисквания към трафика.

 

Публикувайки съобщение на интернет страницата на Дитерамб Консулт вие гарантирате, че вашето съобщение е в съответствие с правилата и условията, вътрешните правилата и /или всякакви съответни закони и подзаконови актове и се съгласявате да обезщетите Дитерамб Консулт за всички правни такси, щети и други разходи, които могат да бъдат направени от Дитерамб Консулт в резултат на нарушение от Ваша страна на тази гаранция.

 

Ако откриете всякакви материали или поведение на други потребители, които смятате за неприемливи или в нарушение на тези правила и условия, трябва да ни докладвате и ние ще се справим с това по наша преценка.

 

Ако публикувате каквито и да било коментари или съдържание на уебсайта, Вие давате на Дитерамб Консулт и доставчикът неизключително  безвъзмездно непрекъснато и неотменимо право и лиценз да възпроизвежда, променя, редактира, адаптира, публикува , превежда, разпространява и показва тези материали във всякакви и всички известни  сега медии или създадени в бъдеще по целия свят и разрешавате на други да го направят. Освен това, Вие се съгласявате да се откажете неотменимо и безусловно от всички морални права, които може да имате по отношение на всеки материал, публикуван от вас в сайта.

 

В случай, че изпратите всякакво съдържание, което нарушава разпоредбите на горния параграф , Дитерамб Консулт си запазва правото да премахне това съдържание или да блокира  достъпа до него и да отговори на всички оплаквания, направени от трета страна по отношение на това съдържание . Дитерамб Консулт няма да бъде отговорна пред вас, ако премахне всякакво съдържание, за което вярва, че нарушава разпоредбите на тези условия.

 

Дитерамб Консулт има право без предизвестие да записва IP адреса, от който всеки потребител предоставя съдържание, което се предава или разпространява чрез сайта Дитерамб Консулт.

 

Дитерамб Консулт може също така да запази всяко съдържание, което изпращате или получавате, ако се изисква да направим това по закон или ако е разумно за гарантиране на спазването на условията  или да отговорим на оплаквания на трети лица относно такова съдържание.

 

Дитерамб Консулт си запазва правото да изтрива всеки принос или да предприеме действия срещу всяка регистрация на потребител, по всяко време , по някаква причина.

Ограничения

Клиентът потвърждава, че при изчисляване на цената за академията за обучение Дитерамб Консулт е приела, че няма да има  препродажба.

 

За да се осигури адекватна защита срещу копиране от трети страни, е разумно да се избегне прехвърляне на собственост върху курсовете за обучение. Съответно това е условие на покупката, че A ) Клиентът няма да препродава, заема или да се разделя от притежанието на курсовете за обучение или част от тях и
B ) Клиентът ще позволи името на Дитерамб Консулт да се използва за воден знак на всеки курс на обучение.

 

Авторското право продължава да съществува и в академиите за обучение. Никаква част от курса за обучение не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма.

 

Клиентът може да oтпечата или да тегли материали само за лично ползване, при условие , че марката на  Дитерамб Консулт, необходими подробности като символи и тип размер са видими. На клиента е напълно забранено да продава, лицензира или по някакъв начин да се разделя от притежанието на всеки получен продукт.

 

Отговорност

Докато Дитерамб Консулт полага усилия, за да гарантира, че информацията на уебсайта на Дитерамб Консулт е вярна, ние не гарантираме за точността и пълнотата на материалите на сайта или в нашия проспект. Ние можем да правим промени в материалите на сайта или на продуктите и цените, описани в него по всяко време и без предупреждение.

 

Материалът на сайта се предоставя \"както е\", без никакви условия, гаранции или други условия от всякакъв вид. Съответно, в максимална степен , позволена от закона, сайтът Дитерамб Консулт се предоставя въз основа на това, че ние изключваме всички декларации , гаранции , условия и други обвързаности (включително, без ограничение, подразбиращите се от закона условия за задоволително качество, годност за определена цел и влагането на разумни грижи и умения ), които може да имат ефект по отношение на сайта Дитерамб Консулт .

 

Дитерамб Консулт и нейните служители, директори , акционери или агенти от всякакъв вид , изключват всякаква отговорност и отговорност за всяка сума или вид загуба или повреда, която може да възникне за курсисти, обучаващи се или трето лице (включително , без ограничение, преки, косвени, наказателни или последващи загуби или щети, или загуба на приходи, печалби , добра воля , данни , договори, използване на парите , или загуба или щети, произтичащи от или свързани по някакъв начин с прекъсване на бизнеса , както и дали в закононарушение ( включително и без ограничение небрежност) , договор или по друг начин ), във връзка със сайта на Дитерамб Консулт по някакъв начин или във връзка с използването , невъзможността за използване или резултатите от употребата на Дитерамб Консулт, всички уеб сайтове, свързани с уебсайта Дитерамб Консулт , или материалите на такива уеб сайтове, в това число, но не ограничено до загуба или щети, причинени от вируси, които могат да заразят компютърното оборудване, софтуер , данни, или друга собственост заради достъп използване или сърфирате в интернет страницата или свалянето на всякакви материали от сайта Дитерамб Консулт или всеки уеб сайт, свързан с уебсайта Дитерамб Консулт. Ако вашето използване на материала на сайта доведе до необходимост от обслужване, ремонт или поправка на оборудване , софтуер или данни , вие поемате всички разходи за това.

 

Ние не сме отговорни пред Вас в случай, че не можем да предоставим услугите в случай на събитие извън нашия контрол , което включва (но не само) събития, като например , пожар, наводнение , буря, стачки или други промишлени действия , проблеми в далекосъобщителните услуги, война, бунт  или действията на всяко правителство или публичен орган. В случай , че сме възпрепятствани от предоставяне на услугите от такова събитие , ние ще предприемем всички разумни стъпки, за да се опитаме да възстановим предоставянето на услуги за вас веднага щом това е осъществимо .

 

В никакъв случай не сме отговорни пред вас за загуба на печалба, загуба на спестявания , загуба на очаквани спестявания , загуба на приходи или загуба на репутация, от които може да пострадате. Освен това, в никакъв случай не носим отговорност пред вас за преки или косвени загуби, които може да понесете.

 

Ние не носим отговорност пред Вас за всякакви данни, които може да загубите или (а ) в резултат на достъп до учебни материали, или ( б ) при завършване на всеки курс  чрез уебсайта. Ваша е отговорността да гарантирате, че редовно запазвате и съхранявате резервно копие на всички данни, които държите на компютъра си, от който имате достъп до учебните материали, както и всички данни, които въвеждате при завършване на курса.

 

Освен ако не се прилага изложеното по-горе, нашата максимална съвкупна отговорност към Вас за всеки Ваш иск срещу нас или във връзка с предоставените от нас услуги, които не се изключват по друг начин в тези условия, трябва да се ограничава до размера на таксата за курс, която е платена или е платима от Вас или от Ваше име.

 

Всяка разпоредба следва да се тълкува отделно като между вас и нас. Ако съд намери някоя част за неразумна, неприложима или което не може да се наложи, тогава все още се прилагат другите части.

 

Въпреки че всички разумни грижи се полагат в подготовката и преразглеждането на курсове за обучение, Дитерамб Консулт не гарантира, че съдържанието на курсовете за обучение е точно или актуално или че курсовете за обучение са подходящи за целите на клиента.

 

Клиентът признава, че академиите за обучение не претендират да включват всички необходими разпоредби на договор с трето лице, както и че спазването на правилата на курса за обучение не може да придаде имунитет от правни задължения. ДИТЕРАМБ КОНСУЛТ ще възложи в полза на клиента всички гаранции, дадени от преподавателя. В никакъв случай отговорността на ДИТЕРАМБ КОНСУЛТ във връзка с покупката не ще надхвърля сумите, платени за всеки курс на обучение, който е предмет на спор. При никакви обстоятелства ДИТЕРАМБ КОНСУЛТ няма да носи отговорност за последващи или косвени загуби или за загуба на бизнес, загуба на печалба , загуба на клиентела, договор или спестявания.

 

Връзки с трети страни

Всяка една връзка (включително без ограничение на линкове публикувани от други потребители на сайта) се предоставя само за ваше удобство и в нея се влиза на свой собствен риск.

 

Ние не носим отговорност по никакъв начин за съдържанието на сайтовете на трети лица или за стоки или услуги, предоставяни от операторите на такива сайтове , и освен ако не е указано друго, не сме отговорни за и не одобряваме или не препоръчваме никой сайт на трета страна или неговата достъпност или съдържание или всяко споразумение или разбиране, в което Вие влизате с трета страна чрез интернет страницата на трета страна.

 

Ако решите да използвате някоя от осигурените връзки, трябва да попитате за достъп съобразно условията и декларацията за поверителност на сайта на третата страна. ДИТЕРАМБ КОНСУЛТ не поема никаква отговорност за загуби, щети , разноски, разходи или друга отговорност, понесена от Вас по отношение на тези уебсайтове на трети страни.

 

Вариации и изменения в правилата 

Никакви изменения на тези правила и условия не ще бъде валидно, ако не е договорено в писмена форма от Дитерамб Консулт, при условие, че винаги Дитерамб Консулт си запазва правото да прави всякакво допълнение, изменение или промяна на тези правила и условия, изпращайки писмено уведомление за такава промяна на всички засегнати курсисти.

 

Дитерамб Консулт може също чрез писмено известие да променя реда и условията за записване с незабавен ефект, тъй като може да се наложи да се съобразява с всякакви законови или подзаконови разпоредби за финансиране.

 

Ние си запазваме правото да променяме тези условия регуларно. Когато направим промяна, ние ще актуализираме тази страница на уебсайта Дитерамб Консулт. Ако направим това, актуализираната версия ще бъде активна 24 часа след обновяване и веднага след като тя е качена на сайта на Дитерамб Консулт. Датата на последната промяна на тези условия е указана в края на правилата.

 

Препоръчваме ви да посещавате тази страница всеки път, когато посещавате сайта, зада сте сигурни, че сте наясно с и спазвате всички промени, които сме направили с тези условия. Ако продължите да ползвате услугите на сайта Дитерамб Консулт ще се счита, че сте приели тези промени от момента, в който тези промени влизат в сила.

 

Приложим закон

Това споразумение е договорно споразумение за предоставяне на услуги от Дитерамб Консулт на клиента. При спазване на условията на всяко споразумение, което сключим с вас, ако се запишете за Дитерамб Консулт академии, ние си запазваме правото да оттеглим целия или част от уебсайта по всяко време.

 

Тези условия се уреждат от и се тълкуват в съответствие с българското законодателство. Всеки спор, възникнал между нас по повод или във връзка с тези условия, трябва да бъде подведен под юрисдикцията на българските съдилища .

 

Тези условия представляват цялото споразумение между нас във връзка с предоставянето на услуги от нас на Вас и те заменят и заместват всякакви предишни споразумения между нас във връзка с услугите. Вие се съгласявате, че няма да разчитате на никое изявление, направено от нас или някой от нашите представители по отношение на услугите, различно от онези, изрично посочени в тези условия (което включва, с цел избягване на съмнение, описание на набора от услуги, изложени в сайта).

 

Продължаването на използването на сайта след някаква промяна в условията, ще означава, че приемате тези промени.

 

Законите на България  уреждат покупката и страните се подчиняват на изключителната юрисдикция на съдилищата в България.

 

Защита на данните

Курсистите са предмет на правилата за поверителност на Дитерамб Консулт, подробности за които са публикувани на интернет страницата на Дитерамб Консулт .

 

Дитерамб Консулт може да използва личните данни, които клиентът предостави и клиентът се съгласява да разреши използването им от Дитерамб Консулт: ( а) за пазарни проучвания и проследяване на данните за продажбите, за да се подобрят бъдещите услуги на Дитерамб Консулт към клиента; ( б ) да изпрати на клиента информация за продукти и услуги на Дитерамб Консулт, за събития и промоции, организирани от или от името на Дитерамб Консулт.

 

Ако клиентът не се съгласи на това ползване, такова съгласие може да бъде оттеглено чрез писмено уведомление до Дитерамб Консулт.

 

Защита на личните данни

Ние считаме личните Ви данни за важни, както и подробностите, които ние събираме от вас, ако сте избрали да ни ги предоставите, това е за да ни се даде възможност да ви изпращаме информация за продукти и услуги, към които може да проявите интерес.

 

Моля, вижте Декларацията за поверителност на Дитерамб Консулт, публикувана на интернет страницата Дитерамб Консулт за допълнителна информация относно нашата политика.

 

Като ни предоставяте Ваша информация Вие се съгласявате да я обработваме за целите, очертани в политиката за неприкосновеност на личния живот на Дитерамб Консулт. Това е изискване за използване на този сайт, че по всяко време ще предоставите верни и точни данни в регистрационните форми и чрез други изискващи информация точки на нашия сайт. Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно, ако подозирате, че се използваната от вас парола, е била използвана от трето лице.

 

Ако предоставите или Дитерамб Консулт има разумни основания да подозира, че сте предоставили информация, която е невярна, неточна, непълна, Дитерамб Консулт има право да спре или прекрати Вашето използване на нашия уебсайт Дитерамб Консулт и да откаже всяко настоящо или бъдещо ползване на сайта (или на част от сайта).

 

Ние се отнасяме към личните Ви данни много сериозно. Моля, прочетете изявленията и политиките за поверителност на Дитерамб Консулт, ако бихте искали допълнителни уточнения за информацията, която събираме и как тя се използва. Чрез използване на уебсайт Дитерамб Консулт и подаването на личните Ви данни Вие приемате и се съгласявате, че сте разбрали и приемате условията на поверителност.

 

Декларация на курсиста

При подписване на формуляра за кандидатстване курсистът декларира, че информацията, предоставена във формуляра е пълна и вярна и че даването на невярна или непълна информация може да доведе до отказ за регистрация или отмяна на записване.

 

Общи правила

Всяко уведомление, което се изисква или е разрешено да се дава от всяка от страните отправено до другата при тези условия трябва да бъде в писмен вид, адресирано до другата страна по нейното седалище или основното място на стопанска дейност или такъв друг адрес, на който може в съответния момент да се достави уведомлението в съответствие с тази разпоредба от страната, която дава  уведомлението.

 

Никой отказ на Дитерамб Консулт или нарушение в покупката от страна на клиента, не се счита за отказ от някое следващо нарушение на същата или на друга разпоредба . Ако някоя от разпоредбите на тези условия се преценена от компетентен орган за невалидна или неприложима изцяло или отчасти, валидността на останалите разпоредби от настоящите условия и остатъка от въпросната разпоредба не се засяга от това.

 

Дитерамб Консулт не носи отговорност по никакъв начин за загуба, повреда или закъснение вследствие на каквито и да било обстоятелства извън неговия контрол.

 

Разделност

Ако някое от тези правила и условия или други разпоредби на дадена покупка се определи от компетентен орган, като невалидна, незаконна или неприложима до някаква степен, това правило, условие или разпоредба ще бъде в тази степен отделено от останалите условия, правила и разпоредби, който ще продължат да бъдат валидни в пълната степен, позволена от закона.

 

Тези Условия и всички документи, изрично посочени в тях, представляват цялото споразумение между нас във връзка с предмета на всяка покупка и заместват всички предварителни съгласия, разбирания или договорености между нас, независимо устни или в писмена форма.

 

Всеки от нас признава, че при навлизане в покупка, никой от нас не се позовава на някакво представяне или обещание, дадено от другия или което се подразбира от нещо казано или написано в преговорите между нас преди такава покупка, освен изрично посочените в настоящите условия и условия .

 

Никой от нас няма нито едно средство за защита по отношение на каквото и да е невярно изявление, направено от друга страна, дали в устна или в писмена форма, преди датата на покупка ( освен ако такова невярно изявление е направено с цел измама) и единствено средство за защита на другата страна ще бъде за нарушение на договора, както е предвидено в тези правила и условия.

 

Данни за контакт

Можете да се свържете с нас :

по електронна поща на адрес: info@diterambconsult.com.com