КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Предстоящи присъствени обучения

Дата Тема / Място Водещ Цена без включен ДДС
05-07-2024 Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - IV модул: Управление на времето. Делегиране и контрол на изпълнението на работните задачи
Място: гр.София, Хотел Грами
Пламен Димитров 490лв. Записване
27-09-2024 Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - V модул: Умения за мотивация и ангажираност на служителите
Място: гр.София, хотел Грами
Пламен Димитров 490лв. Записване
04-10-2024 Управление на разнообразието в работната среда
Място: гр.София, х-л Грами
Пламен Димитров 490лв. Записване
18-10-2024 Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - VI модул: Изграждане и развитие на успешен екип
Място: гр.София, хотел Грами
Пламен Димитров 490лв. Записване
01-11-2024 Практически умения за обслужване и продажби по телефон
Място: гр.София, Хотел Грами
Стефан Димитров 490лв. Записване
15-11-2024 Лидерски умения за мениджъри
Място: гр.София, Хотел Грами
Пламен Димитров 490лв. Записване
29-11-2024 Работа с недоволни клиенти и обработка на рекламации
Място: гр.София, Хотел Грами
Стефан Димитров 490лв. Записване

Всички обучения

Продажби и работа с клиенти Умения за презентиране Работа с корпоративни и ключови клиенти Управление на продажбите Организация и управление на мърчандайзинга Планиране и организиране на промоции Управление и автоматизиране на процесите в продажбите Седемте основни стъпки в продажбите Стратегии за продажби на европейски пазари Продажби и преговори с Ключови Клиенти, Дистрибутори и Търговски вериги Успешно обслужване на клиенти 27 Онлайн обучения за Вашия търговски екип Практически умения за обслужване и продажби по телефон Практически умения за търговски представители Работа с недоволни клиенти и обработка на рекламации Ценообразуване. Договаряне на цени и търговски отстъпки Водене на преговори в продажбите Още...
Мениджмънт и Лидерство Лидерски умения за мениджъри Мениджърски умения за мотивация и делегиране Решаване на организационни проблеми и вземане на управленски решения Умения за целеполагане и делегиране Лидерски умения за всеки мениджър за всеки ден Управление на времето и ефективността в работата Управление на разнообразието в работната среда Диагностика и превенция от стрес и Бърнаут(Burnout) в работата Умения за мотивация и ангажираност на служителите Изграждане и развитие на успешен екип Управление на времето, стреса и личната ефективност в работата Комуникативни умения за напреднали. Трудности в управленската комуникация Емоционална интелигентност Организационната култура и поведение Управление на конфликти Лидерство и лидерски стилове Провеждане на ефективни работни срещи. Целеполагане Още...
Бизнес развитие Предприемачество и бизнес иновации Управление на проекти. Най-важното и какво всъщност управляваме Инструменти за планиране, наблюдение, измерване и отчитане на проекти
Управление на Хора Тренинг за тренинг - водещи Планиране и подбор на персонала Управление и развитие на човешките ресурси Обучение и развитие на служителите Управление на представянето Оценяване на длъжности. Структуриране на възнаграждението Възнаграждение, оценка на служителите и бонус модели Още...
Финанси и счетоводство Основи на фирменото финансово управление Управление чрез финансови показатели Планиране на риска и оценка на инвестициите Планиране и бюджетиране - управление чрез обективно измерими показатели и цели