КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Предстоящи присъствени обучения

Дата Тема / Място Водещ Цена без включен ДДС
29-09-2023 Работа с Ключови клиенти. Преговори и продажби
Място: гр.София, Хотел Грами
Стефан Димитров 490лв. Записване
06-10-2023 Лидерски умения за мениджъри
Място: гр.София, Хотел Грами
Пламен Димитров 490лв. Записване
13-10-2023 Работа с недоволни клиенти и обработка на рекламации
Място: гр.София, Хотел Грами
Стефан Димитров 490лв. Записване
20-10-2023 Планиране и бюджетиране - управление чрез обективно измерими показатели и цели
Място: гр.София, Хотел Грами
Лазар Базлянков 490лв. Записване
27-10-2023 Практически умения за обслужване и продажби по телефон
Място: гр.София, Хотел Грами
Стефан Димитров 490лв. Записване
04-11-2023 Възнаграждение, оценка на служителите и бонус модели
Място: гр. София, Хотел Грами
Албена Иванова 490лв. Записване
10-11-2023 Практически умения за търговски представители
Място: гр.София, Хотел Грами
Стефан Димитров 490лв. Записване
17-11-2023 Управление на проекти. Най-важното и какво всъщност управляваме
Място: гр.София, Хотел Грами
Лазар Базлянков 490лв. Записване
24-11-2023 Ценообразуване. Договаряне на цени и търговски отстъпки
Място: гр.София, Хотел Грами
Стефан Димитров 490лв. Записване
01-12-2023 Умения за мотивация и ангажираност на служителите
Място: гр.София, Хотел Грами
Пламен Димитров 490лв. Записване
08-12-2023 Водене на преговори в продажбите
Място: гр.София, хотел Грами
Стефан Димитров 490лв. Записване
19-01-2024 Диагностика и превенция на стреса и бърнаут в работата
Място: гр. София, Хотел Грами
Пламен Димитров 490лв. Записване
02-02-2024 Работа с Ключови клиенти. Преговори и продажби
Място: гр. София, Хотел Грами
Стефан Димитров 490лв. Записване
09-02-2024 Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - I модул: Комуникационни умения за ръководители
Място: гр. София, Хотел Грами
Пламен Димитров 490лв. Записване
17-02-2024 Възнаграждение, оценка на служителите и бонус модели
Място: гр. София, Хотел Грами
Албена Иванова 490лв. Записване
23-02-2024 Практически умения за обслужване и продажби по телефон
Място: гр. София, Хотел Грами
Стефан Димитров 490лв. Записване
15-03-2024 Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - IІ модул: Лидерство и лидерски стилове
Място: гр.София, Хотел Грами
Пламен Димитров 490лв. Записване
22-03-2024 Водене на преговори в продажбите
Място: гр. София, Хотел Грами
Стефан Димитров 490лв. Записване
29-03-2024 Управление на проекти. Най-важното и какво всъщност управляваме
Място: гр. София, Хотел Грами
Лазар Базлянков 490лв. Записване
12-04-2024 Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - ІІI модул: Провеждане на ефективни работни срещи. Целеполагане
Място: гр.София, Хотел Грами
Пламен Димитров 490лв. Записване
17-05-2024 Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - IV модул: Управление на времето. Делегиране и контрол на изпълнението на работните задачи
Място: гр.София, Хотел Грами
Пламен Димитров 490лв. Записване
14-06-2024 Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - V модул: Умения за мотивация и ангажираност на служителите
Място: гр.София, хотел Грами
Пламен Димитров 490лв. Записване
05-07-2024 Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - VI модул: Изграждане и развитие на успешен екип
Място: гр.София, хотел Грами
Пламен Димитров 490лв. Записване

Всички обучения

Маркетинг и Продажби Успешно водене на преговори Умения за презентиране Работа с корпоративни и ключови клиенти Интернет реклама и маркетинг Умения за продажби и обслужване по телефона Управление и автоматизиране на процесите в продажбите Управление на продажбите Как да продаваме в големи търговски вериги (ТВ). Преговори с ТВ Организация и управление на мърчандайзинга Планиране и организиране на промоции Ключови умения на успешния търговец Манипулации и контраманипулации в преговорите Работа с жалби и рекламации от недоволни клиенти Успешните продажби на кредити Седемте основни стъпки в продажбите Академия за Ключови Търговски представители - I модул: Основни стъпки в продажбения процес Планиране на продажбите. Сегментиране на клиентите Академия за Ключови Търговски представители - II модул: Успешната продажбена презентация Академия за Ключови Търговски представители - III модул: Водене на преговори Академия за Ключови Търговски представители - IV модул: Работа с ключови и корпоративни клиенти Стратегии за продажби на европейски пазари Продажби и преговори с хипермаркети (търговски вериги) 12-е фази на продажбения разговор 27 Онлайн обучения за Вашия търговски екип Практически умения за обслужване и продажби по телефон Практически умения за търговски представители Работа с недоволни клиенти и обработка на рекламации Ценообразуване. Договаряне на цени и търговски отстъпки Водене на преговори в продажбите Работа с Ключови клиенти. Преговори и продажби Още...
Мениджмънт и Лидерство Лидерски умения за мениджъри Мениджърски умения за мотивация и делегиране Решаване на организационни проблеми и вземане на управленски решения Умения за целеполагане и делегиране Изграждане и управление на успешен екип Лидерски умения за всеки мениджър за всеки ден Управление на времето и ефективността в работата Лидерски умения за мотивация на служителите Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - I модул: Комуникационни умения за ръководители Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - IІ модул: Лидерство и лидерски стилове Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - ІІI модул: Провеждане на ефективни работни срещи. Целеполагане Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - IV модул: Управление на времето. Делегиране и контрол на изпълнението на работните задачи Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - V модул: Умения за мотивация и ангажираност на служителите Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - VI модул: Изграждане и развитие на успешен екип Диагностика и превенция от стрес и Бърнаут(Burnout) в работата Изграждане и развитие на успешен екип Управление на времето, стреса и личната ефективност в работата Комуникативни умения за напреднали. Трудности в управленската комуникация Организационната култура и поведение Управление на конфликти Академия за Ръководители ( Мениджъри ) 2 - I модул:Комуникативни умения за напреднали. Трудности в управленската комуникация Академия за Ръководители ( Мениджъри ) 2 - II модул: Решаване на организационни проблеми и вземане на управленски решения Академия за Ръководители ( Мениджъри ) 2 - III модул: Емоционална интелигентност Академия за Ръководители ( Мениджъри ) 2 - IV модул: Диагностика и превенция на стреса и бърнаута в работата Академия за Ръководители ( Мениджъри ) 2 - V модул: Организационната култура и поведение Академия за Ръководители ( Мениджъри ) 2 - VI модул: Управление на конфликти Лидерство и лидерски стилове Още...
Развитие на бизнеса Икономически шпионаж - вреди и защита. Фирмена сигурност. НЛП - Практик - Бизнес формат Манипулиране на потребителското поведение Манипулиране на потребителското поведение - II модул Управление на проекти Обслужване на клиенти Предприемачество и бизнес иновации Умения за мотивация и ангажираност на служителите Управление на проекти. Най-важното и какво всъщност управляваме Инструменти за планиране, наблюдение, измерване и отчитане на проекти Емоционална интелигентност Още...
Човешки ресурси Трудови отношения и администриране на персонала Тренинг за тренинг - водещи Планиране и подбор на персонала Управление и развитие на човешките ресурси Планиране на работна сила и работни взаимоотношения Дисциплинарна и имуществена отговорност Работно време. Почивки и отпуски Обучение и развитие на служителите Управление на представянето Организационна структура, култура и поведение Оценяване на длъжности. Структуриране на възнаграждението Възнаграждение, оценка на служителите и бонус модели Още...
Финанси и счетоводство Планиране и Бюджетиране Управление на корпоративните финанси - I модул Анализ на финансовите отчети Управление на корпоративните финанси - II модул Основи на фирменото финансово управление Управление чрез финансови показатели Планиране на риска и оценка на инвестициите Планиране и бюджетиране - управление чрез обективно измерими показатели и цели Още...
Личностно развитие Бързо четене за начинаещи Мнемотехники за ефективно и трайно запаметяване