КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!
Последвайте ни във Facebook Последвайте ни в LinkedIn Последвайте ни в Twitter Последвайте ни в Google+ Последвайте ни в YouTube

Предстоящи присъствени обучения

Дата Тема / Място Водещ Цена без включен ДДС
08-10-2021 Възнаграждение, оценка на служителите и бонус модели
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Албена Иванова 390лв. Записване
15-10-2021 Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - VI модул: Изграждане и развитие на успешен екип
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 390лв. Записване
15-10-2021 Практически умения за продажби по телефон
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Стефан Димитров 390лв. Записване
22-10-2021 Ефективна работа с Дистрибутори
Място: гр. София, Парк Хотел Витоша
Стефан Димитров 390лв. Записване
29-10-2021 Лидерски умения за мениджъри
Място: гр. София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 390лв. Записване
05-11-2021 Практически тренинг за търговски представители
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Стефан Димитров 390лв. Записване
12-11-2021 Управление на времето и ефективността в работата
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 390лв. Записване
19-11-2021 Продажби и преговори с хипермаркети (търговски вериги)
Място: гр. София, Парк Хотел Витоша
Стефан Димитров 390лв. Записване
26-11-2021 Решаване на организационни проблеми и вземане на управленски решения
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 390лв. Записване
03-12-2021 Оценяване на длъжности. Структуриране на възнаграждението
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Албена Иванова 390лв. Записване
10-12-2021 Договаряне на търговски отстъпки
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Стефан Димитров 390лв. Записване
17-12-2021 Диагностика и превенция от стрес и Бърнаут(Burnout) в работата
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 390лв. Записване
18-02-2022 Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - I модул: Комуникационни умения за ръководители
Място: гр. София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 390лв. Записване
18-03-2022 Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - IІ модул: Лидерство и лидерски стилове
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 390лв. Записване
08-04-2022 Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - ІІI модул: Провеждане на ефективни работни срещи. Целеполагане
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 390лв. Записване
13-05-2022 Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - IV модул: Управление на времето. Делегиране и контрол на изпълнението на работните задачи
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 390лв. Записване
17-06-2022 Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - V модул: Умения за мотивация и ангажираност на служителите
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 390лв. Записване
08-07-2022 Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - VI модул: Изграждане и развитие на успешен екип
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 390лв. Записване

Всички обучения

Маркетинг и Продажби Успешно водене на преговори Умения за презентиране Работа с корпоративни и ключови клиенти Интернет реклама и маркетинг Умения за продажби и обслужване по телефона Управление и автоматизиране на процесите в продажбите Управление на продажбите Как да продаваме в големи търговски вериги (ТВ). Преговори с ТВ Организация и управление на мърчандайзинга Планиране и организиране на промоции Ефективна работа с Дистрибутори Ключови умения на успешния търговец Манипулации и контраманипулации в преговорите Работа с жалби и рекламации от недоволни клиенти Успешните продажби на кредити Седемте основни стъпки в продажбите Академия за Ключови Търговски представители - I модул: Основни стъпки в продажбения процес Планиране на продажбите. Сегментиране на клиентите Академия за Ключови Търговски представители - II модул: Успешната продажбена презентация Академия за Ключови Търговски представители - III модул: Водене на преговори Академия за Ключови Търговски представители - IV модул: Работа с ключови и корпоративни клиенти Стратегии за продажби на европейски пазари Продажби и преговори с хипермаркети (търговски вериги) 12-е фази на продажбения разговор Договаряне на търговски отстъпки 27 Онлайн обучения за Вашия търговски екип Практически умения за продажби по телефон Практически тренинг за търговски представители Още...
Мениджмънт и Лидерство Лидерски умения за мениджъри Мениджърски умения за мотивация и делегиране Решаване на организационни проблеми и вземане на управленски решения Умения за целеполагане и делегиране Изграждане и управление на успешен екип Лидерски умения за всеки мениджър за всеки ден Управление на времето и ефективността в работата Лидерски умения за мотивация на служителите Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - I модул: Комуникационни умения за ръководители Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - IІ модул: Лидерство и лидерски стилове Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - ІІI модул: Провеждане на ефективни работни срещи. Целеполагане Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - IV модул: Управление на времето. Делегиране и контрол на изпълнението на работните задачи Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - V модул: Умения за мотивация и ангажираност на служителите Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - VI модул: Изграждане и развитие на успешен екип Диагностика и превенция от стрес и Бърнаут(Burnout) в работата Още...
Развитие на бизнеса Икономически шпионаж - вреди и защита. Фирмена сигурност. НЛП - Практик - Бизнес формат Манипулиране на потребителското поведение Манипулиране на потребителското поведение - II модул Управление на проекти Обслужване на клиенти Предприемачество и бизнес иновации Още...
Човешки ресурси Трудови отношения и администриране на персонала Тренинг за тренинг - водещи Планиране и подбор на персонала Управление и развитие на човешките ресурси Планиране на работна сила и работни взаимоотношения Дисциплинарна и имуществена отговорност Работно време. Почивки и отпуски Обучение и развитие на служителите Управление на представянето Трудов договор - сключване, изменение и прекратяване Организационна структура, култура и поведение Оценяване на длъжности. Структуриране на възнаграждението Възнаграждение, оценка на служителите и бонус модели Още...
Финанси и счетоводство Планиране и Бюджетиране Управление на корпоративните финанси - I модул Анализ на финансовите отчети Управление на корпоративните финанси - II модул
Личностно развитие Бързо четене за начинаещи Мнемотехники за ефективно и трайно запаметяване