КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!
Последвайте ни във Facebook Последвайте ни в LinkedIn Последвайте ни в Twitter Последвайте ни в Google+ Последвайте ни в YouTube

Предстоящи присъствени обучения

Дата Тема / Място Водещ Цена без включен ДДС
19-10-2019 Договаряне на търговски отстъпки
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Стефан Димитров 360лв. Записване
26-10-2019 Оценка и възнаграждение на персонала
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Светлин Иванов 360лв. Записване
02-11-2019 Практически тренинг за продажби по телефон
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Стефан Димитров 360лв. Записване
09-11-2019 Диагностика и превенция от стрес и Бърнаут(Burnaut) в работата
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 360лв. Записване
16-11-2019 Практически тренинг за търговски представители
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Стефан Димитров 360лв. Записване
23-11-2019 Лидерски умения за мениджъри
Място: гр. София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 360лв. Записване
30-11-2019 Работа с жалби и рекламации от недоволни клиенти
Място: гр. София, Парк Хотел Витоша
Орлин Митушев 360лв. Записване
07-12-2019 Продажби и преговори с хипермаркети (търговски вериги)
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Стефан Димитров 360лв. Записване
14-12-2019 Обучение и развитие на служителите
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Светлин Иванов 360лв. Записване
25-01-2020 Управление на времето и приоритетите в работата
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 360лв. Записване
01-02-2020 Успешно водене на преговори
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Орлин Митушев 360лв. Записване
08-02-2020 Академия за Лидери - I модул: Комуникационни умения за ръководители
Място: гр. София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 360лв. Записване
15-02-2020 Седемте основни стъпки в продажбите
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Орлин Митушев 360лв. Записване
22-02-2020 Оценка и възнаграждение на персонала
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Светлин Иванов 360лв. Записване
29-02-2020 Договаряне на търговски отстъпки
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Стефан Димитров 360лв. Записване
07-03-2020 12-е фази на продажбения разговор
Място: гр. София, Парк Хотел Витоша
Орлин Митушев 360лв. Записване
14-03-2020 Академия за Лидери - II модул: Лидерство и лидерски стилове
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 360лв. Записване
21-03-2020 Ефективна работа с Дистрибутори
Място: гр. София, Парк Хотел Витоша
Стефан Димитров 360лв. Записване
28-03-2020 Работа с жалби и рекламации от недоволни клиенти
Място: гр. София, Парк Хотел Витоша
Орлин Митушев 360лв. Записване
04-04-2020 Академия за Лидери - III модул: Провеждане на ефективни работни срещи. Целеполагане
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 360лв. Записване
11-04-2020 Работа с корпоративни и ключови клиенти
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Орлин Митушев 360лв. Записване
16-05-2020 Академия за Лидери - IV модул: Управление на времето. Делегиране и контрол на изпълнението на работните задачи
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 360лв. Записване
13-06-2020 Академия за Лидери - V модул: Умения за мотивация и ангажираност на служителите
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 360лв. Записване
20-06-2020 Умения за презентиране
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Орлин Митушев 360лв. Записване
27-06-2020 Продажби и преговори с хипермаркети (търговски вериги)
Място: гр. София, Парк Хотел Витоша
Стефан Димитров 360лв. Записване
04-07-2020 Умения за продажби и обслужване по телефона
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Орлин Митушев 360лв. Записване
11-07-2020 Академия за Лидери - VI модул: Изграждане и развитие на успешен екип
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 360лв. Записване

Всички обучения

Маркетинг и Продажби Успешно водене на преговори Умения за презентиране Работа с корпоративни и ключови клиенти Интернет реклама и маркетинг Умения за продажби и обслужване по телефона Управление и автоматизиране на процесите в продажбите Управление на продажбите Как да продаваме в големи търговски вериги (ТВ). Преговори с ТВ Организация и управление на мърчандайзинга Планиране и организиране на промоции Ефективна работа с Дистрибутори Ключови умения на успешния търговец Манипулации и контраманипулации в преговорите Работа с жалби и рекламации от недоволни клиенти Успешните продажби на кредити Седемте основни стъпки в продажбите Академия за Ключови Търговски представители - I модул: Основни стъпки в продажбения процес Планиране на продажбите. Сегментиране на клиентите Академия за Ключови Търговски представители - II модул: Успешната продажбена презентация Академия за Ключови Търговски представители - III модул: Водене на преговори Академия за Ключови Търговски представители - IV модул: Работа с ключови и корпоративни клиенти Стратегии за продажби на европейски пазари Продажби и преговори с хипермаркети (търговски вериги) 12-е фази на продажбения разговор Договаряне на търговски отстъпки 329 Онлайн видео урока за търговски представители Практически тренинг за продажби по телефон Практически тренинг за търговски представители Още...
Мениджмънт и Лидерство Лидерски умения за мениджъри Мениджърски умения за мотивация и делегиране Решаване на организационни проблеми и вземане на управленски решения Умения за целеполагане и делегиране Изграждане и управление на успешен екип Лидерски умения за всеки мениджър за всеки ден Управление на времето и ефективността в работата Лидерски умения за мотивация на служителите Академия за Лидери - I модул: Комуникационни умения за ръководители Академия за Лидери - IІ модул: Лидерство и лидерски стилове Академия за Лидери - ІІI модул: Провеждане на ефективни работни срещи. Целеполагане Академия за Лидери - IV модул: Управление на времето. Делегиране и контрол на изпълнението на работните задачи Академия за Лидери - V модул: Умения за мотивация и ангажираност на служителите Академия за Лидери - VI модул: Изграждане и развитие на успешен екип Диагностика и превенция от стрес и Бърнаут(Burnaut) в работата Още...
Развитие на бизнеса Икономически шпионаж - вреди и защита. Фирмена сигурност. НЛП - Практик - Бизнес формат Манипулиране на потребителското поведение Манипулиране на потребителското поведение - II модул Управление на проекти Обслужване на клиенти Предприемачество и бизнес иновации Още...
Човешки ресурси Академия Трудови отношения и администриране на персонала Тренинг за тренинг - водещи Планиране и подбор на персонала Управление и развитие на човешките ресурси Планиране на работна сила и работни взаимоотношения Дисциплинарна и имуществена отговорност Академия Работно време. Почивки и отпуски Обучение и развитие на служителите Управление на представянето Трудов договор - сключване, изменение и прекратяване Организационна структура, култура и поведение Още...
Финанси и счетоводство Планиране и Бюджетиране Управление на корпоративните финанси - I модул Анализ на финансовите отчети Управление на корпоративните финанси - II модул
Личностно развитие Бързо четене за начинаещи Мнемотехники за ефективно и трайно запаметяване