КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!
Последвайте ни във Facebook Последвайте ни в LinkedIn Последвайте ни в Twitter Последвайте ни в Google+ Последвайте ни в YouTube

Предстоящи присъствени обучения

Дата Тема / Място Водещ Цена без включен ДДС
15-12-2018 Как да спечелим от недоволните клиенти. Управление на оплакванията
Място: гр. София, Парк Хотел Витоша
Орлин Митушев 360лв. Записване
19-01-2019 Умения за презентиране
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Орлин Митушев 360лв. Записване
26-01-2019 Оценка и възнаграждение на персонала
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Светлин Иванов 360лв. Записване
02-02-2019 12-е фази на продажбения разговор
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Орлин Митушев 360лв. Записване
09-02-2019 Академия за Лидери - I модул: Комуникационни умения за ръководители
Място: гр. София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 360лв. Записване
16-02-2019 Ефективна работа с Дистрибутори
Място: гр. София, Парк Хотел Витоша
Стефан Димитров 360лв. Записване
23-02-2019 Седемте основни стъпки в продажбите
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Орлин Митушев 360лв. Записване
16-03-2019 Продажби и преговори с хипермаркети (търговски вериги)
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Стефан Димитров 360лв. Записване
23-03-2019 Академия за Лидери - IІ модул: Лидерство и лидерски стилове
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 360лв. Записване
30-03-2019 Умения за продажби и обслужване по телефона
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Орлин Митушев 360лв. Записване
06-04-2019 Как да спечелим от недоволните клиенти. Управление на оплакванията
Място: гр. София, Парк Хотел Витоша
Орлин Митушев 360лв. Записване
13-04-2019 Академия за Лидери - ІІI модул: Провеждане на ефективни работни срещи. Целеполагане
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 360лв. Записване
20-04-2019 Ефективна работа с Дистрибутори
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Стефан Димитров 360лв. Записване
18-05-2019 Академия за Лидери - IV модул: Управление на времето. Делегиране и контрол на изпълнението на работните задачи
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 360лв. Записване
01-06-2019 12-е фази на продажбения разговор
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Орлин Митушев 360лв. Записване
08-06-2019 Продажби и преговори с хипермаркети (търговски вериги)
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Стефан Димитров 360лв. Записване
15-06-2019 Академия за Лидери - V модул: Умения за мотивация и ангажираност на служителите
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 360лв. Записване
22-06-2019 Седемте основни стъпки в продажбите
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Орлин Митушев 360лв. Записване
29-06-2019 Лидерски умения за мениджъри
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 360лв. Записване
13-07-2019 Академия за Лидери - VI модул: Изграждане и развитие на успешен екип
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша
Пламен Димитров 360лв. Записване

Всички обучения

Маркетинг и Продажби Успешно водене на преговори Умения за презентиране Работа с корпоративни и ключови клиенти Интернет реклама и маркетинг Умения за продажби и обслужване по телефона Управление и автоматизиране на процесите в продажбите Управление на продажбите Как да продаваме в големи търговски вериги (ТВ). Преговори с ТВ Организация и управление на мърчандайзинга Планиране и организиране на промоции Ефективна работа с Дистрибутори Ключови умения на успешния търговец Манипулации и контраманипулации в преговорите Как да спечелим от недоволните клиенти. Управление на оплакванията Успешните продажби на кредити Седемте основни стъпки в продажбите Академия за Ключови Търговски представители - I модул: Основни стъпки в продажбения процес Планиране на продажбите. Сегментиране на клиентите Академия за Ключови Търговски представители - II модул: Успешната продажбена презентация Академия за Ключови Търговски представители - III модул: Водене на преговори Академия за Ключови Търговски представители - IV модул: Работа с ключови и корпоративни клиенти Стратегии за продажби на европейски пазари Продажби и преговори с хипермаркети (търговски вериги) 12-е фази на продажбения разговор Търговските отстъпки – Как и кога да ги даваме, за да печелим от тях Още...
Мениджмънт и Лидерство Лидерски умения за мениджъри Мениджърски умения за мотивация и делегиране Решаване на организационни проблеми и вземане на управленски решения Умения за целеполагане и делегиране Изграждане и управление на успешен екип Лидерски умения за всеки мениджър за всеки ден Управление на времето и ефективността в работата Ангажиранe и мотивация на персонала Академия за Лидери - I модул: Комуникационни умения за ръководители Академия за Лидери - IІ модул: Лидерство и лидерски стилове Академия за Лидери - ІІI модул: Провеждане на ефективни работни срещи. Целеполагане Академия за Лидери - IV модул: Управление на времето. Делегиране и контрол на изпълнението на работните задачи Академия за Лидери - V модул: Умения за мотивация и ангажираност на служителите Академия за Лидери - VI модул: Изграждане и развитие на успешен екип Още...
Развитие на бизнеса Икономически шпионаж - вреди и защита. Фирмена сигурност. НЛП - Практик - Бизнес формат Манипулиране на потребителското поведение Манипулиране на потребителското поведение - II модул Управление на проекти Обслужване на клиенти Още...
Човешки ресурси Оценка и възнаграждение на персонала Трудови отношения и администриране на персонала Тренинг за тренинг - водещи Подбор на персонал - 2018 Управление и развитие на човешките ресурси Планиране на работна сила и работни взаимоотношения Дисциплинарна и имуществена отговорност Подбор на персонал - 2018 Работно време. Почивки и отпуски Академия Управление на човешките ресурси 2016-2017 г. - V Модул: Обучение и развитие на служителите Оценяване и възнаграждение на персонала Управление на представянето Трудов договор - сключване, изменение и прекратяване Организационна структура, култура и поведение Още...
Финанси и счетоводство Планиране и Бюджетиране Управление на корпоративните финанси - I модул Анализ на финансовите отчети Управление на корпоративните финанси - II модул
Личностно развитие Бързо четене за начинаещи Мнемотехники за ефективно и трайно запаметяване