КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - IV модул: Управление на времето. Делегиране и контрол на изпълнението на работните задачи

Кратко представяне:

 Да запълним най- ползотворно 24-те часа е предизвикателството на консултанта в днешния зает свят:бездънната пощенска кутия, безкрайните email-и, милионите срещи и пр. Твърде много да се прави и недостатъчно време, за да се направи е най-честия проблем пред, който са представени основна част от служителите във фирмите. Въпреки, че ние не можем да Ви дадем повече време в денонощието, ние можем да Ви научим как да решавате, какво да правите и кога да го правите. 

По времето на този курс Вие ще се научите:

  • Как да анализирате времето? 
  • Как да се организирате последователно? 
  • Как да изследвате жизнените си цели? На какво да се посветите? 
  • Как да съчетавате дългосрочните и краткосрочните цели? 
  • Как да планирате деня, седмицата, месеца, годината?
  • Как да „облечете“ целите си в изпълними задачи? 
  • Как да установявате приоритетността на задачите?
Дата: 05-07-2024
Водещ: Пламен Димитров
Място: гр.София, Хотел Грами

Програма:

10.00–12.30 (11.00-11.15–Кафе-пауза)

 

1. Оценка на стила на използване на работното време 

- Индивидуалния начин на използване на роботното време 

- Построяване на индивидуален график на работоспособност 

- Упражняване на личните ценности по отношение на времето и отнасянето им към ценностите на фирмата 

- Намиране на силните и слабите Ви страни в стила Ви на управление на времето 

- Влиянието, което имат потребностите, навиците и личността върху използването на времето

 

2. Планиране на времето 

- Времето като ресурс на организацията 

- Ключови принципи за рационално организиране на времето 

- Основни принципи за анализ на личните и професионалните цели 

- Как да постигате поставените цели 

- Установяване на приоритетите 

- Правила за анализ на задачите 

- Принципи за поставяне на задачите пред подчинените 

- Принципи за планиране на времето 

- Съставяне на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели 

- Характеристики на качествения план 

- Как да управлявате времето в изменяща се ситуация

 

12.30-13.30 Обедна почивка

13.30–17.00 (15.00-15.15-Кафе-пауза)

 

3. Работа в условията на стрес 

- „Поглъщатели“ на време 

- Установяване на причините и симптомите за загуба на време 

- Управление на стреса

 

4. Повишаване на личната ефективност 

- Използване на личните ресурси за постигане на целите 

- Умения да отговорите с „не“ на неважните и несрочни дейности 

- Техники за самоорганизация. Програмиране на успеха

 

5. Делегиране на пълномощия 

- Предимствата на делегирането 

- Принципи на ефективно делегиране на пълномощия; зони и равнища на делегиране 

- Инструменти за делегиране на пълномощия 

- Начини за преодоляване на трудностите в делегирането

 

Обучението е подходящо за:

- Изпълнителни директори

- Мениджъри

- Консултанти

- Администрация

- Търговски представители

- Специалисти Човешки Ресурси

- Всички, които желаят да подобрят управлението на собственото си време


Запишете се

* 490 лв. без ДДС