КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!
Последвайте ни във Facebook Последвайте ни в LinkedIn Последвайте ни в Twitter Последвайте ни в Google+ Последвайте ни в YouTube

Екип

Христо Нейчев

- Шестнадесет години предприемачески и вътрешно-предприемачески опит, основател и CEO/CSO на 6 стартиращи компании.

- Мотивационен тренер и консултант по иновации, Design Thinking, Lean и Agile практики, фокусиран върху реализиране на нови идеи на глобалните пазари.

- Интереси в крипто, мобилни, VR/AR и технологиите на бъдещето. SaaS и Freemium експерт.

- Мениджърски позиции на ниво бизнес развитие, маркетинг и продажби в големи компании като Essilor USA, Telerik, Shell Bulgaria, Henkel Bulgaria.

 

 

Орлин Митушев

- Обучил е над 10 000 търговци, мениджъри продажби и обслужващ персонал в над 500 семинара на теми "Продажбени умения", "Управление на продажбите", „Обслужване на клиенти“ "Умения за презентиране", "Умения за водене на преговори", "Работа в търговски обекти", „Работа с корпоративни и ключови клиенти“ и др..

- Повишил продажбите от 10 до 30 % и създател на над 10 телефонни центрове за обслужване и продажби на редица водещи български търговски компании.

- Консултант и тренер в областта на маркетинг и продажбите на редица водещи европейски и български търговски компании.

- Десет годишен опит като професионален мениджър и тренер продажби в "Electrolux" - Германия.

- Продажбен опит и обучения в Швейцария, Германия, Англия "AIM Enterprise Profiling",Abegglen & Partners Management Consultants International (A&P), Цюрих.

- Професионални Обучения, Training and Coaching на търговски представители, разработка и въвеждане на продажбени стратегии, психология и реторика на продажбената дейност, маркетинг и реклама, техники за работа и управление, оптимизиране на бизнес процеси.

 

 

Светлин Иванов

- HR Мениджър в Българска Телекомуникационна Компания; HR Мениджър на “Кооперация Панда” - Главен Франчайзер на Office 1 Superstore International.

- Участвал в проекти по изграждането и внедряването на вътрешно - фирмана система за оценка и възнаграждение на персонала и сертифициране на компанията (Office 1) по ISO9001:2000, по проекти за създаване на 130 длъжностни характеристики.

- Адаптирал е голяма част от международните корпоративни стандарти в  Procter & Gamble, SC Johnson Wax, Master Foods, Shell и Wrigley.

- Участие в проекти за подбор, тренинг и развитие, оценка и възнаграждение на персонала, организационно развитие и администриране на персонала.

- Дългогодишен опит в сферата на Менидмънта на човешките ресурси с извършен подбор на над 12500 кандидата и над 3900 интервюта за различни позиции.

- Водил е тренинги за “Оценяване на персонала и оцеляване на организацията”, “Подбор и провеждане на интервю”, “Комуникативни умения”, “Колеж за развитие на хората”, “Формат за убедителни продажби”, “Да стигнеш до”Да”, “HR basic – HR advanced”.

 

 

Пламен Димитров

- Обучил е близо 10 000 мениджъри, търговци, обслужващ персонал от всички организационни нива в над 700 тренинг-обучения, семинари, фокус-групи.

- Практикуващ бизнес-психолог с повече от 17 годишен опит в американски и международни стопански и неправителствени организации.

- Професионален опит като консултант и тренер в областта на организационното развитие на редица водещи европейски и български компании в България, USA, Обединеното Кралство, Русия, Унгария, Полша, Украйна, Македония и др.

- Автор на книги и статии по организационно развитие, участва като психолог  в дебати в национални телевизии по актуални теми.

- Председател на Дружество на психолозите в България, член на американската мрежа за организационно развитие.

 

 

Ивайло Величков

- Ивайло Величков се занимава практически с управление на проекти повече от 10 години, а от 4 – води семинари и лекции успоредно с това

- Бил е изпълнителен директор на софтуерни и консултантски компании в България и Западна Европа.

- Работил е и в области като продажби, управление на качеството, стратегическо планиране. 

- Води лекции в Софийски университет по управление на бизнес процеси. Преподавал е Бизнес Информационни Системи в Американския университет в Благоевград.

- Сертифициран по Prince2.

 

 

Иван Арнаудов

Иван Арнаудов има над 14 години практика в областта на комплексните продажби и бизнес развитието  в корпоративния сектор както в България, така и в

Германия, Австрия и Швейцария. 

Той е бил Hub Manager за Югоизточна Европа в Alex & Gross Group - водеща BPO компания в Германия и Търговски представител на Allianz AG - Франкфурт.

Натрупвайки дългогодишен практически опит в управление и консултации на ключови проекти на водещи брандове като SAP, Cisco, Trend Micro и Infor, Иван специализира в областта на Lead Management, Key Account Management и Business Development. 

В България той консултира стартиращи и водещи компании в ИТ, Финансовия и BPO сектори в различни етапи на техния търговски процес.

 

 

Емилиян Крумов

- Мениджър Качество и безопасност, Мениджър Човешки ресурси в Суиспорт България АД, Мениджър Човешки ресурси в Авиокомпания България ЕЪР

- Консултира и управлява проекти в областта на организационно преструктуриране, оценяване на длъжностите, определяне на политика по заплащане и разработване на системи за възнаграждение и бонусни схеми, създаване на системи за оценка на служителите и системи за кариерно развитие. 

- Консултира мултинационални корпоративни клиенти в областта на екипната съвместимост, корпоративна идентичност и мотивация на персонала .

- Води тренинги и обучения на теми Работа в екип,Изграждане и развитие на екипи “, Комуникативни умения (Междуличностна комуникация- партньори, колеги, клиенти), Ефективно управление и решаване на конфликти, Фокусирани към решения лидерски умения, Развитие на управленски умения и техники

- Организационен консултант, треньор и психолог с дългогодишна практика в сферата на подбора, оценката и развитието на управленски кадри