КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Екип

Десислава Андонова

- 20 години опит в писането и управлението на европейски проекти – от предприсъединителните фондове програма PHARE до писане и управление на проекти по оперативните програми.
- Мениджър европейски програми и проекти на фирма „Монбат“ АД- 2008-2013 г., Работи по написването и изпълнението на проекти на фирмите Дарик Нюз АД, София Тех Парк, Очна оптика и корекция АД, Мебелфаб АД, Стреза ЕООД, Диджитъл Вижън ООД, Феростийл ЕООД, Министерство на икономиката, Министерство на земеделието
- Главен експерт в Управляващият орган на ОПИК – „Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособост“ за периода 2013г.- 2017г.;
- Главен експерт в Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2017-2013 г.
- Главен оценител по Програма „Европа“ към Столична община;

 

 

Лазар Базлянков

- Над 30 одишен опит в развитие на хора и организации – анализи, управление, организациоон развитие, промяна, управление на проекти, ресурси, финансово управление
- Хонорован преподавател в Нов български университет (от 1993), преподавател по предприемачество (от 1994), финансово управление (от 1993) и управление на проекти (от 2001)
- Над 17 години като Ръководител проектен екип и ключов експерт в международни проекти
- Сертифициран обучаващ и оценител към Institute of Management (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ), Българска асоциация за управленско развитие и предприемачество

 

 

Пламен Димитров

- Обучил е близо 10 000 мениджъри, търговци, обслужващ персонал от всички организационни нива в над 700 тренинг-обучения, семинари, фокус-групи.

- Практикуващ бизнес-психолог с повече от 25 годишен опит в американски и международни стопански и неправителствени организации.

- Професионален опит като консултант и тренер в областта на организационното развитие на редица водещи европейски и български компании в България, USA, Обединеното Кралство, Русия, Унгария, Полша, Украйна, Македония и др.

- Автор на книги и статии по организационно развитие, участва като психолог  в дебати в национални телевизии по актуални теми.

- Председател на Дружество на психолозите в България, член на американската мрежа за организационно развитие.

 

 

Стефан Димитров

- Над 25 години опит в директните продажби, създал и обучил 12 търговски екипа в компаниите, в които е работил, създал и обучил 6 кол центрове за обслужване на клиенти в компаниите, в които е работил

- Създал 3 собствени компании, които управлява и до днес, като национален дистрибутор, вносител на стоки от цял свят, производител на стоки и собственик на нова собствена марка и линия, която налага на български пазар от 2019 г.

- Разработил обучения за търговски представители, среден и висш мениджмънт в продажбите, успешна работа и преговори с дистрибутори и търговски вериги, телефонни продажби и успешна работа с телефоните на една компания, други вътрешно-фирмени обучения на различни теми, които засягат продажбените умения на персонала и търговската политика на компаниите

- Консултира развитието на търговски отдели, отдели продажби, развива търговската политика и кол центровете на различни компании в Бълагария

 

 

Иван Арнаудов

- Иван Арнаудов има над 20 години успешен професионален опит в областите Дигитален Маркетинг, Продажби и Бизнес развитие както в България, така и в Германия, Австрия, Швейцария, Румъния, Полша, Испания и Северна Македония.

- Последните 10 години специализира в областта на Lead Management и Marketing Automation, консултирайки водещи глобални компании в ИТ, финансовия и BPO сектори.

- Той е бил Hub Manager за Югоизточна Европа в Alex & Gross Group - водеща BPO компания в Германия и Търговски представител на Allianz AG - Франкфурт.

- Натрупвайки дългогодишен практически опит в управление и консултации на ключови проекти на водещи брандове като SAP, Cisco, Trend Micro и Infor, Иван специализира в областта на Lead Management, Key Account Management и Business Development. 

- В България той консултира стартиращи и водещи компании в ИТ, Финансовия и BPO сектори в различни етапи на техния търговски процес.

 

 

Албена Иванова

- Дългогодишен представител на КорнФери Хей Груп за България за повече от 10 години

- Повече от 25 години консултира и управлява проекти в области като: Организационно преструктуриране,  Създаване на ролеви и длъжностни характеристики, Оценяване на длъжностите и определяне на политика по заплащане, Разработване на Системи за възнаграждение и бонусни схеми, Създаване на Системи за оценка на служителите, Създаване на Системи за кариерно равитие, Създаване на Интегрирани системи за Управление на човешките ресурси за фирми като “Марица Изток  3”, “Македонски телекомуникации”, “Ролпласт”, „Доверие Брико”, „Транспрес”, „Сладкарници Неделя”, “Каменица”,  “Крафт Фуудс”, „Кока Кола”, “Асарел Медет” и др.

- Води курсове по Управление на човешките ресурси, Управление на възнаграждението, Оценка на служителите, Създаване и прилагане на модели на компетенции, Мениджърски умения, Лидерски умения и др.

 

 

Емилиян Крумов

- Мениджър Качество и безопасност, Мениджър Човешки ресурси в Суиспорт България АД, Мениджър Човешки ресурси в Авиокомпания България ЕЪР

- Консултира и управлява проекти в областта на организационно преструктуриране, оценяване на длъжностите, определяне на политика по заплащане и разработване на системи за възнаграждение и бонусни схеми, създаване на системи за оценка на служителите и системи за кариерно развитие. 

- Консултира мултинационални корпоративни клиенти в областта на екипната съвместимост, корпоративна идентичност и мотивация на персонала .

- Води тренинги и обучения на теми Работа в екип,Изграждане и развитие на екипи “, Комуникативни умения (Междуличностна комуникация- партньори, колеги, клиенти), Ефективно управление и решаване на конфликти, Фокусирани към решения лидерски умения, Развитие на управленски умения и техники

- Организационен консултант, треньор и психолог с дългогодишна практика в сферата на подбора, оценката и развитието на управленски кадри

 

 

Орлин Митушев

- Обучил е над 10 000 търговци, мениджъри продажби и обслужващ персонал в над 500 семинара на теми "Продажбени умения", "Управление на продажбите", „Обслужване на клиенти“ "Умения за презентиране", "Умения за водене на преговори", "Работа в търговски обекти", „Работа с корпоративни и ключови клиенти“ и др..

- Повишил продажбите от 10 до 30 % и създател на над 10 телефонни центрове за обслужване и продажби на редица водещи български търговски компании.

- Консултант и тренер в областта на маркетинг и продажбите на редица водещи европейски и български търговски компании.

- Десет годишен опит като професионален мениджър и тренер продажби в "Electrolux" - Германия.

- Продажбен опит и обучения в Швейцария, Германия, Англия "AIM Enterprise Profiling",Abegglen & Partners Management Consultants International (A&P), Цюрих.

- Професионални Обучения, Training and Coaching на търговски представители, разработка и въвеждане на продажбени стратегии, психология и реторика на продажбената дейност, маркетинг и реклама, техники за работа и управление, оптимизиране на бизнес процеси.