КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Лидерски умения за всеки мениджър за всеки ден

Кратко представяне:

  АКО ФИРМАТА ВИ ИСКА ДА ПОСТИГА ВСЕ ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ,

ДА ПОСТИГА ПО-ЗНАЧИМИ ПЕЧАЛБИ И ДА ПРАВИ КЛИЕНТИТЕ, ИНВЕСТИТОРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ СИ ОЩЕ ПО-ЩАСТЛИВИ ОТ БИЗНЕСА С НЕЯ…

 

НА ФИРМАТА ВИ СА НУЖНИ ИСТИНСКИ МЕНИДЖЪРИ НА ПРЕДНАТА ЛИНИЯ

СЪС ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И… НАВИЦИ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

 

Ползи от обучението

 • Да ръководите ефективни работни срещи, оперативки и делови събеседвания с работниците и мениджърите в организацията; 
 • Да диагностицирате вярно и да се приспособявате изпреварващо към стила и характера и на „най-трудните” сътрудници; 
 • Да използвате компетентни комуникативни тактики и да реализирате тактическо делегиране на задачи в екипа; 
 • Да въвеждате и прилагате административни процедури за планиране и отчитане на извършеното;

Програма:

  Този двудневен тренинг е насочен към интензивен анализ на стила на управление на мениджърите на предната линия, на хората от чиято компетентност и ангажираност зависят в най-голяма степен производителността и климата във фирмата. Това е програма посветена на подпомагането на „фронтовите командири” на компанията при формиране на уникална поведенческа стратегия за компетентно въздействие върху хода и резултатите на работните процеси в организацията.

Как ще разберете, кога сте направили най-доброто разпределение на работните задачи в екипа? С най-пълноценно използване на ресурсите на фирмата и капацитета на хората? Кога сте натиснали “правилния бутон” на мотивацията и лоялността на хората, които ръководите отблизо и…справедливо?

Чрез ролеви игри, бизнес симулации, казуси и структурирани методи за самооценка и критериална обратна връзка, групата реализира съвместно проучване на добрите практики в бранша и възможностите за оптимизиране на подходите и уменията на всеки свой член с цел осигуряване на ефективен мениджмънт на предната линия. 

С подкрепата на опитен консултант в сферата на управлението, работата с хора и развитието на организационната компетентност този семинар се превръща в изпълнена с положителни емоции работилница за оформяне и утвърждаване на подходящ за темперамента, поведенческия профил и личностната конституция на всеки от участниците репертоар от техники за ефективно ръководство на работните групи от работници и служители във всяко звено на фирмата. С обновен репертоар от знания, умения и навици, нужни за всеки ден на предната линия.

Овладяват се множество полезни умения за насочване и оценка на труда и поведението на сътрудниците, за комуникация в работния екип, за точна и изпреварваща оценка на работната ситуация и нейната динамика, за откриване на “капаните” и “точките на обрат” в хода на взаимодействията ви с хората в поверената ви работна група.

Участниците в програмата овладяват каталог от микро-умения и техники за оказване на въздействие върху мотивацията на работниците, в екипното търсене на по-ефективни и ефикасни начини за изпълнение на работните задачи. 

По време на обучението участниците ще научат как:

 

 • Да ръководите ефективни работни срещи, оперативки и делови събеседвания с работниците и мениджърите в организацията;
 • Да диагностицирате вярно и да се приспособявате изпреварващо към стила и характера и на „най-трудните” сътрудници;
 • Да реализирате стратегически управленски въздействия за организация на екипната работа и оптимизация на работата, насочени към максимален финален резултат в изпълнението на работните задачи, овладяване на работната атмосфера и избягване на “капаните”, “подводните скали” и “миражите” при работата с хора;
 • Да използвате компетентни комуникативни тактики и да реализирате тактическо делегиране на задачи в екипа;
 • Да убеждавате, без да доминирате в процеса на постигане на взаимноизгодни резултати и без да накърнявате самоуважението на подчинените и колегите си;
 • Да давате и получавате обратна връзка за работата и приноса на членовете на ръководените от вас хора;
 • Да въвеждате и прилагате административни процедури за планиране и отчитане на извършеното;
 • Да упражнявате адекватно и с вътрешна увереност нужните за повишаване на ефективността на работата лидерски функции в екипа;
 • Да подпомагате, обучавате и напътствате сътрудниците ви по наистина мотивиращ ги начин;
 • Да се справяте с кризите и овладявате напрежението, конфликтите и апатията в колектива;
 • Да поддържате продуктивна работна комуникация по хоризонтала и вертикала;
 • Да създавате успешни, високо мотивирани екипи от сътрудници и отговорни изпълнители;
 • И да утвърждавате и развивате като съвременен, успешен и ценен мениджър, без който фирмата, работниците и висшето ръководство не могат да си представят бъдещето.

 

Дизайнът и учебните методи на програмата (сюжетно-ролеви бизнес симулации, работа по казуси на участниците, интерактивни методики на преподаване, диагностични сесии за обратна връзка, видео-анализ и поведенческо моделиране) генерират атмосфера на демократично участие в реализацията на тренинга, активно екпериментиране с нови модели на поведение, проактивност и отговорност на участниците за резултатите и процесите на учене и развитие, които са сред основните фактори за изграждането на условия за промяна и усъвършенстване чрез собствен опит и пренос на усвоеното по време на тренинга в собствената работна ситуация.

 

Обучението е подходящо за:

- Нови ръководители и мениджъри

- Утвърдени ръководители и Мениджъри

- Лидери на екипи

- Собственици на фирми 

- Преки ръководители

- Екипни лидери

- Мениджъри на отдели


Запитване