КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Организация и управление на мърчандайзинга

Кратко представяне:

 • Какво е мърчандайзинга? 
 • Цикълът на мърчандайзинга 
 • Трите елемента на мърчандайзинга 
 • Законите на зрителното възприятие на продуктите 
 • Законите на зрителното възприятие на цветовете 
 • Възприемане на системата за осветление в POS 
 • Портрет на типичния съвременен потребител 
 • Клиентът и POS: какво желаем и каква е действителността? 
 • Трите нива на мърчандайзинга 
 • Рекламно-информационна поддръжка или как да привлечем клиентите 
 • Измерване на ефективността на системата за мърчандайзинг 
 • Организация на системата за мърчандайзинг в POS 
 • Концепция на четириизмерната марка

Програма:

1.Какво е мърчандайзинга? 

 

2.Цикълът на мърчандайзинга 

 

3.Трите елемента на мърчандайзинга 

3.1.Задачата на мърчандайзинга в светлината на 5-те „Р” 

3.1.1.Продукт (Product) 

3.1.2.Цена (Price) 

3.1.3.Място (Place) 

3.1.4.Промоция (Promotion) 

3.1.5.Персонал (Personnel) 

3.1.6.Инструментите на мърчандайзинга 

3.1.7.Основните разлики в задачите на мърчандайзинга от гледна точка на доставчика и на POS 

3.2.Принципите на мърчандайзинга 

3.3.Продажби и мърчандайзинг 

3.4.Ключовете към успеха 

 

4.Законите на зрителното възприятие на продуктите 

4.1.Законът „Фигура и фон” 

4.2.Законът „Нивото на очите” 

4.3.Законът „Мъртва зона” 

4.4.Законът „Превключване на вниманието” 

4.5.Законът „Продукти в група” 

4.6.Законът „4 ±2” 

 

5. Законите на зрителното възприятие на цветовете 

 

6. Възприемане на системата за осветление в POS 

6.1.Общо ниво на осветеност 

6.2.Цветови отенъци на светлината 

6.3.Насочено или разсеяно осветление? 

6.4.Способността на осветителните лампи да възпроизвеждат правилните цветове 

6.5.Различното осветление за различните продукти 

 

7.Портрет на типичния съвременен потребител 

7.1.Портрет на съвременния потребител 

7.2.Особености на потребителското поведение 

 

8.Клиентът и POS: какво желаем и каква е действителността? 

 

9.Трите нива на мърчандайзинга 

9.1.Първо ниво – Външният вид на POS 

9.1.1.Фасадата и витрината 

9.2.Второ ниво – Планиране и зони в търговската зала 

9.2.1.Принципи на планирането 

9.2.2.Планиране на търговската зала 

9.2.2.1.Решетка 

9.2.2.2.Бутик 

9.2.2.3.Лабиринт 

9.2.3.Зони в търговската зала 

9.2.4.Продукти за ежедневна употреба 

9.2.5.Продукти за периодична употреба 

9.2.6.Импулсни продукти 

9.2.7.Разположение на продуктите в търговската зала 

9.2.7.1.Продуктово-отраслов принцип 

9.2.7.2.Комплексен принцип 

9.2.7.3.Приоритетни места в търговската зала 

9.2.8.Общи правила за планиране на търговската зала 

9.3.Трето ниво – Разпределение на продуктите 

9.3.1.Видове разпределения 

9.3.2.По продуктови групи 

9.3.3.По производители или търговски марки 

9.3.4.Вертикално разположение 

9.3.5.Хоризонтално разположение 

9.3.6.Дисплей 

9.3.7.В блок 

9.3.8.Палетно излагане 

9.3.9.Многопродуктово излагане 

9.3.10.Продукти на куп 

9.3.11.Общи правила на разпределението 

 

10.Рекламно-информационна поддръжка или как да привлечем клиентите 

10.1.Задачи на рекламно-информационната поддръжка 

10.2.POS материали 

10.3.Озвучаването на POS 

10.4.Как да привлечем клиентите 

10.5.Промоции 

10.6.Дегустации 

 

11.Измерване на ефективността на системата за мърчандайзинг 

11.1.Показатели за ефективността на използваната търговска площ 

11.2.Формули за разчети на коефициента на ефективност 

 

12.Организация на системата за мърчандайзинг в POS 

12.1.Стандарти за мърчандайзинг 

12.1.1.Общи положения 

12.2.Задължителни елементи на стандартите 

12.3.Отговорността за спазване на стандартите за мърчандайзинга 

12.4.Основните задължения за всеки мърчандайзер 

12.5.Супервайзор – общи положения 

 

13.Концепция на четириизмерната марка 

13.1.Функционално измерение 

13.2.Социално измерение 

13.3.Личностно измерение 

13.4.Духовно измерение

 

Обучението е подходящо за:

- Търговци

- Мениджъри и супервайзори

- Мърчандайзери

- Промотъри

- Байери


Запитване