КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Тиймбилдинг

Представяме на Вашето внимание възможност за организиране и провеждане на Тиймбилдинг за Вашия екип.

 

 

Цели и очаквани резултати от тиймбилдинга на екипа:

- Изграждане на доверие чрез споделени позитивни преживявания 

- Подобряване на вътрешно-организационната среда

- Прогресиране на екипите с влияние върху  всеки от членовете и стила на управление на лидерите

- Баланс на екипа на база екипни роли за повишаване ефективността на комуникацията 

- Екипна работа в неформална среда за развитие на междуличностната комуникация

- Приобщаване на служителите към общите идентичност и ценности 

- Търговски или организационни промени- инициатива за тяхното промотиране с фокус върху глобалните приоритети

 

 

Тиймбилдинг програми

Нашите тимбилдинг програми са интелигентни и провокиращи мисленето. Ние гарантираме, че преживяванията и последващите анализи по уникален начин демонстрират  важните послания относно нуждата от и стойността на ефективната екипна работа и комуникция.

 

Активностите ще насърчат участниците да разглеждат справянето с проблемите като един екип и да признаят важността на приноса, 

който всеки един член от екипа може да достави в постигането на екипните цели. Разбира се, те също така са много забавни и завладяващи!

 

За да получите предложение и описание на най-подходящата за Вас Тиймбилдинг програма, моля да се свържете с нас.

Задайте, Вашите въпроси