КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Управление чрез финансови показатели

Кратко представяне:

 

Този курс предоставя на участниците основен пакет от практически инструменти за финансов анализ за вземане на обосновани управленски решения за други функционални области, както и за управление на дейността като цяло.

Основната цел на курса е да представи по разбираем начин и с прости примери как на базата на различни класификации на разходите и чрез подходящи бизнес-показатели се стига до идентифициране на проблемни области в дейността на фирмата, и от тук - до избор на адекватни и печеливши краткосрочни решения.


Какво ще научите:

Кои са трите направления и четирите класификации на разходите

Кога и за какво се прилага всяка от тези класификации

Кои са ползите и ограниченията при използване на метода на приноса

За какво служи и кога не може да се използва подхода за точка на равновесието

Какъв е бизнес-смисълът на понятието „себестойност” и защо този мисловен конструкт не трябва да се използва при ценообразуване

Кои са, какво значат и как се изчисляват основните бизнес показатели и как следва да се „четат”

Какво е „управление чрез финансови показатели”


Водещ: Лазар Базлянков
Място: гр.София, Хотел Грами

Програма:

 

10.00–12.30 (11.00-11.15–Кафе-пауза)


1. Приложими класификации на разходите

Приходи и постъпления, разходи и плащания – каква е разликата?

Три направления и четири класификации на разходите:

- Направление „поведение”: променливи и постоянни разходи; примери и задачи

- Направление „причина”: текущи и инвестиционни разходи; „валидни” и „невалидни” разходи; примери и задачи

- Направление „цел”: преки и непреки разходи; примери и задачи

Приложение на метода на приноса към постоянните разходи и печалбата за вземане на обосновани краткосрочни решения; примери и задачи

Точка на критично състояние – ползи и ограничения на модела; примери и задачи

Критичен прочит на модела на съвкупната единична себестойност; практически насоки за по-адекватно ценообразуване; примери и задачи


12.30-13.30 Обедна почивка

13.30–17.00 (15.00-15.15-Кафе-пауза)


2. Конструиране и системно приложение на пирамида на бизнес-показателите.

Интегриране на данни от трите основни счетоводни отчета за съставяне на пирамида на бизнес-показателите – разяснения, цели, смисъл, приложение, ограничения; примери и задачи

Комплексно и последователно приложение на бизнес-показателите – разяснения, цели, смисъл, приложение, ограничения; примери и задачи

3. Групова работа по казус „ФзП” ЕООД

Работа по казус, представяне, обсъждане, показване

Задаване на цели на база предишно изпълнение – демонстрация, дискусия


Обучението е подходящо за:

Мениджъри и предприемачи с базисни познания по фирмено счетоводство

Служители от различни функции, които се занимават в някаква степен с определяне, контрол и отчитане на разходи

Оперативни и по-главни счетоводители, на които им се налага да обосновават финансово решения пред (или на) мениджмънта и собствениците

Служители от всички нива и функции, от които се изисква да правят и управляват бюджети.


Запитване