КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - VI модул: Изграждане и развитие на успешен екип

Кратко представяне:

Харесва ли ни или не работата в екип е неразделна част от ежедневието ни. Ефективният екип постига нужните високи резултати. Добре обученият екип е отговорен, целенасочен, сплотен .Как да промените нефункционалния екип в продуктивен? Как може да направите добрият екип още по-добър?

Дата: 18-10-2024
Водещ: Пламен Димитров
Място: гр.София, хотел Грами

Програма:

10.00–12.30 (11.00-11.15–Кафе-пауза)

 

1. Мениджърът като консултант на екипа 

- нива на общуване - психология на отношенията 

- подходи при ”сглобяване” на екипа 

- умения за сработване и овластяване на екипа

 

2. Специфики на екипа 

- типология на участниците 

- етапи в развитието на екипа 

- стимулиране на взаимодействието

 

3. ”Лаборатория за мениджъри” 

- решаване на екипни задачи 

- сплотеност и активност на членовете 

- инструменти за управление 

- комуникация 

- техники за анализ и корекция на взаимодействието

 

12.30-13.30 Обедна почивка

13.30–17.00 (15.00-15.15-Кафе-пауза)

 

1. Използване на конфликтите в екипа 

- отношения в екипа 

– власт, позиции, правила 

- умения за анализ на динамиката в екипа 

- непродуктивни взаимоотношения - “движение на силите”

 

2. Цели и изпълнение 

- умения за планиране на екипното развитие 

- възможности и ограничения 

- оценка на състоянието на екипа 

- техники за повлияване на ресурсите

 

3. Усвояване на схеми за управление на екипи 

- роли в екипа 

- позиции срещу екипни цели 

- отстояване на себе си 

- инструменти за управление 

- краткосрочни цели и дългосрочни стратегии


Запишете се

* 490 лв. без ДДС