КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Инструменти за планиране, наблюдение, измерване и отчитане на проекти

Кратко представяне:

 

Този курс е предназначен за действащи и бъдещи ръководители на проекти и членове на проектни екипи, които искат да научат много бързо как да подходят към планиране, организиране, изпълнение, наблюдение и отчитане на даден проект.

Основната цел на курса е да представи практически подходи и директно приложими инструменти за детайлно планиране на дейностите на проекта, заедно с набор от инструменти (формуляри) чрез които може да се наблюдава и измерва изпълнението на проекта, да се установяват и измерват настъпилите отклонения, да се организират, прилагат и измерват малки промени и намеси.

Въпреки ограничената си продължителност, курсът се стреми да прехвърли и развие някои технически умения, напр. за декомпозиция, оценка на усилието, планиране на време и ресурси, организиране на отчетни потоци и документо-оборот, и в много по-малка степен – за придаване на парични измерители и създаване на разходен бюджет на проекта.


Какво ще научите:

Какво е декомпозиция на дейности, как се прави, кой я прави, какво се получава най-накрая

Какви подходи съществуват за детайлно планиране на проекта и как да си изберем адекватен за нас подход

Кои са достъпните програмни продукти и какви са техните най-общи предимства и недостатъци (кратък обзор, без демонстрация на програмни продукти)

Как да направим подробен план на проект чрез електронни таблици

Какви особености на подробното планиране на проектите трябва да отчитаме, къде да заложим резерви/ буфери, кой, кога и как може да ги използва

Какво, кога и кой ще извършва наблюдения, контрол и измервания в хода на проекта, какво и как се документира и пред кого и как става отчитането

Какви са основните отчетни потоци, какво и как се комуникира през тях

Какви са възможните структури и съдържания на основни документи, свързани с проекта.

 


Водещ: Лазар Базлянков
Място: гр.София, Хотел Грами

Програма:

 

10.00–12.30 (11.00-11.15–Кафе-пауза)


1. Планиране на дейностите на проекта

Декомпозиция на дейности; примери, задачи

Оценка и задаване на усилия, продължителности, последователности и календарно време:

- Абстрактен човешки труд

- Работни групи и екипи – комбиниране и допълване на компетенции

- Оценка и измерване на необходими ресурси

- Обща идея за придаване на парични измерители за съставяне на бюджет на проекта

Съставяне на календарен план на проекта; пример, демонстрация, коментар

Общ подход към съставяне на мрежови график; прост пример, коментар

Изисквания и стандарти за отчети, форми и формуляри; примерни бланки

 

12.30-13.30 Обедна почивка

13.30–17.00 (15.00-15.15-Кафе-пауза)


2. Допълнителни инструменти за поддържане курса на проекта и фиксиране на промяната

Необходими основни компетенции за ръководител на проект, основни позиции в екипа на проекта; примерни компоненти на длъжностни характеристики

Определяне и установяване на потоци за комуникация и отчетност, форми на документи за наблюдение, измерване, отчитане и представяне на отклонения от плана и предложения за малки промени

Примерни формати и структура на текущи, периодични и окончателен доклад по проекта


Обучението е подходящо за:

Ръководители на проекти и членове на проектни екипи.


Запитване