КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Обучение и развитие на служителите

Кратко представяне:

Програма:

09.00–12.30 (10.30-10.45–Кафе-пауза) 

 

Какво е обучение и развитие. Защо е толкова важно. 

- Разбиране на обучението и развитието на персонала 

- Ползи от обучението и развитието на персонала 

- Връзката между обучение, Развитие и ефективността на персонала

 

Видове обучения и активности 

- Формални и неформални активности 

- Тренинг - Коучинг 

- Обучение на работното място 

- Онлайн обучение 

- Тиймбилдинг 

- Самообучение 

- Работни срещи

 

12.30-13.30 Обедна почивка

13.30–17.00 (15.30-15.45-Кафе-пауза) 

 

Подготовка на програма за обучение и развитие 

- Примери за обучение на работното място 

- Как да гарантираме качеството на обучението 

- Предложения за обогатяване на активностите за обучение и развитие 

- Развитие на дългосрочна програма за обучение и развитие

 

Фази при подготовката на програма за обучение и развитие

Фаза 1 Проучване на потребностите от обучение и развитие 

Фаза 2 Дизан и планиране на обучителните активности 

Фаза 3 Разработване на материали, ролеви игри, казуси и пр. 

Фаза 4 Реализиране на програмата за обучение и развитие 

Фаза 5 обобщаване на резултатите и ползите от програмата за обучение

 

Актулно в обучението и развитието на персонала 

- Избор на външни доставчици на обучителни програми 

- Вътрешно-фирмени програми, участие в отворени програми на външни доставчици 

- Управление на процеса по обучение и развитие на персонала 

- Ресурси за обучители, тренери


Запитване