КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Планиране на риска и оценка на инвестициите

Кратко представяне:

 

Основната цел на курса е да предостави на участниците директно приложими подходи, инструменти и умения за избор и оценка на дългосрочни решения, като комбинира две критични области от по-дългосрочното управление на организациите – определяне и оценка на рисковете и свързаните с тях съществени решения за инвестиции.

Оценката на риска е разгледана като текуща управленска дейност, която инициира пакети (клъстъри) от възможни подходи, вкл. свързани с инвестиции и дългосрочни програми за развитие.

Оценката на инвестициите е разгледана като по-специфична дейност, обикновено асоциирана с и изпълнявана от финансисти и счетоводители.

Комбинирането на двете критични области е подкрепено от практични подходи и инструменти, така че да насочи участниците към избор на подходящ за тяхната организация комплект практически инструменти.

 

Какво ще научите:

Кое поражда рисковете и кои са основните нива на риск, в които действат организациите

Как да подходим към адекватна оценка на риска, с какви методи и инструменти разполагаме

Как да изберем адекватния обхват на анализа на риска

Как да оценим и подредим по приоритет рисковете, каво да правим с тях

Какво е инвестиция и защо трябва да влагаме време, усилия и средства за нейната оценка; какво всъщност оценяваме

Кои са основните подходи и практически инструменти за оценка на инвестициите, какви са техните предимства и недостатъци

Кога се прилага оценка чрез нетна осъвременена стойност и кога оценка чрез вътрешна норма на възвръщаемост; практични идеи за избор на гранични процентни стойности

Къде е връзката между оценката на риска и оценката на инвестицията и какво следва от това


Водещ: Лазар Базлянков
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша

Програма:

 

10.00–12.30 (11.00-11.15–Кафе-пауза)


1. Рискове – причини, подходи, оценка, действия

Рисковете в практиката ни - какво правим в момента? Колко е важно за нас да познаваме рисковете?

Идентификация на риска чрез популярни модели:

- Анализ на фактори от околната среда

- Анализ на силни и слаби страни

- Продуктов и пазарен анализ

- Оценка на риска чрез матрица „Значимост/Вероятност”

Общи идеи за прилагане на сложни подходи за идентификация на рискове – представяне на модели, ползи и присъщи ограничения

Ранжиране на рисковете, дефиниране на обхват стратегии за противодействие, избор на решение или решения:

- Нива на отговорности

- Елиминиране, намаляване на вероятността, снижаване на потенциалните вреди, противодействие, приемане или насърчаване на риска – коментари и примери

- Групи решения, вкл. Инвестиционни

 

12.30-13.30 Обедна почивка

13.30–17.00 (15.00-15.15-Кафе-пауза)

 

2. Изследване и оценка на финансовия ефект от инвестициите

База за анализа на нвестицията, особености, нива на детайлизация

Основни методи за анализ

- Осреднена счетоводна печалба; примери, задача

- Срок за откупуване на първоначалната инвестиция; примери, задача

- Нетна осъвременена стойност; примери, задача

- Вътрешна норма на възвръщаемост; примери, задача

Общи насоки и коментар за приложимостта на методите

3. Учебен казус „МнК” ЕООД

Работа по казус, представяне, обсъждане, показване

 

Обучението е подходящо за:

Мениджъри и предприемачи с минимални познания по финансово управление

Мениджъри на различни нива и специалисти, които са въвлечени в периодични дейности по планиране и бюджетиране

Оперативни специалисти, които трябва да прилагат системи и подходи за оценка на риска и инвестициите

Висши мениджъри, които искат да придобият по-конкретни познания за оценка на риска и инвестициите.


Запитване