КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Основи на фирменото финансово управление

Кратко представяне:

 

Този курс въвежда участниците в основите на финансовото управление на всяка стопанска дейност, като разяснява и проследява специфичните цели и взаимната обвързаност на основните счетоводни документи, съдържащи необходимата информация за разбиране на моментното финансово състояние на фирмата.

Курсът представя разбираемо и с прости примери как информацията за работата на фирмата се остойностява, обобщава и представя от счетоводителите, и как впоследствие тази обобщена информация трябва да се чете и разбира от собствениците и служителите на фирмата.

Какво ще научите:

Как става остойностяването във фирмата – от вложения, през ресурси до разходи, и защо е важно това

Какво правят вашите колеги-счетоводители и с какво техните „продукти” се различават от резултатите от дейността на останалите служители във фирмата

Защо печалбата не е пари и как всъщност се създава богатството

Кои са основните счетоводни отчети, какво ни казват и каква е връзката помежду им

Как да „четем” тези отчети, каква информация можем да намерим в тях, какъв е смисълът й и за какво можем да я използваме, в контекста на управлението на организацията

Кое е златното финансово правило, което ще Ви предпази от фалит

Кои са основните източници на финансиране на дейността и на каква „цена” организацията може да ги ползва


Водещ: Лазар Базлянков
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша

Програма:

10.00–12.30 (11.00-11.15–Кафе-пауза)


Сесия 1:Счетоводството като изкуство и магия


 1. На какъв език говорят счетоводителите? Бърз преглед и анимиран „превод” на основни счетоводни и финансови управленски термини

 - Приходи, разходи, печалба

 Постъпления, плащания

 Някои основни принципи на счетоводството

2. Практически задачи

Стопански цикъл, счетоводен цикъл

Практически упражнения

Дискусия и коментари


12.30-13.30 Обедна почивка

13.30–17.00 (15.00-15.15-Кафе-пауза)


Сесия 2: Трите основни счетоводни документа – смисъл, връзки, разбиране


3. Да съставим заедно отчет за приходи и разходи

- Примери от практиката

4. Баланс на фирмата, активи, пасиви, капитал

- Примери от практиката

5. Отчет за паричните потоци

- Примери от практиката

6. Триединство на отчетите, как да ги разчитаме


Обучението е подходящо за:

-  Хора, които смятат да започнат собствен бизне

-  Действащи предприемачи, които продължават да не са наясно с фирменото счетоводство

- Мениджъри от всяко ниво, които не са преминали обучение по счетоводство

- Заклети счетоводители, които биха искали да видят как другите възприемат и (не) използват резултатите от усилния им труд.


Запитване