КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Планиране и бюджетиране - управление чрез обективно измерими показатели и цели

Кратко представяне:

Този курсът адресира доста широка аудитория – от функционални специалсти, през линейни мениджъри, мениджъри от средно ниво, до висши мениджъри и собственици на фирми, тъй като описва съвременни подходи и инструменти за установяване на цикли на оперативно планиране и бюджетиране.

Съвременното управление предполага идентифициране на адекватни за дейността и нивото на управление групи критични индикатори – обективно измерими показатели на установените планови цели; курсът илюстрира процесите на определяне, съгласуване и установяване на такива индикатори, в различни организации.

Другата основна цел на този курс е да покаже, вкл. чрез числени примери, няколко основни подхода към бюджетния цикъл, респективно видовете бюджетиране, управлението и контрола чрез бюджети и общата оценка на дейността на база сравнение между действително изпълнение и бюджет.

 

Какво ще научите:

Какво е план и за какво служи планирането в организациите

Какви са нивата на планиране и колко често се планира

Какви са основните подходи към планирането, кой участва в оперативния планов цикъл, как се използват оперативните планове

Какво представляват критичните измерители на дейността

Какво е бюджет, какви видове бюджети има

Кой задава архитектурата на бюджетите и кой ги съставя

Как става синхронизацията на бюджетите

Какво е управление чрез бюджет, как се документират и осмислят отклоненията от бюджета, кога и кой взема решения за изменения

Как се формира комплексна оценка за качеството на управление на база бюджет


Водещ: Лазар Базлянков

Програма:

10.00–12.30 (11.00-11.15–Кафе-пауза)


1. Планиране и синхронизация на целите за постигане на фирмените цели.

Планирането в практиката ни - какво правим в момента?

От горе-надолу и от долу-нагоре – създаване на планова среда и цикъл на планиране

Защо не трябва да преписваме плановете си?

Видове планове, нива на планиране, критични/ключови измерители на дейността

Измерване и документиране на резултатите от дейността – управление на база факти


12.30-13.30 Обедна почивка

13.30–17.00 (15.00-15.15-Кафе-пауза)


2. От планове към бюджети – практичен подход

Бюджетирането в практиката ни – какво правим в момента?

Роли, отговорности, стандарти и задачи при бюджетирането

Създаване на бюджетен цикъл и нива за вземане на решения

Видове бюджети – кога какво да използваме:

- Нарастващо бюджетиране; примери, задача

- Бюджетиране на нулева база; примери, задача

- Постоянно бюджетиране; примери, задача

- Застъпващо бюджетиране; примери, задача

Място на счетоводството при управление чрез бюджети

3. Работа по учебен казус „БзБ” ООД

Създаване на преработен бюджет, сравняване между първоначален и преработен бюджет, анализ на отклоненията и формулиране на обективно обосновано предложение, обсъждане, показване


Обучението е подходящо за:

Служители, мениджъри и предприемачи от всякакви организации.


Запитване