КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Лидерство и лидерски стилове

Кратко представяне:

От добрите лидери винаги се очаква да решават проблеми, да създават нови възможности и да управляват постоянно променящата се бизнес среда. Лидерството е сложен процес, при който лидерът влияе на другите, помага им да изпълняват и постигат целите на компанията.

Водещ: Пламен Димитров
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша

Програма:

10.00–12.30 (11.00-11.15–Кафе-пауза)


1. Лидерство:
- Какво е Лидерство
- Качества на Лидера
- Лидерство според обстоятелствата

2. Лидерски стилове:
- Ръководство и/или Лидерство
- Важност на лидерския стил
- Видове управленски стилове - Заставящ, Авторитарен, Демократичен, Напътстващ и пр.
- Влияние на управленските стилове
- Организационен климат и влиянието на управленските стилове
- Тест за самооценка на лидерския стил

12.30-13.30 Обедна почивка
13.30–17.00 (15.00-15.15-Кафе-пауза)

3. Умения и компетенции на съвременния мениджър:
- Управленска компетентност и компетенции
- Компетенции и емоционална интелигентност
- Стандарти за компетенциите на мениджъра(лидера)

4. Лидерство в Екипа. Вземане на решения:
- Функционален модел за лидерство в екипа
- Други модели за лидерство в екипа - Информиране, Мотивиране, Даване на пример, Участие
- Обичайни грешки при вземане на решения
- Процеси на вземане на решения - Focus & Impact - 3D модела – дебат, дискусия и диалог


Запитване