КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Диагностика и превенция от стрес и Бърнаут(Burnout) в работата

Кратко представяне:

Над 85% от служителите се оплакват от хроничен стрес на работните си места, а при около 60% се установяват симптоми на бърнаут.

В първата част от обучението под внимание се взема кои са факторите в организационния живот, които пораждат стрес и водят до риск от бърнаут. Участниците се запознават с пакет от методики за ранна диагностика както на симптомите на хронично изтощение и бърнаут, така и на причините, които ги пораждат. През втората част на обучението участниците се запознават с конкретни добри практики и техники за превенция на стреса и прегарянето, и за рехабилитация на мениджърите и служителите станали техни жертви. 

Водещ: Пламен Димитров
Място: гр.София, Оливс Сити Хотел
fmoviies
embedgooglemap.net

Програма:

 

09.00–12.30 (10.30-10.45–Кафе-пауза)

1. Какво и как причинява стрес на работното място и какво представлява синдрома на прегарянето ( “burnout”) от гледната точка на трудовата медицина и психология, организационните мениджъри и консултанти?

2. Какви са предимствата на една ефективна фирмена политика за превенция на стреса и прегарянето на работното място: факти и конкретни управленски решения.

3. Как да диагностицираме не само симптомите, но и реалните причини за стреса и прегарянето на работното място? 

4. Кои са най-уязвимите групи мениджъри и служители в нашата собствена организация?

5. Как организациите биха могли да намалят риска от стрес и прегаряне на мениджърите и служителите си? 

 

12.30-13.30 Обедна почивка

13.30–17.00 (15.30-15.45-Кафе-пауза)

 

6. Как организациите увеличават риска от стрес и прегаряне на мениджърите и служителите си?

7. През какви етапи преминава прегарянето и какво може да се направи на всеки един от тях?

8. Кои са конкретните диагностични инструменти, с които една организация може своевременно да провери дали служителите й са в риск?

9. Как да овладеем и прилагаме ефективни подходи и инструменти за конкретни успешни действия за справяне със стреса, превенция и рехабилитация на прегарянето?

10. Как да създадем и внедрим в своята организация един наистина реалистичен план за действие по превенцията на стреса и прегарянето на работното място? 

11. Какви са изискванията на всеки етап от осъществяването му?

 

За кого е подходящо обучението?

Програмата, разбира се, е подходяща за всеки, който независимо от йерархичната му позиция в организацията се изправял лице-в-лице със стреса и прегарянето на работното си място. Особено ценно е, обаче, участието в програмата за организационните лидери и топ-мениджъри (изпълнителни директори, ръководители на отдели и екипи), директорите и специалистите в отделите за управление и развитие на човешкия капитал на организацията, а също и на техните консултанти по организационна ефективност, психосоциална подкрепа на служителите, трудова психология и медицина. 


Запитване