КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Управление и развитие на човешките ресурси

Кратко представяне:

  • Идентифициране на квалифицирани служители сред наличните в момента 
  • Анализ на нуждите от персонал 
  • Състояние на пазара на труда 
  • Стратегии за ангажиране на служителите 
  • Програми за взаимоотношенията със служителите 
  • Стратегии за позитивни работни взаимоотношения 
  • Политики и процедури на работното място 
  • Мотивация на служителите

Програма:

09.00 – 11.00 - ПЪРВА СЕСИЯ

 

1.Политики по управление и развитие на човешките ресурси

2.Процедури по набиране и подбор. Процес на селекция.

3.Как да подготвмим нашата обява за работа (AIDA Test)

4.Сесия за подбор на персонал. Как да я организираме

5.Подбор по документи – оценка на постъпващите документи

6.Инструменти, използвани при подбора:

- Формуляр за кандидатстване 

- Тестове

- Предварителна Анкета

 

11.00ч. – 11.15ч. - кафе-пауза

 

11.15 – 13.00ч. - ВТОРА СЕСИЯ

 

1. Невербалната комуникация; използването й като инструмент при подбора

2. Двустепенно интервю:

- Защо интервю?

- Структура и провеждане на интервюто

- Ролева Игра

- Характеристика на успяващия интервюиращ

- Полезни съвети при интервюиране

- Фактори за ефективно поведение

 

Концепцията CAR (КОНТЕКСТ-ДЕЙСТВИЕ-РЕЗУЛТАТ) за оценка на кандидатите при интервюиране

1.Ролева игра

2.Фаза вземане на решение

Определяне йерархията на потребностите в кандидата – насочване на поведението. 

Как да оценяваме спрямо длъжността/организацията.

3.Как да планираме нуждите от човешки ресурси

 

13.00 – 14.00ч. - Обедна почивка

 

14.00 – 15.30 - ТРЕТА СЕСИЯ

Представяне на модела на оценяване на служителите 

- Цели, Принципи, Подход

- Процес на оценяване Предварителна комуникация със служителите – Какво представлява оценка на работата и изготвяне на план за развитие; Какви са целите, кои са участниците и каква е процедурата – 12 въпроса и отговора;

- Формуляри за Цялостна оценка на работата и пригодността– индивидуални за всяка категория длъжност 

- Инструменти при оценяването- Формуляр на служителя, Продуктов тест 

- Защо оценъчно интервю?

 

15,30 – 15,45 - кафе-пауза

 

15.30 – 15.30ч. - ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ - Ролева Игра

1. Интервю за оценка на трудовото изпълнение 

- Цели и структура на интервюто. “Успешният преглед на изпълнението е диалог в който двамата участници проучват заедно миналото представяне и очакванията си за бъдещата работа Формулиране на въпроси за оценка - 

- План за развитие и обучение 

- Модела SMART за целеполагане

- Анкета за анализ на мотивационната среда

- Обратна връзка Активно слушане

- Емоционално въздействие на различните видове комуникация

- Йерархична структура на персонала; 

- Длъжностни характеристики 

- Мотивационен профил на организацията 

- Системи на заплащане и бонусиране

- Обобщение*trainee feedback и дискусия

 

Обучението е подходящо за:

- Мениджъри Човешки ресурси 

- Специалисти по Човешки ресурси 

- Изпълнителни директори и Мениджъри 

- Администрация 

- Работодатели


Запитване