КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Академия за Ръководители ( Мениджъри ) - ІІI модул: Провеждане на ефективни работни срещи. Целеполагане

Кратко представяне:

От добрите ръководители винаги се очаква да решават проблеми, да създават нови възможности и да управляват постоянно променящата се бизнес среда. Управлението и Лидерството са сложни процеси, при който лидерът влияе на другите, помага им да изпълняват и постигат целите на компанията. Главната цел на тази Академия е да Ви даде основата от умения и знания, за да разберете какво е лидерство и как да бъдете успешен ръководител.

Водещ: Пламен Димитров
Място: гр.София, Хотел Грами

Програма:

10.00–12.30 (11.00-11.15–Кафе-пауза)

 

1. Принципи на работа с документи 

- Ефективно използване на папките 

- Самоанализ на личната ефективност в работата с документи 

- Принципът на „трите чекмеджета“

 

2. Управление на срещите 

- Техники за провеждане на ефективни срещи 

- Поканване на точните хора 

- Разпределение на програмата 

- Започване и приключване на време

 

3. Запиши го правилно 

- Развитие на ясни и съзнателни комуникации 

- Елиминиране на безличните изказвания 

- Бележки, които дават резултат

 

12.30-13.30 Обедна почивка

13.30–17.00 (15.00-15.15-Кафе-пауза)

 

4. Основните стъпки, които следваме при решаване на проблеми и вземане на решения в областта на целеполагането, определяне на приоритети в процеса на планиране 

- Цели и ползи от всяка стъпка в процеса на целеполагане

- Защо хората не прилагат ефективните технологии в ежедневната си работа?

- Преглед на техниките за преодоляване на причините, които пречат за осъзнаване на реалните проблеми с индивидуалното и групово целеполагане

- Трите най-сериозни проблема в целеполагането 

- Определяне на приоритетите за развитие на индивидуалния стила за целеполагане 

- Алтернативи за ангажиране на сътрудниците

 

5. Практика в решаването на проблеми с целеполагането: психологически, организационни и бизнес фактори 

- Оценка на организационната полезност 

- Власт и авторитет при решаването на проблеми в груповото планиране 

- Групово-динамични и управленски фактори


Запитване