КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Оценяване на длъжности. Структуриране на възнаграждението

Кратко представяне:

Курсът има за цел да предаде основни познания за това как се оценява работното място и  структурира възнаграждението. Насочен е към професионалисти, които имат необходимост да оценяват  работни позиции и роли, които имат малък или нямат никакъв предишен опит в оценка на длъжности.

Водещ: Албена Иванова
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша

Програма:

 

10.00–12.30 (11.00-11.15–Кафе-пауза)

 

1. Бизнес нуждата от оценяване на работата

- Произход на оценяването;

- Защо оценяването се възприема с повишена важност днес

- Методи за оценка

 

2. Очертаване основните идеи на методи за оценка на длъжности - KornFerry Hay Group, Mercer, Towers Perin, Concepta

- Общите елементи на всяка една позиция

- Критерии за оценка

- Основите на методологиите 

- Примери

 

3. Анализ на работата – описание на позицията

- Анализ на осъществяваната работа 

- Елементи от описанието, които се използват при оценката

- Упражнение: оценка на различни позиции  в организацията

 

12.30-13.30 Обедна почивка

13.30–17.00 (15.00-15.15-Кафе-пауза)

 

4. Упражнение: оценка на работни позиции в организацията 

- Оценка на елементите на една позиция

- Оценка на индивидуални позиции

- Оценка на групи от позиции

 

5. Как оценяването на работното представяне се вписва в по-широкообхватния процес на възнаграждение на служителите?

- ролята на оценката при управлението на възнагражденията

- Философия на възнаграждението

- Организационни структури

- Вътрешна справедливост

- Външна конкурентноспособност

- Структуриране на възнаграждението. Обхват, припокриване, отстояния.

 

6. Връзката на оценяването с други ЧР функции

- (Ре-)Проектиране на работата и организацията, разграничавайки вътрешния принос

- Разбиране и дефиниране на пътеките за кариерно израстване

- Планирането като средство за успех и последователност

- Обвързване с личните характеристики - компетенции


Запитване