КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Планиране и подбор на персонала

Кратко представяне:

Каним Ви на семинар, на който ще научите:
 
- Как да създадем имидж(работодателска марка) на компанията за привличане на качествени служители
- Как да организирате най–ефективната кампания за подбор на персонал?
- Как да станете по-добър интервюиращ?
- Как да намалите грешките при обработка на информацията за кандидатите?
- Как да привлечете най-подходящия кандидат за длъжността и организацията.
- Какви са предизвикателствата и успешните решения за различните индустрии. Примери от практиката.

Водещ: Светлин Иванов
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша

Програма:


 09.00–12.30 (10.30-10.45–Кафе-пауза)


1. Процедури по набиране и подбор. Процес на селекция:
- Как да подготвите Вашата обява за работа (AIDA Test)
- Сесия за подбор на персонал; Как да я организирате
- Подбор по документи – оценка на постъпващите документи
- Използване на професионални социални мрежи в подбора на персонал
- Вътрешни инструменти за търсене на сътрудници - Програма "Препоръчай приятел"
 
2. Инструменти, използвани при подбора:
- Формуляр за кандидатстване, Тестове, Предварителна Анкета
- Невербалната комуникация; използването й като инструмент при подбора
- Използване на Интернет източници за допълнителна информация за кандидата - LinkedIn, Facebook, Twitter и пр.
- Дигитален маркетинг като средство за набиране
 
12.30-13.30 Обедна почивка
13.30–17.00 (15.30-15.45-Кафе-пауза)
 
3. Двустепенно интервю:
- Защо интервю?
- Характеристика на успяващия интервюиращ
- Полезни съвети при интервюиране
- 30 най-често задавани въпроса при интервю. Допускани грешки.
- Фактори за ефективно поведение
- Дистанционни интервюта - по телефон или видео месинджъри
 
4. Концепцията CAR (КОНТЕКСТ-ДЕЙСТВИЕ-РЕЗУЛТАТ) за оценка на кандидатите при интервюиране:
- Фаза вземане на решение
- Определяне йерархията на потребностите в кандидата – насочване на поведението.
- Оценка спрямо длъжността/организацията.
- Как да планирате нуждите от човешки ресурси?
- Личностни качества, мотивация или компетенции - на кое да заложите


Запитване