КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Управление на проекти

Кратко представяне:

  Все повече дейности се управляват като проекти. Това е продиктувано както от голямата динамика в бизнеса през последните 20 години, така и от глобализацията и масовото навлизане на комуникационни и информационни технологии. Управлението на Проекти, доказало се в области като инженеринг, строителство, развой, консултиране, се превърна в задължителна рамка на управление и в сектори, където подобен подход беше до скоро несвойствен. Така възможностите на тази вече зряла дисциплина и практика да осигурява контрол върху финанси, задачи, ресурси, информация, качество и риск, я наложиха във всички отрасли. Заедно с нея се наложи и професията Ръководител на проект и съответните професионални стандарти. Много държави в света въведоха законови изисквания, свързвани със спазването на тези стандарти, както и на прилагането на утвърдените методологии за управление на проекти.

 

Програма:

  След налагането на модели и инструменти за планиране, фокусът на дисциплината вече е в решаване на проблеми свързани с пазарния натиск все по-сложни продукти и услуги да се създават за по-малко време и с по-малко ресурси и при непрестанно променяща се среда. На Ръководителите на проекти вече се налага да проявяват много по-голям гъвкавост и изобретателност, изключителни лидерски умения, да създават и управляват отношения в и извън проектния екип, с и между всички заинтересовани от проекта страни. 

Семинарът

Предлагаме ви този двудневен семинар, водени от идеята да интегрираме най-приложимото от водещите методологии и стандарти и да ги предложим през призмата на практическия опит. Без значение дали работите във финансова институция, производствено предприятие, държавна или неправителствена организация, търговска, консултантска, софтуерна, комуникационна, рекламна или каквато и да е друга фирма или организация, този семинар може да ви помогне да бъдете по-успешни в управлението на проекти. Семинарът е подходящ и за навлизащите и за отдавна практикуващите.

Теми

С този семинар ще може да научите най-ценното на наложилите се методологии в областта и същевременно да развиете своите практически умения за планиране, управление на ресурси, комуникация и справяне с несигурността и рисковете. Основните теми са:

 

  • Основи на проекта и ролята на Ръководителя на проект
  • Основни методологии и стандарти (Prince2, PMBOK)
  • Цикъл на живот на проекта 
  • Процеси и продукти на управлението
  • Планиране и контрол
  • Управление на риска
  • Организация и управление на проектния екип
  • Комуникации и балансиране на интересите

 

Ще научите също най-важните неща, свързани с контрол на обхвата и качеството на проект, управление ни финансите. Ще придобиете умения за водене на срещи и администриране на проектите. 

 

Ден първи

1. Основи на Управление на Проекти

Проект

Контекст

Управление на проект

Параметри

Цикъл на живот

Области

Методологии

 

2. Процеси и продукти

Стартиране

Иницииране

Планиране

Генерален контрол

Контрол на етап

Изпълнение

Контрол на границите на етап

Приключване

 

3. Планиране

Въведение

Контекст на планирането

Оценка на проекта

Процесът Планиране

Методи и техники

Продуктово-базирано планиране

Мрежови и линейни графици

 

Ден втори

4. Управление на риска

Цел и процес

Идентифициране

Оценка

Възможни действия

Избор

Планиране

Мониторинг

 

5. Управление на отношенията

Организация

Комуникации

Човешки ресурси

 

6. Инструменти

Шаблони

Контролни листове

Софтуерни системи

 

7. Практически занимания

 

Обучението е подходящо за:

- Бизнесмени

- Мениджъри

- PR и Рекламни специалисти

- Консултанти

- Мениджъри проекти

- Изпълнителни директори

- Ръководители на отдели


Запитване