КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Умения за продажби и обслужване по телефона

Въведение в правила и фази за привличане на клиенти по телефона

Въведение в продажбите и обслужването по телефона

Видео Продължителност Прегледи
Съдържание на Въведение в продажбите и обслужване по телефона Free video 05:22 min You have not watched this video yet.
Какво са продажбите и обслужването по телефона 04:21 min You have not watched this video yet.
Как да се отличаваме от останалите 05:09 min You have not watched this video yet.
Пълна ориентация към клиента 06:26 min You have not watched this video yet.
Как да се настройвате за успех 08:10 min You have not watched this video yet.
Вие сте в основата на всичко 03:38 min You have not watched this video yet.
Петте принципа на успеха 07:18 min You have not watched this video yet.
Няма провал - Само обратна връзка 05:18 min You have not watched this video yet.
Обобщение на Въведение в продажбите и обслужване по телефона 05:12 min You have not watched this video yet.

Основни принципи при комуникацията по телефона

Видео Продължителност Прегледи
Въведение в основни принципи при комуникацията по телефона Free video 03:12 min You have not watched this video yet.
Петте принципа за успешно обслужване по телефона 04:56 min You have not watched this video yet.
Телефонът като инструмент за провеждане на продажбени разговори 07:31 min You have not watched this video yet.
Възприемане и запаметяване на информацията 03:17 min You have not watched this video yet.
Източници на грешки в различните фази на обработка на информацията 06:47 min You have not watched this video yet.
Телефонирайте така, че ... 04:56 min You have not watched this video yet.
Фази на телефонната комуникация 04:31 min You have not watched this video yet.
Езикът и говорът 07:29 min You have not watched this video yet.
Правилата на словесната комуникация 07:17 min You have not watched this video yet.
Основни правила за водене на разговора 07:03 min You have not watched this video yet.
Любезност по телефона 05:25 min You have not watched this video yet.
Обобщение на основни принципи при комуникацията по телефона 05:53 min You have not watched this video yet.

Дейности по телефона

Видео Продължителност Прегледи
Въведение в Дейности по телефона Free video 05:34 min You have not watched this video yet.
Поводи за установяване на контакт с потенциални клиенти 03:37 min You have not watched this video yet.
Поводи за телефонен контакт с настоящи клиенти 06:20 min You have not watched this video yet.
Още поводи за телефонен контакт с настоящи клиенти 05:29 min You have not watched this video yet.
Поводи за телефонен контакт с отпаднали и нови клиенти 04:27 min You have not watched this video yet.
Задържане на съществуващи клиенти 02:54 min You have not watched this video yet.
Пасивен телефонен маркетинг 03:17 min You have not watched this video yet.
Допълнителни продажби по телефона 07:33 min You have not watched this video yet.
Писмено послание преди телефонирането 07:16 min You have not watched this video yet.
Обобщение на Дейности по телефона 04:08 min You have not watched this video yet.

10+10 правила за активни и пасивни разговори по телефона

Видео Продължителност Прегледи
Въведение в 10+10 правила Free video 07:29 min You have not watched this video yet.
Каква е стойността на един ваш клиент 05:05 min You have not watched this video yet.
Правила за активни разговори - Вашият глас е вашата визитна картичка 06:36 min You have not watched this video yet.
Правила за активни разговори - Управлявайте първото впечатление 04:38 min You have not watched this video yet.
Правила за активни разговори - Положителната настройка, мисли и поведение 06:13 min You have not watched this video yet.
Правила за активни разговори - Първите думи 05:57 min You have not watched this video yet.
Правила за активни разговори - Приоритетни клиенти и Фази на разговора 05:32 min You have not watched this video yet.
Правила за активни разговори - Секретарката, удобно време и анализ 08:04 min You have not watched this video yet.
Правила за пасивни разговори - Настройка, Подготовка и Стандарти 07:20 min You have not watched this video yet.
Правила за пасивни разговори - Сценарии, Активно слушане и Контрол 06:04 min You have not watched this video yet.
Правила за пасивни разговори - Внимание и отношение към клиента 05:10 min You have not watched this video yet.
Правила за пасивни разговори - Началото и краят на разговора; Обобщение 06:24 min You have not watched this video yet.

Правила и фази за привличане на клиенти по телефона

Видео Продължителност Прегледи
Въведение в правила и фази за привличане на клиенти по телефона Free video 03:39 min You have not watched this video yet.
Привличане на клиенти по телефона 05:58 min You have not watched this video yet.
Основни правила 05:16 min You have not watched this video yet.
Подготовка и Отваряне на разговора 07:29 min You have not watched this video yet.
Техники за задаване на въпроси 08:58 min You have not watched this video yet.
Още техники за задаване на въпроси 05:18 min You have not watched this video yet.
Офериране 06:16 min You have not watched this video yet.
Потвърждение на поръчката и приключване на продажбата 07:38 min You have not watched this video yet.
Дейности след разговора 05:41 min You have not watched this video yet.
Обобщение на правила и фази за привличане на клиенти по телефона 04:23 min You have not watched this video yet.

Сценарии, грешки и принципи при продажбите по телефона

Видео Продължителност Прегледи
Въведение в сценарии, грешки и принципи при продажбите по телефона Free video 02:57 min You have not watched this video yet.
Какво е сценарият за телефонни разговори 08:46 min You have not watched this video yet.
Примери за сценарии - за промоции и за уговаряне на срещи 07:15 min You have not watched this video yet.
Възражения при уговаряне на срещи по телефона 03:41 min You have not watched this video yet.
Сценарии за изходящ, входящ телефонен разговор, за искане на препоръки 08:18 min You have not watched this video yet.
Разработка на клиентите - Фуния на контактите 05:48 min You have not watched this video yet.
Причини и техники за ускоряване и забавяне на разговора 04:59 min You have not watched this video yet.
Грешки при телефонирането 08:10 min You have not watched this video yet.
Петте най-важни принципа за успешно телефониране - 1-4 05:25 min You have not watched this video yet.
Петте най-важни принципа за успешно телефониране - 5 04:23 min You have not watched this video yet.
Обобщение на сценарии, грешки и принципи при продажбите по телефона 04:20 min You have not watched this video yet.

Упражнения за гласа, лицето, дишането

Видео Продължителност Прегледи
Въведение в упражнения за гласа, лицето, дишането Free video 04:11 min You have not watched this video yet.
Дишането. Упражнения за гласа и лицето 07:19 min You have not watched this video yet.
Упражнения за гласа - Модулация, Упражнение с тапа 05:32 min You have not watched this video yet.
Как се подготвят говорителите по телевизията 03:28 min You have not watched this video yet.
Упражнението И-Е-А-О-У 08:09 min You have not watched this video yet.
Упражнението И-Е-А-О-У, Ротиращо Р-р, Съгласни, Разхлабване на езика и устните 06:45 min You have not watched this video yet.
Упражнения за резонанс и по-дълбок глас 05:29 min You have not watched this video yet.
Пеене на Джабарски език 05:15 min You have not watched this video yet.
Загрявка за устните, езика, челюстите 05:46 min You have not watched this video yet.
Упражнения за бързо релаксиране 06:30 min You have not watched this video yet.

Планове

$240 без ДДС
*В цената не е включен ДДС.
Тестове
Бизнес бюлетин
Видео уроци - ограничен
Видео уроци - пълен
Аудио подкаст
Документи, шаблони и др.
Сертификати
Индивидуална консултация
Управление на потребители
Наблюдение на активността
Вътрешно-фирмени обучения
Акаунт мениджър
Месечна цена
Годишна цена 9 месеца БЕЗПЛАТНО
СВОБОДЕН
0 лв.
0 лв.
ОСНОВЕН
Спестете 1215 лв.
Най-купуван!
ПРОФИ
Спестете 1350 лв.
ПРОФИ+
Спестете 2520 лв.
За да получите достъп до всички видеа и резултати от тестове трябва да закупите “Основно” членство. За да получите достъп и до прикачените файлове, сваляне на аудио и сертификат е необходимо да закупите “Профи” членство.