КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Продажби и обслужване в търговските обекти

Въведение. Бъдещите предизвикателства в продажбите

Продажбена комуникация в търговския обект

Видео Продължителност Прегледи
Въведение в Продажбена комуникация в търговския обект Free video 05:45 min You have not watched this video yet.
Как да се различаваме от конкуренцията 06:57 min You have not watched this video yet.
Моменти на истината. Езикът на тялото 05:19 min You have not watched this video yet.
Формулата на комуникацията 05:07 min You have not watched this video yet.
Двата аспекта на комуникацията. Закони на комуникацията 07:09 min You have not watched this video yet.
Лични качества на успешния продавач-консултант 06:59 min You have not watched this video yet.
Несловесната комуникация 08:50 min You have not watched this video yet.
Словесната комуникация 06:21 min You have not watched this video yet.
Основни правила за водене на разговора 07:20 min You have not watched this video yet.
Разпределение на вниманието на клиента 06:15 min You have not watched this video yet.
Обобщение на Продажбена комуникация в търговския обект 05:18 min You have not watched this video yet.

Активната продажба в търговския обект

Видео Продължителност Прегледи
Кой е добрият клиент. Статистика Free video 07:06 min You have not watched this video yet.
Защо е важно да задържаме клиентите си 08:54 min You have not watched this video yet.
Каква е стойността на един клиент 06:14 min You have not watched this video yet.
Видове решения за покупка 07:56 min You have not watched this video yet.
Основни мотиви за покупка. Пирамида на Маслоу 07:56 min You have not watched this video yet.
Типове клиенти и покупателно поведение(Конфекция) 04:43 min You have not watched this video yet.
Необходими знания за продуктите и услугите на вашата фирма 08:53 min You have not watched this video yet.
Необходими знания за клиентите на Вашата фирма 07:06 min You have not watched this video yet.
Обобщение на Активната продажа в търговския обект 06:18 min You have not watched this video yet.

Способности за продажби на ПК в търговския обект 1

Видео Продължителност Прегледи
Въведение. Бъдещите предизвикателства в продажбите Free video 07:26 min You have not watched this video yet.
Как се развива пазара 04:48 min You have not watched this video yet.
Задачите на продавача консултант 07:08 min You have not watched this video yet.
Общи правила за поведение 07:20 min You have not watched this video yet.
Умения и способности за активна продажба 07:06 min You have not watched this video yet.
Качествени аспекти на контакта с клиента 04:37 min You have not watched this video yet.
Първият контакт и първото впечатление 04:34 min You have not watched this video yet.
Видове обслужване 05:21 min You have not watched this video yet.
Подход и заговаряне на клиента. Видове подходи 06:12 min You have not watched this video yet.
Водене на разговора. Задаване на отворени въпроси 09:19 min You have not watched this video yet.
Още видове въпроси 08:49 min You have not watched this video yet.
Още видове въпроси. Умения за активно слушане 11:01 min You have not watched this video yet.
Проверка по 6-е точки. Обобщение 06:37 min You have not watched this video yet.

4 Способности за продажби на ПК в търговския обект 2

Видео Продължителност Прегледи
Въведение. Изучаване на потребностите на клиента Free video 07:48 min You have not watched this video yet.
Продажбени техники - 1 - 3 07:37 min You have not watched this video yet.
Продажбени техники - 4 - 7 07:29 min You have not watched this video yet.
Продажбени техники - 8 - 12 08:27 min You have not watched this video yet.
Техники ориентирани към отношенията с клиента 05:25 min You have not watched this video yet.
Техники ориентирани към продажбата. Сигнали за закупуване 07:34 min You have not watched this video yet.
Техники за допълнителни продажби 07:21 min You have not watched this video yet.
Още техники за допълнителни продажби. Дейности след продажбата 07:36 min You have not watched this video yet.
Обобщение на Способности за продажби на ПК 05:51 min You have not watched this video yet.

Стандарти и правила за обслужване в търговските обекти

Видео Продължителност Прегледи
Двата режима на работа с клиенти Free video 04:08 min You have not watched this video yet.
Общовалидни стандарти за поведение в търговския обект 05:45 min You have not watched this video yet.
Стандарти за поведение в зоната на входа, изхода и около касата 06:35 min You have not watched this video yet.
Стандарти за поведение в работната зона на продавача-консултант 05:07 min You have not watched this video yet.
Стандарти за поведение в зоната за промоции и на касата 06:05 min You have not watched this video yet.
Допълнителни продажби чрез пакет от продукти и услуги 07:46 min You have not watched this video yet.
Още поводи за допълнителни продажби 04:41 min You have not watched this video yet.
Обработка на конфликти и рекламации 03:51 min You have not watched this video yet.
Заключителни правила и обобщение 05:46 min You have not watched this video yet.

Мърчендайзинг и промоции в търговските обекти

Видео Продължителност Прегледи
Въведение в Мърчендайзинг и промоции Free video 06:24 min You have not watched this video yet.
Какво включва и цели мърчендайзинга 06:38 min You have not watched this video yet.
Трите нива на мърчендайзинга 06:15 min You have not watched this video yet.
Наличности и Потока на клиентите 07:01 min You have not watched this video yet.
Горещи-Студени зони, Лица на продукта, Нивото на очите 06:18 min You have not watched this video yet.
Закони на мърчендайзинга 08:48 min You have not watched this video yet.
Портрет на типичния клиент 07:21 min You have not watched this video yet.
Още за портрета на типичния клиент 06:57 min You have not watched this video yet.
Стандарти за мърчендайзинг 03:26 min You have not watched this video yet.
Значение на промоциите 04:18 min You have not watched this video yet.
Планиране на промоциите. Обобщение 07:09 min You have not watched this video yet.

Планове

$240 без ДДС
*В цената не е включен ДДС.
Тестове
Бизнес бюлетин
Видео уроци - ограничен
Видео уроци - пълен
Аудио подкаст
Документи, шаблони и др.
Сертификати
Индивидуална консултация
Управление на потребители
Наблюдение на активността
Вътрешно-фирмени обучения
Акаунт мениджър
Месечна цена
Годишна цена 9 месеца БЕЗПЛАТНО
СВОБОДЕН
0 лв.
0 лв.
ОСНОВЕН
Спестете 1215 лв.
Най-купуван!
ПРОФИ
Спестете 1350 лв.
ПРОФИ+
Спестете 2520 лв.
За да получите достъп до всички видеа и резултати от тестове трябва да закупите “Основно” членство. За да получите достъп и до прикачените файлове, сваляне на аудио и сертификат е необходимо да закупите “Профи” членство.