КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Оценка и управление на бизнес риска в организациите

Препоръчано
От: Diteramb Consult | Дата: 27 Октомври 2014

Оценка и управление на бизнес риска в организациите New article

Управлението на риска е важна част от всеки бизнес. Бизнес рискове могат да се появят във всеки отдел на бизнеса. Рискът се появява, когато човек е принуден да направи избор между две алтернативи, чиито резултати са неизвестни или когато човек е принуден да се справя с една непредвидена ситуация, която може да повлияе неблагоприятно на организацията.

Например тези рискове могат да бъдат:

 

 • Финансови рискове: инвестиционни решения; недостатъчен оборотен капитал; лоши финансови изчисления; счетоводна измама или прекомерни разходи и т.н.

 

 • Икономически рискове: промени в лихвените проценти; промяна на политиката на правителството; промяна във валутния курс; демографски изменения;

 

 • Производствени рискове: остарели или дефектни материали и стоки; непрекъснато технологично развитие; продуктов микс и качество; разход за машини и производствен разход;

 

 • Човешки ресурси, рискове: нелоялни служители; небрежност и неефективни служители; рискове при набиране на персонал или изтичане на труда; социално инженерство;

 

 • Правни рискове: съдебни решения от съдебни дела; правни нарушения; нови законодателства или бизнес закони;

 

 • Политически и социални рискове: граждански вълнения, стачки; политически избори; неблагоприятни идеологии на политически лидери или корупция;

 

 • Управление на рисковете: лоши управленски решения; търговия с вътрешна информация; корпоративни политики и стратегия;

 

 • Пазарен риск: конкуренция; промяна на потребителските вкусове или поведение; пиратство; маркетингова стратегия;

 

За да се справи ефективно бизнеса с тези рискове, трябва да се предприемат следните стъпки:

 

 • Оценка на риска: За да се оцени ефективно риска, трябва да си отговорим на следния въпрос: Дали наистина съществува риск? Ако не съществува риск има ли някаква алтернатива, която да бъде избрана? С колко и каква информация разполагаме за тази алтернатива? Какво е потенциалното въздействие на риска, ако тя се осъществи?

 

 • Оценка на алтернативи: Какво би струвало на компанията, за да преследва една от тези възможности? Имайте предвид, че цената трябва да включва: финансови разходи; човешки разходи; разход за имиджа на компанията; материални разходи; разходи за околна среда; конкурентна реакция към предприетия курс на действие и т.н.

Други алтернативи биха могли да предоставят възможност за:

 

- прехвърляне на риска на по компетентна страна ( чрез застраховане; съвместни предприятия и стратегически съюзи; аутсорсинг и т.н.).

 

- намаляване на риска, т.е. управление на влиянието на риска чрез свеждане до минимум на възможностите за алтернативи.

 

- Да не се обръща внимание на риска и да се поемат очакваните последици.

 

 • Прилагане на избраната алтернатива: След като е взето решение, коя възможност да се приложи, се изготвя план за изпълнение, като се подреждат приоритетите. Планът трябва ясно да изброява стъпките, необходими за прилагането на избраната стратегия. Трябва да се изготви и резервен план за изпълнение на друга алтернатива, в случай че тази не проработи. там също трябва да бъде изготвен процес за обратна връзка, справяне с проблемите, които могат да възникнат в хода на изпълнение.
← Предишна статия Следваща статия →

Препоръчани статииRecommended Articles

Академия за Ръководители (Мениджъри) 2024 От: Diteramb Consult | Дата: 25 Септември 2023
Академия за Ръководители (Мениджъри) 2023 От: Diteramb Consult | Дата: 26 Август 2022
Академия Финанси за нефинансисти - 2022 От: Diteramb Consult | Дата: 26 Август 2022