КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

80 Съвета, за да успеете в бизнеса

Препоръчано
От: Diteramb Consult | Дата: 10 Май 2014

80 Съвета, за да успеете в бизнеса New article

1. Преди да си тръгнете от работа всеки ден, определете нещата, които трябва да направите на следващия.

2. Когато обмислите дневния си ред, класифицирайте резултатите си в следните категории:“мога да пропусна”, “добре е да имам”, “трябва да имам”. Това ще ви подготви за преговорите през деня.

3. Преди да презентирате нова идея или проект, отбележете си хората, от които предполагате, че ще имате необходимост. Научете къде ще стои всеки един от наблюдаващите представянето Ви и си формулирайте план на поведение, подходящ за всеки от тях.

4. Открито оценявайте и награждавайте хората, които развиват себе си и останалите.

5. Открийте поведенията, които виждате, че са съществени за успеха в отдела ви, и управлявайте като ги давате за пример.

6. Дори да сте много натоварени, не вършете никаква работа по време на среща. Концентрирайте се върху събитията, хората и самата среща.

7. Ограничете използването на затворени въпроси – тези, на които може да се отговори с “да” или “не”.

8. Не реагирайте прекалено емоционално на случки в работата. Проблемите са очаквани и рядко са катастрофални.

9. Всеки ден отделяйте по малко време, в което да репетирате поведение или умения, които се опитвате да придобиете или усъвършенствате.

10.Ограничете личните си цели. Съществената работа върху две или три най-важни цели е по-важна и ползотворна, от незначителната работа върху много по-малко важни моменти.

11. Когато се изправите пред твърда съпротива, обмислете резервни варианти за постигане на целите.

12.Отбягвайте да събирате и попълвате информация, ако няма да я използвате.

13. Разберете, че емоционалната интелигентност може да промени вашето представяне и кариера.

14. Запознайте се с всички членове на персонала си.

15. Знайте, хората с особени способности намират във всеки човек уникалното.

16.Отделяйте по малко време поне веднъж на няколко месеца да разглеждате длъжностните характеристики и да отбелязвате нуждите от промяна в тях.

17.Изхвърлете думата “опитвам” от речника си. Превърнете намеренията в действия.

18.Помнете, че когато използвате нововъведенията, понякога нещата стават по-лоши, отколкото по-добри.

19.Измервайте постигнатите резултати, а не отработеното време или извършените дейности.

20.Напишете най-важните си цели и ги дръжте непрекъснато пред себе си – например на огледалото в къщи, на бюрото си или на стената в офиса.

21. Отбягвайте да казвате “това не може да бъде направено” и се концентрирайте върху това, как можете да го постигнете.

22.Бъдете упорити, но не безразсъдни – ако това, което опитвате не работи, потърсете мнения и идеи от другите.

23.Фокусирайте се върху силните страни на хората, а не върху недостатъците им.

24. Убедете се, че сте създали реципрочна мрежа на комуникация – споделяйте информация, идеи, ресурси или влияния с другите, а не само да вземате от тях.

25.Бъдете внимателни с детайлите, особено когато работите в международна компания. Например цветове, номера, символи, често имат различно значение в различните култури.

26.Дайте добър пример на другите, като последователно спазвате етично поведение и осъждате всякакви неетични прояви.

27.Живейте в настоящето. Не се стресирайте от грешките в минелото и не се притеснявайте от проблеми в бъдещето.

28.Като мениджър, вие сте лично ангажиран със спазването на закона. Убедете се, че сте в сигурно положение: Научете закона. Практикувайте закона. Защитавайте себе си и организацията си.

29. Запомнете, че добрата етика управлява добър бизнес.

30.Не смесвайте предположенията с фактите, така мижете да допуснете съществена грешка.

31. Когато изтече времето на срещата, помислете върху всичко, което се е случило през всяка една минута от нея, оценете какво постигнахте, какво не успяхте и какво Ви остана „за домашно“.

32.Отбягвайте да използвате жаргонни думи – те понижават разбирането в комуникацията.

33.Изразявайте мнението си с увереност, но не пренебрегвайте позицията на другите хора –бъдете готови да слушате и да сте отворени към това, което ви казват.

34.Сравнете количеството време, което говорите и това, през което слушате по време на обичаен разговор. Ако говорите повече от 50% от времето, значи говорите твърде много.

35. Запомнете, че публичното критикуване работи само когато е в следствие на груповата динамика.

36. Бъдете реалисти в бюджетирането на нов проект – не се изкушавайте да поставяте нереалистично ниски разходите, само за да получите одобрение на проекта.

37.Изградете гъвкавост на ума си, за да може да се справяте с нестандартни ситуации, така ще си създадете навика сами да предизвиквате себе си.

38. Разберете, хората се учат точно толкова пъти от грешките си, колкото правилно правят нещата от първия път.

39.Когато наемате, питайте явилия се на интервю как би реагирал в сложни ситуации.

40.Кажете на кандидатите за работа колко ще продължи интервюто. Това ще ги успокои, че те ще имат възможността да дадат достатъчно информация и да зададат въпросите, които имат към Вас.

41.Наблюдавайте тенденциите в бранша ви, за да определите кои компетенции стават все по-важни за него. След това се уверете, че организацията Ви има служители с тези способности и ако не, наемете такива или обучете настоящия си персонал.

42. Насочете усилията си при наемана на нови служители върху тези източници, които формират най-добрите кадри.

43. Окуражавайте хората да концентрират обучението и развитието си върху това, с което те биха имали най-полезно влияние върху представянето на организацията.

44.Когато търсите правилния кандидат за дедена позиция не забравяйте да се целите в пазара, който съвпада с вашите кандидати. Не губете време и усилия да се срещата с погрешни хора. Вместо това създайте специализиран длъжностен профил, за да си създадете ясна визия за длъжността и отговорностите свързани с нея.

45.Направете така, че целите на отдела и корпорацията да “оживеят” за персонала, като определите средствата, уменията и способностите, необходими за постигане на мисията и целите. Това ще позволи на екипа Ви да съдейства за осъществяване на корпоративните мисия и цели.

46. Когато се сблъсквате с нови състояния или възможности, потърсете помощта на непознаващи ситуацията, за да ви дадат свежи идеи и предложения.

47. Редовно оценявайте силните и слабите страни на стратегията си. В днешния бързо променящ се свят прегледът в тези насоки и инструментите на промяната са особено необходими.

48. Разберете от каква промяна ще се нуждае Вашата организационна структура в близко и далечно бъдеще. Дайте на служителитеси шанса да се приспособят предварително.

49.Включете комуникационните стратегии във Вашия бизнес план. Запитайте се каква информация и обратна връзка ви е необходима, за да постигнете целите си.

50.Правете цялостна и обективна оценка на продукта или услугата си ежегодно, също така определете състоянието на Вашата организация и възможностите й за израстване.

51. Рисувайте, когато мислите върху решението на проблем – визуалното представяне може да бъде по-добър стимул за творчество, отколкото думите.

52.Вземайте Вашето решение, но се подгответе и за отстъпление. Ако вземете грешно решение, поне ще знаете какво да направите следващия път, за да поправите ситуацията.

53.Наблюдавайте напредъка на служителите по задачите, но не във всеки час на всеки ден. Ако нещата отиват на зле, дайте им шанс да се поправят.

54. Помнете, че хората, с които сте свикнали да работите по телефона също имат свободно време, затова не им звънете вечер или през почивните дни, освен ако не е особено неотложно.

55. Убедете се, че хора, които работят с Вас и Вашите служители знаят, че Вие сте делегирали дадена задача на Ваш служител, и сте дали на този служител правомощието върху работата.

56.Наблюдавайте представянето на всеки, който искате да подготвя новонаетите служители, преди да му поставите тази задача.

57. Споделяйте решенията на проблемите, намерени от вашия отдел, с останалите отдели на организацията, така им спестявате време от търсене на решение на подобен проблем.

58.Отнасяйте се към намаляването на промените като проблем за решаване, а не като пукнатина в характера.

59. Изпробвайте практичността на решенията си, за да повишите вероятността да постигнете успех. Създайте си навик да се запитвате във всеки един момент на процеса на вземане на решение, дали решението е приложимо.

60.Питайте служителите си как техните отговорности са свързани с общия успех на компанията. Ако не знаят, помогнете им да разберат как техните цели се опират на общите стратегически

61.Правете годишен преглед на усилията по постигане на общите цели, за да определите необходимостта от обучения или слабостите, които ви задържат от развитие. След това действайте по това, което сте дефинирали.

62. Ако работата не е свършена на време, обсъдете извършеното и възможностите за оптимизиране с човека, на който сте възложили задачата. Не му отнемайте делегираната вече, макар и незавършената работа.

63.Помнете, че управлението не е популярна игра - вие трябва да работите и да имате определено поведение, не за да ви харесват, а за да печелите уважението на другите.

64. Ако сте нови в мениджмънта помнете тези предупредителни думи: “проверявайте непрекъснато авторитета си”. Никога не реагирайте прекалено дръзко с оглед новата си позиция, но и не играйте прекалено благородно.

65. Обърнете внимание на причината за слабо представяне. Възможно е извършителят да не знае какво точно сте искали от него.

66. Общувайте непрекъснато с членовете на екипа: организирайте ежедневни кратки срещи и ежеседмични оперативки, и окуражавайте хората да споделят информация и идеи.

67. Ако желаете екипът Ви да е максимално ползотворен, кажете на всеки мястото и времето за срещата предварително. За няколко дни те ще имат време да обмислят алтернативните идеи и да пристигнат на срещата подготвени.

68. Срещайте се периодично с тези, които отговарят за изпълнението на проекта, не само, за да видите до къде е стигнал той, а също така, за да отбележите важността му за постигане на корпоративните цели.

69.Обмислете разстоянията, когато определяте мястото и часът на срещата.

70. Предизвиквайте групи, които са работили в една област дълго време да анализират и търсят решения заедно. Окуражавайте ги да многократно да обмислят заключенията си, за да се уверите че са уместни и правилни.

71. Информирайте клиентите и доставчиците си за важните инициативи и промени в компанията, и ги питайте, как биха се отразили те на взаимоотношенията Ви.

72. По време не срещи демонстрирайте ангажираността на компанията с клиентите, колкото е възможно по-често, ако наистина искате да изградите компания си като ориентирана към клиента.

73. Ако изискванията на клиента се променят, бъдете готови да променяте и собствените си процеси или система.

74. Мислете глобално. Научете как конкуренцията ви продава нейните продукти и вижте как може да го направите по-добре.

75.Напишете бизнес предложението си и си представете как би изглеждало то реализирано.

76. Определете ключовите хора, които са ви необходими за стратегическата ви работа. Наблегнете на привличането, разгръщането, развитието и задържането на тези хора.

77. Поставете се на мястото на Вашите конкуренти. Ако трябваше да се състезавате срещу собствената си фирма, какво бихте направили? Обърнете внимание на начина си на мислене и изгответе контрастратегия.

78. Предварително обмислете и планирайте спънките при изпълнението на даден план, преди да започнете реализирането му.

79.Обръщайте внимание на чуждото поведение, колкото и безпричинно да Ви се струва, то би могло да се дължи на човек или проблем, за които Вие все още нищо не знаете.

80. Не забравяйте да поддържате чувството си за хумор. Хуморът е най-добрата противоотрова срещу стрес. Понякога просто си кажете „стоп“ и се посмейте. Това лекува „емоционалната настинка“.

 

← Предишна статия Следваща статия →

Препоръчани статииRecommended Articles

Академия за Ръководители (Мениджъри) 2023 От: Diteramb Consult | Дата: 26 Август 2022
Академия Финанси за нефинансисти - 2022 От: Diteramb Consult | Дата: 26 Август 2022
Академия за ръководители ( Мениджъри ) 2 - 2023 От: Diteramb Consult | Дата: 26 Август 2022