КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Академия Финанси за нефинансисти - 2022

Препоръчано
От: Diteramb Consult | Дата: 26 Август 2022

Академия Финанси за нефинансисти - 2022 New article

Академия Финанси за нефинансисти - 2022г.


В Академията са заложени усвояване на умения и знания за основите на финансовото управление на всяка стопанска дейност, пакет от практически инструменти за финансов анализ за вземане на обосновани управленски решения, директно приложими подходи, инструменти и умения за определяне и оценка на рисковете и свързаните с тях съществени решения за инвестиции както и основни подходи към бюджетния цикъл, респективно видовете бюджетиране, управлението и контрола чрез бюджети и общата оценка на дейността на база сравнение между действително изпълнение и бюджет.

 

Академия Финанси за нефинансисти включва следните модули:

1. Основи на фирменото финансово управление - 28 Октомври 2022 г.

2. Планиране и бюджетиране - управление чрез обективно измерими показатели и цели - 25 Ноември 2022 г.

3. Управление чрез финансови показатели - 16 Декември 2022 г.

4. Планиране на риска и оценка на инвестициите - 13 Януари 2023 г.

 

 

 Академия Финанси за нефинансисти 2022 е подходяща за:

- Мениджъри и предприемачи с базисни познания по фирмено счетоводство

- Служители от различни функции, които се занимават в някаква степен с

определяне, контрол и отчитане на разходи

- Оперативни и по-главни счетоводители, на които им се налага да обосновават финансово решения пред (или на) мениджмънта и собствениците

- Служители от всички нива и функции, от които се изисква да правят и

управляват бюджети

- Действащи предприемачи, които продължават да не са наясно с фирменото счетоводство

- Мениджъри от всяко ниво, които не са преминали обучение по счетоводство

 

Организация на обучителните модули:

1. Академията стартира през Октомври 2022 и продължава до Януари 2023 г.

2. Място на провеждане: Присъствено в гр.София, Парк хотел Витоша, от 10.00 до 17.00 всеки модул 

3. За максимална ефективност броят на участниците в академията е ограничен до 20 участника.

4. Всеки модул е с продължителност един ден ( Петък ).

 

Метод на провеждане на обучителните модули:

По време на обученията следваме принципа на учене чрез преживяване, като  обучението преминава под формата на ролеви игри, разиграване на казуси, дискусии, групови проекти, теория, разясняване на добри практики, концепции, технологии

 

Водещ на Академия: Лазар Базлянков:

- Над 28 годишен опит в развитие на хора и организации – анализи, управление, организационно развитие, промяна, управление на проекти, ресурси, финансово управление

- Хонорован преподавател в Нов български университет (от 1993), преподавател по предприемачество (от 1994), финансово управление (от 1993) и управление на проекти (от 2001)

- Над 17 години като Ръководител проектен екип и ключов експерт в международни проекти

- Сертифициран обучаващ и оценител към Institute of Management (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ), Българска асоциация за управленско развитие и предприемачество

 

Записване и такса за участие в Академията:

- Таксата за участието на 1 човек в Академията възлиза на сумата 1 960 лв. без ддс и е платима преди началото на първия модул.

- В сумата за участие в академията са включени: 4 еднодневни обучения, печатни или дигитални материали за обучението, техническо оборудване, зала, кафе-паузи(2 за всяко обучение за участващите присъствено)

- Срокът за записване в Академията е до стартиране на първото обучение или до запълване на групата.

 

За допълнителна информация и записване: 02/ 860 16 65, 860 15 77, office@diterambconsult.com

 

 

 

 

← Предишна статия Следваща статия →

Препоръчани статииRecommended Articles

Академия за Ръководители (Мениджъри) 2023 От: Diteramb Consult | Дата: 26 Август 2022
Академия Финанси за нефинансисти - 2022 От: Diteramb Consult | Дата: 26 Август 2022
Академия за ръководители ( Мениджъри ) 2 - 2023 От: Diteramb Consult | Дата: 26 Август 2022