КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

21 Съвета за успешно лидерство

Препоръчано
От: Diteramb Consult | Дата: 10 Май 2014

21 Съвета за успешно лидерство New article

1. Усамотявайте се за един час всеки ден, за да възприемате новата информация, с която се сблъсквате. Не си позволявайте да сте човек, който не усеща значението на развитието или на ситуацията, която се нуждае от внимание.

2. Опознайте силата на въпросите. Спрете да мислите за това, кокво трябва да кажете и започнете да мислите за нещата, които трябва да попитате. Мениджърите и служителите ще ви уважават, ако ги питате за мнението им и се интересувате повече от тях.

3. Изпращайте силни невербални послания. Разберете как можете да използвате по-добре езика на тялото и как да променяте гласа си за по-силно въздействие.

4. Научете се да се надсмивате над себе си. Спрете да мислите за себе си прекалено сериозно. Каквото и да кажете или направите глупаво, бъдете първият, който ще види хумора в това. Смейте се на себе си открито и никой няма да се смее зад гърба ви.

5. Научете се да говорите уверени в това, което казвате. Ако самия вие не вярвате в това, което казвате, не очаквайте някой друг да ви повярва. Както е казано - “Вашите мениджъри и служители никога няма да възприемат така всеотдайно мисията на организацията, както вие бихте го направили.”

6. Освободете огъня вътре във вашите служители. Поставете служителите на длъжност и напътствайте работните условия, така че вашият мениджърски екип да получава истинско вътрешно удовлетворение от това, което прави в работата си.

7. При оценка на представянето на служителите бъдете внимателни, не жертвате оценяването на дългосрочното представяне, оценявайки само краткосрочното изпълнение.

8. Използвайте искрено простото “Благодаря!”. Всички ние искаме да се чувстваме нужни и оценени. Благодарността остава дълго след заплащането.

9. Изисквайте мнението на служител за решаването на проблем. Така ще го накарате да се почувства важен, а и може да се сдобиете с решение, което никога не Ви е идвало на ум.

10.Включете поддържащия състав от екипа си в продажби по телефона. Хората в поддържаща роля в противен случай може никога да не срещнат клиентите на организацията. Така те ще научат повече за потребностите на клиентите и преживяването ще ги накара да се мотивират да виждат това, което би посрещнало техните потребности.

11.Вдъхновете етично поведение у мениджърите и служителите си.

12.Правете изходящи интервюта, за да развивате служителите си. Служителите никога не са по-честни от момента, когато решат да напуснат организацията. Питайте за негативите и проблемите, които би трябвало да бъдат коригирани.

13.Направете така, че да ви виждат близо до персонала и колегите ви. Показвайте, че се интересувате от мениджърите и служителите си.

14.Общувайте нагоре, надолу, встрани, вътре и извън организацията – говоренето, писането и слушането, всички те са важни. Едната страна не постига това, което всички заедно могат. Посланието трябва да среща нуждите на слушателя.

15.Приемете, че прогреса не може да бъде управляван от офиса. За да бъдете гъвкави и успяващи, трябва да сте сред хората – служителите, обществото, мениджмънта, партньорите.

16.Елиминирайте това, което не притежава повече стойност. Достатъчно е да определите продукти, процеси и дейности, които не ви осигуряват повече значителни ползи, но това не може да постигнете с остарели начини на мислене.

17.Преди заседание за планиране на управлението вземете и мнението на служителите. Срещнете мениджъри и служители преди заседанието. На него, след като групата е изчерпала идете си, покажете предложенията от хората, до които сте се допитали.

18.Направете оценка на външните и вътрешните за организацията условия. Потърсете възможностите (политически, икономически, социални, технологични), които съществуват за организацията Ви. Определете също така, какво Вашият екип прави добре, слабостите които притежава, както и останалите вътрешни възможности и
недостатъци. Сега направете план за подкрепяне на негативите и използване на позитивите.

19.Създайте документ за отговорности. Направете списък на всяко планирано действие в хронологичен ред - какво трябва да се направи, отговорния за това, мястото и времето за изпълнение. На месечната среща на персонала, проследете напредъка по задачите на база на този документ.

20.Обсъдете резултатите от заседанието, за планиране на стратегията за развитие, със служителите си. Кажете им каквомогат да направят, за да подкрепят начертания план за действие.

21.Споделете мисията и визията си с клиентите и доставчиците си. Те ще ви помогнат да очертаете взаимоотношенията си с тях в дългосрочен план

← Предишна статия Следваща статия →

Препоръчани статииRecommended Articles

Академия за Ръководители (Мениджъри) 2024 От: Diteramb Consult | Дата: 25 Септември 2023
Академия за Ръководители (Мениджъри) 2023 От: Diteramb Consult | Дата: 26 Август 2022
Академия Финанси за нефинансисти - 2022 От: Diteramb Consult | Дата: 26 Август 2022