КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Успешно водене на преговори

Въведение в подготовката за преговори

Най-добрият изход от преговорите е когато и двете страни са доволни от резултатите и поетите ангажименти. Доста често обаче неподготвените добре за преговори се стремят да "изработят" другата страна и това обикновено проваля преговорите, а загубите обикновено са и за двете страни.

Как да постигнете ситуация, в която и Вие и Вашите партньори да бъдете удовлетворени ще научите на обучението "Успешно водене на преговори"

Подготовка за преговори

Видео Продължителност Прегледи
Въведение в подготовката за преговори Free video 05:41 min You have not watched this video yet.
Изскуството на преговорите 07:37 min You have not watched this video yet.
Кога се водят преговори 07:21 min You have not watched this video yet.
Ситуационен модел за подготовка на преговори 04:44 min You have not watched this video yet.
Още за ситуационен модел за подготовка на преговори 03:36 min You have not watched this video yet.
Планиране и подготова - основни точки 07:14 min You have not watched this video yet.
Планиране и подготовка на разговора. Фази на разговора 07:15 min You have not watched this video yet.
Стратегия на разговорите 07:07 min You have not watched this video yet.
Дефиниране на начина за водене на разговора 05:09 min You have not watched this video yet.
Спазване на стандарти и закони. Обобщение 06:49 min You have not watched this video yet.

Планиране и поведение за успешни преговори

Видео Продължителност Прегледи
Въведение. Събиране и оценка на информацията за партньора Free video 05:13 min You have not watched this video yet.
Още за събиране и оценка на информация за партньора 06:39 min You have not watched this video yet.
Поставяне на цели и запознанство с партньорите в преговорите 05:32 min You have not watched this video yet.
Поведение на партньорите в преговорите 06:54 min You have not watched this video yet.
Още за поведението на партньорите в преговорите 05:56 min You have not watched this video yet.
Още за правилното поведение за успешни преговори 05:17 min You have not watched this video yet.
Техники и принципи за задаване на въпроси 08:41 min You have not watched this video yet.
Още за техниките за задаване на въпроси 03:10 min You have not watched this video yet.
Умения за активно слушане 07:06 min You have not watched this video yet.
Обобщение на Планиране и поведение за успешни преговори 03:07 min You have not watched this video yet.

Принципи и тактики за водене на преговори

Видео Продължителност Прегледи
Въведение. Какво е стратегия и какво е тактика Free video 03:22 min You have not watched this video yet.
Какво е тактика. Умелото изказване по време на преговори 07:04 min You have not watched this video yet.
Още за умелото изказване по време на преговори 03:36 min You have not watched this video yet.
Тактики за убеждаване 05:44 min You have not watched this video yet.
Каталог на позициите в преговорите 04:21 min You have not watched this video yet.
Да стопим леда. Не-словесните сигнали. Бъдете спокойни 06:49 min You have not watched this video yet.
Краят на преговорите. Автоголове 04:42 min You have not watched this video yet.
Още автоголове в преговорите 08:36 min You have not watched this video yet.
15 правила за успешна стратегия в преговорите 06:49 min You have not watched this video yet.
Обобщение на Принципи и тактики за водене на преговори 04:09 min You have not watched this video yet.

54 тактики за постигане на съгласие в преговорите

Видео Продължителност Прегледи
Въведение. Тактики за постигане на съгласие - 1 до 5 Free video 05:04 min You have not watched this video yet.
Тактики за постигане на съгласие - 6 до 8 05:01 min You have not watched this video yet.
Тактики за постигане на съгласие - 9 до 17 05:15 min You have not watched this video yet.
Тактики за постигане на съгласие - 18 до 26 06:48 min You have not watched this video yet.
Тактики за постигане на съгласие - 27 и 28 05:01 min You have not watched this video yet.
Тактики за постигане на съгласие - 29 до 32 05:12 min You have not watched this video yet.
Тактики за постигане на съгласие - 33 до 40 05:17 min You have not watched this video yet.
Тактики за постигане на съгласие - 41 до 46 05:12 min You have not watched this video yet.
Тактики за постигане на съгласие - 47 до 54 06:04 min You have not watched this video yet.
Обобщение на 54 тактики за постигане на съгласие в преговорите 04:07 min You have not watched this video yet.

13 тактики за налагане в преговорите

Видео Продължителност Прегледи
Тактики за налагане в преговорите - 1 до 3 Free video 04:54 min You have not watched this video yet.
Тактики за налагане в преговорите - 4 до 7 04:30 min You have not watched this video yet.
Тактики за налагане в преговорите - 8 до 10 03:09 min You have not watched this video yet.
Тактики за налагане в преговорите - 11 до 13 03:39 min You have not watched this video yet.

Реторика и трикове при водене на преговори

Видео Продължителност Прегледи
Техники и трикове. Сценичната треска и езикът на тялото Free video 04:50 min You have not watched this video yet.
Личността и темата в преговорите 05:29 min You have not watched this video yet.
Подготовка и структура на преговорите 06:08 min You have not watched this video yet.
Вие гледна точка и разбираемост 06:06 min You have not watched this video yet.
Емоционалност, визуализиране, продължителност и практика 06:47 min You have not watched this video yet.
Как да станем трудни партньори. Предоговаряне 05:21 min You have not watched this video yet.
Бягане от обвързаност. Забавяне и ускоряване на разговора 05:05 min You have not watched this video yet.
Разпознаване и тактики срещу нечестни партньори 04:41 min You have not watched this video yet.
Завоюване на доверие и отвръщане на ударите 07:31 min You have not watched this video yet.

Харвардска концепция за водене на преговори

Видео Продължителност Прегледи
Принципи на поведение и базови качества на преговарящия Free video 04:03 min You have not watched this video yet.
Социална компетентност и способности на преговарящия 04:32 min You have not watched this video yet.
Лични и групови предпоставки 02:29 min You have not watched this video yet.
Мека, твърда и делова тактика - сравнение 08:14 min You have not watched this video yet.
Златни правила за водене на преговори 04:30 min You have not watched this video yet.
Обобщение на Харвардска концепция за водене на преговори 02:04 min You have not watched this video yet.

Планове

$240 без ДДС
*В цената не е включен ДДС.
Тестове
Бизнес бюлетин
Видео уроци - ограничен
Видео уроци - пълен
Аудио подкаст
Документи, шаблони и др.
Сертификати
Индивидуална консултация
Управление на потребители
Наблюдение на активността
Вътрешно-фирмени обучения
Акаунт мениджър
Месечна цена
Годишна цена 9 месеца БЕЗПЛАТНО
СВОБОДЕН
0 лв.
0 лв.
ОСНОВЕН
Спестете 1215 лв.
Най-купуван!
ПРОФИ
Спестете 1350 лв.
ПРОФИ+
Спестете 2520 лв.
За да получите достъп до всички видеа и резултати от тестове трябва да закупите “Основно” членство. За да получите достъп и до прикачените файлове, сваляне на аудио и сертификат е необходимо да закупите “Профи” членство.