КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Възвръщаемост на инвестициите от обучение

Препоръчано
От: Слави Славов | Дата: 08 Октомври 2014

Възвръщаемост на инвестициите от обучение New article

Много често по време на срещи с мениджъри и специалисти ЧР ми задават въпроса „Как измервате ефекта от обученията“ или „Как измервате възвръщаевостта на инвестицията в обученията“.

 

Разгледах няколко международни изследвания по въпроса и според различните автори ROI (Return on Investment) в обученията го изчисляват на 3 до 10 долара за всеки инвестиран 1 долар в обучение.

Различните изследвания използват различни критерии за оценка но всички използват една основна формула:

 

% ROI = (benefits /costs) x 100

 

Обикновено разходите за обучението могат да бъдат изчислени точно, за разлика от ползите от обучението(benefits), които трябва да бъдат прекалкулирани в точна сума, за да могат да бъдат заместени във формулата и да бъде изчислен % ROI. Тук прочетох доста интрепретации за изчисляване на ползите, но нищо не ми грабна вниманието да бъде достатъчно логично, за да го приема за реално.

По тази причина реших да направя собстевна интрепретация по въпроса, която да бъде по-логична и да даде отговора на въпроса колко е % ROI в обученията.

 

От опита ми в организиране на обучения, работа с корпоративни клиенти и от прочетените изследвания виждам, че се пропуска един много важен фактор при изчисляване на benefits, който според мен е основен показател за ползите, които ще има една компания от инвестиране в обучение на персонала си. Този фактор е „Мотивацията на обучаваните да се развиват професионално“. Този фактор е толкова важен, че всички останали критерии нямат никакво значение, защото ако човек има такава мотивация той ще направи всичко възможно, за да се развивава, което ще доведе и до преки резултати за развитието на компанията, в която работи.

 

За да е налице висока „Мотивацията на обучаваните да се развиват професионално“(МОРП) са необходими:

  • 1-о - вътрешна мотивация на лицето за развитие, върху която нито мениджмънта може да влияе, нито обучаващите 
  • 2-о – външна мотивация, която идва от мениджмънта, извършваната дейност и колегите в компанията, в която работи.

 

 

За целта на изчисляване приемам че МОРП може да бъде от 0 до 10. Приемам 10 за най-висока степен на мотивация и 0 за най-ниска по 2 причини:

 

1. Изследванията на големите консултантски компании показват, че максималната възвръщаемост в 1 долар обучение може да бъде 10 долара. По тази причина приемам максимална степен на мотивация 10.

2. Други изследвания за мотивацията сочат, че един ниско-мотивиран човек работи на 10% от капацитета си, т.е. най-силно мотивирания човек  на 100% може да работи, колкото 10 свои колеги.

 

Така най-мотивирания получава 10 точки, а най-ниско мотивирания 0 точка.

Всеки пряк ръководител, който работи ежедневно с хората си може бързо да оцени този критери и да го положи във формулата, която предлагам.

 

% ROI = (разходи х МОРП/разходи) х 100

или 

% ROI = МОРП х 100

 

Изчисленията:

 

  • Ако имате много ниско мотивиран човек с МОРП = 0 вашият % ROI=0
  • Ако имате средно мотивиран човек с МОРП = 5 вашият % ROI=500
  • Ако имате най-високо мотивиран човек с МОРП = 10 вашият % ROI=1000

 

Изводите и съветът ми за мениджъри, собственици, управители са:

 

1. Колкото по-високо мотивирани служители за развитие имате, толкова по-висока ще бъде % ROI от обучения.

2. Колкото по-ниско мотивирани за развитие хора обучавате, толкова ще е по ниска възвръщаемостта от инвестицията в тях.

3. Ако т.2. е факт във вашата компания трябва сериозно да се замислите за начина на подбиране на служителите, уменията на мениджърите Ви да управляват и мотивират хора. Може би е по-добре преди да обучавате персонала  първо да обърнете внимание на мениджърите, средата и условията на труд в компанията.

← Предишна статия Следваща статия →

Препоръчани статииRecommended Articles

Академия за Ръководители (Мениджъри) 2024 От: Diteramb Consult | Дата: 25 Септември 2023
Академия за Ръководители (Мениджъри) 2023 От: Diteramb Consult | Дата: 26 Август 2022
Академия Финанси за нефинансисти - 2022 От: Diteramb Consult | Дата: 26 Август 2022