КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Успешно водене на преговори

Онлайн Тестове

Подготовка за успешно водене на преговори

Q1: Вие гледате на участниците в преговорите като на врагове.
Q2: Воденето на преговори е изработването на решения, договаряне на начини за действие, респективно обмяна, замяна и/или разпределяне на ползи, между различни участници.
Q3: Първо трябва да преговаряте по въпросите, по които имате еднакви гледни точки. Едва след това пристъпвате към преговори по въпросите, по които имате различия с партньорите.
Q4: Предполагаемия риск, функционален и/или психологически, не влияе на дейността на институцията-купувач, при вземането на решение за договаряне.
Q5: Не е необходимо да се преминава през всички фази на разговорите за преговори.
Q6: Ключовите критерии за оценка на информацията, за успешно водене на преговори, са „необходимост” и „достатъчност” на информацията.
Q7: Факторът „Структура” при воденето на преговори означава, “как?” – начинът за получаване на информация, анализ, оценка и вземане на решение.
Q8: Същността на преговорите не е, различните интереси да доведат до общи решения.
Q9: Контактът с поглед означава: „харесвам те”, „харесваш ми.”
Q10: Целесъобразно е, още в самото начало на преговорите, едната страна да направи отстъпки, за да има мир на масата за преговори.
Q11: Отворените въпроси са с програмиран отговор – “да” или “не”.
Q12: Едно от уменията за успешно водене на преговори е, една от страните винаги да се опитва да придвижи съотношението на силите в своя полза.
*Трябва да влезете в акаунта си, за да видите резултатите от теста

Планове

$240 без ДДС
*В цената не е включен ДДС.
Тестове
Бизнес бюлетин
Видео уроци - ограничен
Видео уроци - пълен
Аудио подкаст
Документи, шаблони и др.
Сертификати
Индивидуална консултация
Управление на потребители
Наблюдение на активността
Вътрешно-фирмени обучения
Акаунт мениджър
Месечна цена
Годишна цена 9 месеца БЕЗПЛАТНО
СВОБОДЕН
0 лв.
0 лв.
ОСНОВЕН
Спестете 1215 лв.
Най-купуван!
ПРОФИ
Спестете 1350 лв.
ПРОФИ+
Спестете 2520 лв.