КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Умения за продажби и обслужване по телефона

Онлайн Тестове

Подготовка за телефонните разговори

Моля отбележете кои от изказванията, според Вас, са правилни или неправилни.

Q1: За да са успешни Вашите телефонни разговори, на Вас трябва да Ви е 100% известно, какво всъщност очакват Вашите клиенти от Вашата фирма.
Q2: Клиентът се съгласява на телефонен контакт с мен само тогава, когато аз, най-малко му намекна, че той ще има конкретни ползи, от този контакт.
Q3: Аз винаги разговарям по сценарии, изработени лично за мен и адаптирани към моята личност.
Q4: Когато се обаждам без уговорка на някой предполагаем клиент, няма смисъл аз да се програмирам за успех при телефония контакт, защото и без това, от другата страна, още в началото на разговора, най-често ми затварят телефона.
Q5: Аз винаги зная кое е най-подходящото време за телефонен контакт с отделните клиенти.
Q6: В повечето случаи не ми е известно, ако лицето за контакт не е на титулярния си телефон, на кой резервен телефон да го търся.
Q7: Задавате ли си винаги въпроса, кой конкретно от Вашата целева група е най-подходящ за контактуване по телефона?
Q8: В нашата фирма нямаме критерии за селектиране на клиентите. Разговаряме с този, на когото попаднем.
Q9: Аз събирам и чужди идеи за сценария на разговора и в последствие изработвам сценарий, по моя мярка, съобразен със силните ми страни.
Q10: Аз винаги имам „под ръка” всякакви отговори на възражения и контрааргументи, при положение, че клиентът е скептично (отрицателно) настроен.
Q11: Аз се обърквам и не зная какво да правя, когато клиентът не е очаквал моето позвъняване, или има други грижи и не желае да го безпокоят.
Q12: Аз не говоря по телефона по сценарий, а предимно импровизирам!
*Трябва да влезете в акаунта си, за да видите резултатите от теста

Планове

$240 без ДДС
*В цената не е включен ДДС.
Тестове
Бизнес бюлетин
Видео уроци - ограничен
Видео уроци - пълен
Аудио подкаст
Документи, шаблони и др.
Сертификати
Индивидуална консултация
Управление на потребители
Наблюдение на активността
Вътрешно-фирмени обучения
Акаунт мениджър
Месечна цена
Годишна цена 9 месеца БЕЗПЛАТНО
СВОБОДЕН
0 лв.
0 лв.
ОСНОВЕН
Спестете 1215 лв.
Най-купуван!
ПРОФИ
Спестете 1350 лв.
ПРОФИ+
Спестете 2520 лв.