КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Седемте стъпки на продажбите

Какво ще научите

Решаваща роля за успеха на Вашата фирма играят качеството на обслужването на Вашите клиенти и силата на продажбения Ви екип. Чрез продажбено обучение и тренинг можем да Ви помогнем значително да увеличите оборота си и да си отговорите на следните въпроси:

 • Как да намерите повече нови клиенти?
 • Как да се подготвите за посещението при клиента?
 • Как да планирате посещенията при клиентите?
 • Как да обвържете още по-силно съществуващите и бъдещите клиенти?
 • Как да създадете и да поддържате контактите с клиентите?
 • Как да използвате телефона в продажбите
 • Как да задавате въпроси?
 • Как да аргументирате?
 • Как чрез презентации, промоции и мърчандайзинг да продавате повече?
 • Как да обработвате възражения?
 • Как да обработвате оплаквания и рекламации?
 • Как успешно да приключите продажбата?
 • Как да мотивирате клиентите и себе си?

Въведение в продажбите

Видео Продължителност Прегледи
Какво ще научите Free video 04:26 min You have not watched this video yet.
Как да се отличавате от конкуренцията 09:07 min You have not watched this video yet.
Защо клиентите да ви предпочитат 09:45 min You have not watched this video yet.
Контактът с вашите клиенти 04:59 min You have not watched this video yet.
Какво означава да продавате 04:30 min You have not watched this video yet.
Какво означава да се купува 04:27 min You have not watched this video yet.
Какво продавате 03:30 min You have not watched this video yet.
Цели на обучението 02:19 min You have not watched this video yet.

Планиране и подготовка за продажби

Видео Продължителност Прегледи
Формула на комуникацията. Положително мислене Free video 06:58 min You have not watched this video yet.
Фокусирана комуникация и Концентрация 02:33 min You have not watched this video yet.
Лични качества на успешния продавач 08:53 min You have not watched this video yet.
Двата аспекта на комуникацията 04:17 min You have not watched this video yet.
Несловесната комуникация 06:15 min You have not watched this video yet.
Отделните елементи на комуникацията 06:06 min You have not watched this video yet.
Правила за първо впечатление 08:38 min You have not watched this video yet.
Словесната комуникация 05:20 min You have not watched this video yet.
Думи и изрази, които продават 05:28 min You have not watched this video yet.
Инструменти на продажбите 04:06 min You have not watched this video yet.
Подготовка и планиране 04:25 min You have not watched this video yet.
Основни правила за водене на разговора 08:23 min You have not watched this video yet.
Обобщение на курса 05:20 min You have not watched this video yet.

Разработка на клиентите

Видео Продължителност Прегледи
Въведение в Разработка на клиентите Free video 08:41 min You have not watched this video yet.
Видове решения за покупка 08:42 min You have not watched this video yet.
Анализ на вашите продукти и услуги 06:35 min You have not watched this video yet.
Как клиентите сравняват вашите продукти и услуги 06:51 min You have not watched this video yet.
Защо клиентите купуват вашите продукти 08:03 min You have not watched this video yet.
Продажби-отстъпки-загуби 02:30 min You have not watched this video yet.
Какво означава КЛИЕНТЪТ за Вас 09:35 min You have not watched this video yet.
Потенциални клиенти 07:00 min You have not watched this video yet.
Класификация на клиентите 10:06 min You have not watched this video yet.
Поставяне на цели за продажби 04:11 min You have not watched this video yet.
Разработка на съществуващи клиенти 06:23 min You have not watched this video yet.
Техники за управление на времето 05:24 min You have not watched this video yet.
Принципи за планиране на маршрута 07:02 min You have not watched this video yet.
Уговаряне на срещи по телефона 10:24 min You have not watched this video yet.
Обобщение на Разработка на клиентите 05:55 min You have not watched this video yet.

Определяне на потребностите на клиента

Видео Продължителност Прегледи
Въведение в определяне на потребностите на клиента Free video 02:32 min You have not watched this video yet.
Какво да проверите при клиента 05:39 min You have not watched this video yet.
Подготовка на разговора с клиента 09:44 min You have not watched this video yet.
Установяване на диалог 03:39 min You have not watched this video yet.
Техники за задаване на въпроси 05:05 min You have not watched this video yet.
Видове въпроси 08:26 min You have not watched this video yet.
Още видове въпроси 09:44 min You have not watched this video yet.
Умения за активно слушане 02:19 min You have not watched this video yet.
Потребностите на клиента 05:15 min You have not watched this video yet.
Обобщение на потребностите на клиента 04:52 min You have not watched this video yet.

Аргументиране в продажбите

Видео Продължителност Прегледи
Съдържание на Аргументиране в продажбите Free video 02:50 min You have not watched this video yet.
Отношение към клиента - Кой е добрият клиент 04:53 min You have not watched this video yet.
Какво означава обслужване на клиентите 08:33 min You have not watched this video yet.
Качество, Срокове, Асортимент, Цени 05:46 min You have not watched this video yet.
Характеристики, функции, ползи 06:11 min You have not watched this video yet.
Етапи при вземане на решение за покупка 05:51 min You have not watched this video yet.
Аргументиране в различните фази на продажбата 08:02 min You have not watched this video yet.
Видове аргументиране 07:15 min You have not watched this video yet.
Диетичният модел 05:03 min You have not watched this video yet.
Обобщение на Аргументиране в продажбите 04:21 min You have not watched this video yet.

Обработка на възражения и приключване на продажбата

Видео Продължителност Прегледи
Съдържание на курса обработка на възражения и приключване на продажбата Free video 02:13 min You have not watched this video yet.
Фазите на обработката на възражения 02:35 min You have not watched this video yet.
Техники за обработка на възражения 09:16 min You have not watched this video yet.
Псевдовъзражения и сигнали за закупуване 04:40 min You have not watched this video yet.
Техники за приключване на продажбата 07:42 min You have not watched this video yet.
Още техники за приключване на продажбата 07:49 min You have not watched this video yet.
Изграждане на дългосрочни отношения с клиентите 05:19 min You have not watched this video yet.
Анализ след продажбата 07:55 min You have not watched this video yet.

Мърчендайзинг и Промоции

Видео Продължителност Прегледи
Въведение в Мърчендайзинга и промоциите Free video 02:23 min You have not watched this video yet.
Какво е Мърчандайзинг 04:40 min You have not watched this video yet.
Цели и принципи на мърчандайзинга. Наличности 05:49 min You have not watched this video yet.
Потока на клиентите в POS. Горещи и студени зони 06:37 min You have not watched this video yet.
Основни правила при мърчандайзинга 07:25 min You have not watched this video yet.
Още правила при мърчандайзинга 06:21 min You have not watched this video yet.
Какво е продажбена промоция 06:05 min You have not watched this video yet.
Цели на промоците 06:57 min You have not watched this video yet.
Още цели на промоциите 04:12 min You have not watched this video yet.
Промоции ориентирани към крайния потребител 05:29 min You have not watched this video yet.
Още промоции ориентирани към крайния потребител 07:05 min You have not watched this video yet.
Планиране на промоциите 04:41 min You have not watched this video yet.
Въздействието на промоциите 08:02 min You have not watched this video yet.

Планове

$240 без ДДС
*В цената не е включен ДДС.
Тестове
Бизнес бюлетин
Видео уроци - ограничен
Видео уроци - пълен
Аудио подкаст
Документи, шаблони и др.
Сертификати
Индивидуална консултация
Управление на потребители
Наблюдение на активността
Вътрешно-фирмени обучения
Акаунт мениджър
Месечна цена
Годишна цена 9 месеца БЕЗПЛАТНО
СВОБОДЕН
0 лв.
0 лв.
ОСНОВЕН
Спестете 1215 лв.
Най-купуван!
ПРОФИ
Спестете 1350 лв.
ПРОФИ+
Спестете 2520 лв.
За да получите достъп до всички видеа и резултати от тестове трябва да закупите “Основно” членство. За да получите достъп и до прикачените файлове, сваляне на аудио и сертификат е необходимо да закупите “Профи” членство.