КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Седемте стъпки на продажбите

Онлайн Тестове

Определяне на потребности в продажбите

Целта на теста е установяване на уменията Ви за определяне потребностите на клиента в продажбите

Q1: Когато желаете да продадете нещо на един клиент, Вие трябва да знаете неговите потребности.
Q2: Незадоволените потребности са единствения лост за промяна на поведението на един клиент.
Q3: По време на продажбения разговор е по-целесъобразно първо Вие да кажете Вашето мнение на клиента и едва след това да се информирате за неговото.
Q4: Контролният въпрос служи за т.н. “Feedback”; това означава, че се убеждавате дали клиентът правилно е разбрал всичко. Техниката на задаване на контролни въпроси трябва да е съставна част на всеки успешен разговор.
Q5: Когато активно слушате Вашия клиент, това предизвиква у него един значителен “да – защото…” ефект и по този начин го кара да назове истинските си мотиви.
Q6: Въпросът: “Къде бяхте вчера?” е т.н. затворен въпрос.
Q7: Въпросът: “Сигурно сега се питате, колко ли струва този продукт?” е т.н. реторичен въпрос.
Q8: Когато Вашият продукт не отговаря на потребностите на клиента, Вие се отказвате от сделката.
Q9: Потребностите на човека определят неговите цели в живота.
Q10: Под “затворен въпрос” се разбира един въпрос, който съдържа в себе си едно логично заключение.
Q11: Под “отворен въпрос” се разбира един въпрос, който може да бъде отговорен от клиента само с едно цяло изречение.
Q12: Под “алтернативен въпрос” се разбира един въпрос, който позволява на клиента само да избира между два възможни отговора.
Q13: Продажбеният разговор се води винаги по мой сценарий
Q14: Не се подготвям за разговорите, защото те и без това не могат да се планират
Q15: Първо се стремя да приключа продажбата и след това изяснявам всички неясни въпроси
*Трябва да влезете в акаунта си, за да видите резултатите от теста

Планове

$240 без ДДС
*В цената не е включен ДДС.
Тестове
Бизнес бюлетин
Видео уроци - ограничен
Видео уроци - пълен
Аудио подкаст
Документи, шаблони и др.
Сертификати
Индивидуална консултация
Управление на потребители
Наблюдение на активността
Вътрешно-фирмени обучения
Акаунт мениджър
Месечна цена
Годишна цена 9 месеца БЕЗПЛАТНО
СВОБОДЕН
0 лв.
0 лв.
ОСНОВЕН
Спестете 1215 лв.
Най-купуван!
ПРОФИ
Спестете 1350 лв.
ПРОФИ+
Спестете 2520 лв.