КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Успешните продажби на кредити

Кратко представяне:

Ако сте банка или продавате банкови продукти и желаете да обучите вашите кредитни консултанти бихме могли да предоставим онлайн обучение за Вашите служители.

Водещ: Маргарита Христова

Програма:

1. Въведение в курса.

 • Дефиниране на целите
 • Продажба – дефиниция
 • Продуктови аспекти
 • Дефиниране и създаване на потребности

 

2. Психологически похвати за правилна комуникация.

 • Типове хора
 • Езикът на тялото
 • Работа с Егото и създаване на „Огледален образ”
 • Говор и начин на изразяване
 • Установяване и работа с ценностна система

 

3. Продажбен процес  1/2

 • Разтопяване на ледовете
 • Определяне на нуждите 
 • Видове въпроси
 • Техники за задаване на въпроси 
 • Представяне на решение
 • Представяне на цената
 • Справяне с възражения

 

4. Продажбен процес  2/2

 • Разчитане на сигналите за покупка
 • Техники за затваряне на продажбата 
 • Отказ от покупка

 

5. Хората и банките 

 • Как индивидуалния клиент възприема банка. Причини за посещение
 • Как корпоративния клиент възприема банката. Причини за посещение

 

6. Индивидуални клиенти – сметки, депозити и картови продуки

 • Видове сметки и техните ползватели
 • Депозити – какъв е потенциалния клиени
 • Описание на продуктите 
 • Определяне на потребностите на клиента 
 • Продажбени аргументи и приключване на продажбата

 

7. Индивидуални клиенти – кредитни продукти

 • Ипотечен кредит
 • Потребителски кредит 
 • Овърдрафт
 • Описание на продуктите 
 • Определяне на потребностите на клиента 
 • Продажбени аргументи и приключване на продажбата

 

8. Корпоративни клиенти - управление на ликвидността, B2B, допълнителен бизнес

 • Управление на краткосрочна ликвидност
 • Управление на средносрочна и дългосрочна ликвидност
 • Обслужване на служители и контрагенти
 • Описание на продуктите 
 • Определяне на потребностите на клиента 
 • Продажбени аргументи и приключване на продажбата

 

9. Корпоративни клиенти – кредитни продукти

 • Оборотни кредити
 • Инвестиционни кредити
 • Други кредитни улеснения
 • Описание на продуктите 
 • Определяне на потребностите на клиента 
 • Продажбени аргументи и приключване на продажбата

 

10. Картови продукти

 • Дебитни карти
 • Кредитни карти
 • Карти за юридически лица
 • Описание на продуктите 
 • Определяне на потребностите на клиента 
 • Продажбени аргументи и приключване на продажбата

Запитване