КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Трудови отношения и администриране на персонала

Кратко представяне:

  Коректното уреждане на трудово-правните и административни отношения с хората в компанията Ви е задължително условие, за да управлявате ефективно. Двустранната защита на интересите трябва да се гарантира от първата стъпка на сътрудничеството с персонала и да продължи до край.

 

Програма:

Юридически способи за наемане на персонал

- Индивидуален трудов договор 

- Минималното съдържание на индивидуалния трудов договор 

- Правни последици при неточното и невярното попълване на съдържанието 

- Кое съдържание е факултативно за индивидуалния трудов договор? 

- Правни последици при неговото неточно и невярно попълване 

- Трудов договор с клауза “срок” и договор за неопределен период от време 

- Трудов договор с клауза “за изпитване”. Практическа разлика между трудов договор с клауза “срок” и такъв за неопределен период от време; 

- Определяне на вида на срочния трудов договор, необходим на работодателя; 

- Попълване на клаузата “срок” в различните видове срочни договори; 

- Правните последици от неточното попълване на тази клауза; 

-Прекратяване на трудов договор с клауза “срок”.

- Значение на клаузата “за изпитване” в трудовия договор; 

- Възможности за сключване на трудов договор с клауза “за изпитване”; 

- Прекратяване на трудов договор с клауза “за изпитване”; 

 

Едностранно определяне на трудовите задължения на персонала

- Длъжностна характеристика; 

- Минимално необходимото съдържание на длъжностната характеристика; 

- Правно значение на елементите в нейното съдържание; 

- Задълженията на работодателя, свързани с длъжностната характеристика 

- Щатно разписание 

- Минимално необходимото съдържание на щатното разписание; 

- Правното значение на отделните елементи в неговото съдържание; 

- Задълженията на работодателя, свързани с изменението на щатното разписание; 

 

Вътрешни правила за работна заплата (ВПРЗ)

- Съдържание на ВПРЗ; 

- Правното значение на отделните елементи в неговото съдържание; 

-Процедура при приемане и/или изменение на ПВТР; 

-Съотношение между ВПРЗ и КТД;

 

Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР)

- Съдържание на ПВТР; 

- Правното значение на отделните елементи в неговото съдържание; 

-Процедура при приемане и/или изменение на ПВТР; 

-Съотношение между ПВТР и КТД;

 

Системи за определяне на трудовите възнаграждения

-Задължителни елементи в трудовите възнаграждения;

-Възможни елементи в трудовите възнаграждения;

-Промени в размера на трудовите възнаграждения в резултат на изпълнение на възложените задължения и постигнатите цели;

 

Юридически способи за прекратяване на трудовото правоотношение

- Най-често срещани основания за прекратяване на трудовото правоотношение; съдържанието на всяко едно от тях ; 

- Подбор преди уволнение и правните последици при незаконосъобразното реализиране на подбора; 

- Етапи в процедурата по прекратяване на трудовото правоотношение; 

- Документи в отделните етапи на процедурата; съдържание на всеки един документ; 

- Правните последици при незаконно осъществяване на уволнението от страна на работодателя.

 

Обучението е подходящо за:

- Мениджъри Човешки ресурси

- Специалисти по Човешки ресурси

- Изпълнителни директори и Мениджъри

- Юристи

- Администрация

- Работодатели


Запитване