КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!
Последвайте ни във Facebook Последвайте ни в LinkedIn Последвайте ни в Twitter Последвайте ни в Google+ Последвайте ни в YouTube

Трудов договор - сключване, изменение и прекратяване

Кратко представяне:

Водещ: Албена Великова
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша

Програма:

10.00–12.30                                      

 

1. Сключване на трудов договор

- Видове трудови договори - характеристики, законови изисквания за тяхната действителност, задължително и факултативно съдържание, правила, особености и ограничения, установени от КТ;

- Граждански договори: кога може да се сключва граждански договор за наемане на лице за изпълнение на определен резултат ; прикриване на трудов от граждански договор и правни последици за работодателя.

- Длъжностна характеристика - съставяне, съдържание и връчване на служителя. Практическо значение на  длъжностната характеристика за реализиране на правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение, за изменението и прекратяването на трудовото правоотношение

- Уведомителни процедури 

 

12.30-13.30 Обедна почивка

13.30–16.00 

 

2.Изменение на трудово правоотношение – основания, ред, правни последици

- изменение по инициатива на работодателя - производствена необходимост, престой, командировка; заместване на работодателя;

- изменение по причина у работника – трудоустрояване, бременност, кърмене;

- изменение по взаимно съгласие.

 

3. Прекратяване на трудов договор – основания и ред.

- общи основания за прекратяване на трудовия договор - чл. 325 от КТ;

- прекратяване на договора от работника или служителя по чл. 326 и чл. 327 от КТ;

- прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие по чл. 328 от КТ;

- прекратяване на трудовия договор от работодателя съгласно чл. 330 и чл. 331 от КТ;

- предварителна закрила при уволнение - чл. 333 от КТ и реализиране правото на подбор по чл.329 КТ;

- защита срещу твърдяно незаконосъобразно прекратяване на трудовия договор - искове на работника/служителя (оспорване на законността на уволнението).

 

Обучението е подходящо за:

- Мениджъри Човешки ресурси

- Специалисти по Човешки ресурси

- Изпълнителни директори и Мениджъри

- Юристи

- Администрация

- Работодатели


Запитване