КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Работно време. Почивки и отпуски

Кратко представяне:

Водещ: Албена Великова
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша

Програма:

10.00 - 12.30

 

1. Работно време:

1.1. Правна уредба. Работното време като мярка на труда; разграничение с трудовите норми; Работното време като задължение по трудовото правоотношение - продължителност, разпределение, предназначение. 

1.2. Видове работно време:

а) според съвпадането на границите му с предварително установеното по трудовото правоотношение - редовно работно време; извънреден труд;

б) според продължителността на работното време - пълно (нормално; намалено; удължено) и непълно;

в) според разпределението на работното време:

- част от денонощието, през която се полага трудът - дневно и нощно;

- компактност на работното време - работно време с почивки; непрекъснато работно време;

- начин на установяване на границите на работното време - фиксирано работно време; променливо работно време; т.нар. ненормиран работен ден;

г) според предназначението на работното време - същинско работно време; време на разположение; дежурство.

1.3. Отчитане на работното време.

1.4. Извънреден труд - понятие и правна характеристика;

а) основания за допускане; 

б) предпоставки за полагане; 

в) ред за възлагане; 

г) правни последици;

 

2. Почивки - правна уредба, понятие и правна характеристика. 

а) видове почивки, 

б) ред и   гаранции за упражняване на правото на почивка. 

в) Официални празници.

12.30-13.30 Обедна почивка

13.30–16.00 

 

3. Отпуски: 

3.1.Правна уредба, понятие и правна характеристика на отпуска; разграничение на отпуска от работното време и почивката.

3.2. Видове отпуски:

a)в зависимост от заплащането за времето на отпуска - платени и неплатени отпуски;

b)в зависимост от социалното предназначение на отпуска:

- отпуски за възстановяване на работната сила (платени годишни отпуски) - редовен (обикновен; удължен); допълнителни;

- отпуски за съчетаване на работата с обучение (учебни отпуски) - за кандидатстване в учебно заведение; за осъществяване на обучението; за завършване на образованието; за завършване на обучението по време на работата;

- отпуски за изпълнение на лични и граждански задължения;

- служебни отпуски - за активна служба в доброволния резерв; за търсене на работа; за синдикална дейност; за участие в конкурс; за обучение  на участници в представителен орган на европейско търговско или кооперативно дружество; за работа в международни организации и институции на ЕС; за арбитри по колективни трудови спорове;

- творчески отпуски;

- отпуски за временна неработоспособност;

- отпуски по майчинство - за бременност и раждане (осиновяване); за отглеждане на дете; за медицински преглед на бременна; за хранене на малко дете; родителски отпуск; отпуск за непълнолетни деца.

 

4. Ред за ползване на отпуските: ред за разрешаване на отпуските;

- изчисляване на отпуските;

- отлагане на отпуск;

- прекъсване на ползването на отпуск.

 

5. Гаранции за упражняване на правото на отпуск:

- заплащане на отпуските;

- забрана за парично компенсиране;

- зачитане на трудов стаж;

 

- забрана за уволнение по време  на отпуск.

Обучението е подходящо за:

- Мениджъри Човешки ресурси

- Специалисти по Човешки ресурси

- Изпълнителни директори и Мениджъри

- Юристи

- Администрация

- Работодатели


Запитване