КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Планиране на работна сила и работни взаимоотношения

Кратко представяне:

Този курс ще разгледа две теми свързани с Управлението на Човешките ресурси. Първата е стратегическото планиране на работната сила, което предначертава бъдещите нужди от външен и вътрешен подбор, от обучение и развитие на персонала. Втората обхваща работните взаимоотношения в организацията, като ще бъдат разгледани подтемите организационен климат, мотивация на служителите, вход в и изход от организацията.

  • Идентифициране на квалифицирани служители сред наличните в момента 
  • Анализ на нуждите от персонал 
  • Състояние на пазара на труда 
  • Стратегии за ангажиране на служителите 
  • Програми за взаимоотношенията със служителите 
  • Стратегии за позитивни работни взаимоотношения 
  • Политики и процедури на работното място 
  • Мотивация на служителите
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша

Програма:

1ва част

Целта на стратегическото планиране на работната сила е да се подсигури наличието на квалифицирани служители, когато те са нужни за постигане целите на организацията. 

 

Курсът ще покрие факторите, на които се базира ефективният процес на планиране: 

- Анализ на нуждите от персонал

- Анализ на пазара на труда

- Прогноза за бъдещите нужди на организацията по отношение на квалификацията на служителите 

- Анализ на длъжностите и длъжностни характеристики - те идентифицират знанията, уменията необходими за посрещане на бъдещите нужди 

- Идентифициране на квалифицирани служители сред наличните в момента 

 

2ра част

Работните взаимоотношения са съществен фактор за осигуряване продуктивността на организацията, както и за свързаното задържане и привличане на качествени служители.

 

Фактори, които курсът ще разгледа във връзка с организационния климат са:

- Малцинства

- Междуполови взаимоотношения

- Стратегии за ангажиране на служителите

- Комуникация със служителите

- Процедури

- Програми за взаимоотношенията със служителите

- Етика и професионализъм на отдел Човешките ресурси

- Разрешаване на конфликти на работното място

 

По отношение на работните взаимоотношения съществена роля играе мотивацията на служителите. Ще разгледаме:

- Теории за мотивацията

- Как да мотивираме 

 

Входът и изходът от организацията са част от работните взаимоотношения. Курсът ще разгледа как да третираме процесите свързани с тях, така че да няма отрицателно влияние върху служителите и организационния климат: 

- Вход: Представяне на новия служител, Въвеждане в работата

- Изход: Доброволен, Уволнение, Масово уволнение, Дисциплинарни уволнения

 

Обучението е подходящо за:

- Мениджъри Човешки ресурси 

- Специалисти по Човешки ресурси

- Изпълнителни директори и Мениджъри

- Администрация

- Работодатели


Запитване