КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Организационна структура, култура и поведение

Кратко представяне:

Водещ: Светлин Иванов
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша

Програма:

09.00–12.30 (10.30-10.45–Кафе-пауза)

 

Организационна култура 

- Значение на организационната култура в организацията 

- Трудности при въвеждане и изграждане на организационна култура 

- От ценности към поведение 

- Въвеждане на организационна култура за повишаване на ефективността на служителите

 

Организационна дисциплина 

- създаване на организационна среда поощряваща спазването на работните процедури, процеси и правила 

- Как да се справяме с „проблемни“ служители

 

12.30-13.30 Обедна почивка

13.30–17.00 (15.30-15.45-Кафе-пауза)

 

Организационна структура и организационно развитие 

- Цели и характеристика на организационната структура 

- Видове организационни структури 

- Вертикални срещу хоризонтални организационни структури 

- Йерархична структура на длъжностите 

- Ползи от организационната структура

 

Инициативи за изследване на организационната среда и мотивационния климат в компанията 

- Процедури на допитване на служителите 

- Анализ на информацията от допитването до служителите 

- План за корекционно въздействие


Запитване