КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Мнемотехники за ефективно и трайно запаметяване

Кратко представяне:

  Това са умения за подобряване на паметта, който едновременно помага да се запомнят факти точно и ясно и едновременно с това да се запамети и начина на структуриране на информацията. С много постоянство можете значително да подобрите възможностите на своята памет и да се доближите до съвършенството, но дори да не разполагате с необходимото време за развиване на споменатите техники, голяма част от тях ще влязат в употреба и ще са Ви от полза в ежедневието.

 

Програма:

  Къде можем да изполваме „Уменията за запаметяване и организиране на памета”:

- За индивидуално планиране, проекти, преговори, организация, изследване и решаване на проблеми 

- В обучения: за запомняне, водене на записки и лекции, подготовка на доклади и презентации, за концентриране на вниманието

- Тези умения позволяват да спестите време, да повишите ефективността на мисленето и яснотата на ума, да увеличите концентрацията и удоволствието от работата и постигнатите резултати 

КАКВО ЩЕ ПОСТИГНЕТЕ:

 

 • Помнене на имена чрез използване на различни методи; 
 • Перфектно помнене на информация чрез използване на различни методи; 
 • Развитие и използване на зрителната памет; 
 • Бързо и ефикасно помнене на цифри; 
 • Умение за контрол на активното си състояние; 
 • По-бързо и по-ефикасно правене на записки и подреждане на информацията; 
 • По-бърза ориентацията в правени записки; 
 • Ефикасно повтаряне на информацията; 
 • Умение за релаксиране и максимално използване на работното време.

 

Трейнингът по „Умения за запаметяване и организиране на памета” ще Ви разкрие как да използвате всички ресурси на паметта, с които разполагате, така че да запомняте по най-ефективния начин. Освен това тези умения ще повишат Вашите творчески способности, генериране на нови и свежи идеи и интелект.

Трите фундаментални принципа, лежащи в основата на Уменията за запаметяване и организиране на памета са: въображение, асоциации и разполагане. Когато действат заедно, могат да създадат силна и устойчиви „Умения за запаметяване и организиране на памета”.

Въображението: Е това, което използваме за създаване и подсилване на необходимите за ефективни мнемотехники асоциации. Въображението е инструмента, който използваме за изграждане на въздействащ и пълнокръвен спомен. С колкото по-силно въображение разполагате, толкова по-здраво ще се вкорени информацията в съзнанието Ви за по-нататъшно използване. Въображаемото може да бъде стряскащо и жестоко или чувствен, важното е да подпомага запомнянето.

Асоциации: това е метод, чрез който се свързва информацията за запаметяване с начина, по който се запаметява. Може да се създават асоциации чрез:

 

 • Степенуване и поставяне на едно нещо над друго.
 • Противопоставяне или съпоставяне на едно нещо с друго.
 • Сливане на картини и образи.
 • Увиването им едни около други.
 • Преобръщането им.
 • Свързане на обща основа – еднакъв цвят, вкус, форма, чувство.

 

Разполагане: То дава две неща – общ, свързващ контекст, в който да поставите информацията, така че да бъде подредена и същевременно това е начин да я разграничите и отделите. Ако например свържете една част от информацията с малък град, а друга с голяма европейска столица няма опасност да стане объркване. Можете да изградите в ума си различни участъци, и да обособите всяко по дух и атмосфера, за по-голяма стратификация.

 

1 ДЕН

- Техники за запаметяване на имена

- Основни информации за мозък 

- Техника „Loci” - така наречена „Римска Стая” 

- Техника „Верига” - принципи

- Информации за запаметяване

- Техники на помнене на фигури

- Начини на развиване на интелекта - Активен цикъл и МТА (Ментален Тренинг на Активизация) 

- Помнене на цифри 

- Главна система на запаметяване, система на Грей 

- Релаксиране и почивка - като елемент в процеса на Майндмапинг 

 

2 ДЕН:

- Пиктограми като начин на графично записване на информацията

- Концентрация и нейно значение в процеса на приемане на информацията 

- Демонстрация на ползване на мнемотехники 

- ифрено-формен метод на помнене

- Други техники за запаметяване: акростихове, изречения и др. 

- Комбиниране на техники и запаметяване на абстрактни и сложни понятия 

- Ориентация и мотивация - пречупване на бариери 

- Повторения като главния елемент на помнене 

- Метод на заменяемостта - учене на чужди езици и чуждици

 

Обучението е подходящо за:

-Бизнесмени, мениджъри, PR специалисти, консултанти и всички, за които добрата памет е основна част от дейността им;

-Всички хора, които са заинтересовани да се развият като личности, да открият в себе си нови възможности и да използват по-ефективно ресурсите, които притежават;

-Хора, които желаят да развият визуалните и зрителните си възможности;

-Хора, които търсят начини на развиване на паметта си;

-Хора, които се интересуват от "гениалния мозък";

-Тези, които искат да се запознаят с различни техники на запаметяване.


Запитване