КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Изграждане и управление на успешен екип

Кратко представяне:

  Харесва ли ни или не работата в екип е неразделна част от ежедневието ни. Ефективният екип постига нужните високи резултати. Добре обученият екип е отговорен, целенасочен, сплотен .Как да промените нефункционалния екип в продуктивен? Как може да направите добрият екип още по- добър?

Водещ: Емилиян Крумов
Място: гр.София, Парк Хотел Витоша

Програма:

Първи ден

9.30 – 11.00 Мениджърът като консултант на екипа

• нива на общуване - психология на отношенията

• подходи при ”сглобяване” на екипа

• умения за сработване и овластяване на екипа

 

11.00 – 11.15 Кафе-пауза

 

11.15 - 12.30 Специфики на екипа

• типология на участниците

• етапи в развитието на екипа

• стимулиране на взаимодействието

 

12.30 – 13.30 Обедна почивка

 

13.30 – 15.30 ”Лаборатория за мениджъри” - решаване на екипни задачи

• сплотеност и активност на членовете

• инструменти за управление - комуникация

• техники за анализ и корекция на взаимодействието

 

15.30 – 15.45 Кафе-пауза

 

15.45 – 17.00 Усвояване на схеми за управление на екипи

• роли в екипа

• позиции срещу екипни цели - отстояване на себе си

• инструменти за управление - краткосрочни цели и дългосрочни стратегии

 

Втори ден

9.30 – 11.00 Използване на конфликтите в екипа

• отношения в екипа – власт, позиции, правила

• умения за анализ на динамиката в екипа

• непродуктивни взаимоотношения 

• “движение на силите”

 

11.00 – 11.15 Кафе-пауза

 

11.15 - 12.30 Цели и изпълнение

• умения за планиране на екипното развитие - възможности и ограничения

• оценка на състоянието на екипа

• техники за повлияване на ресурсите

 

12.30 – 13.30 Обедна почивка

 

13.30 – 15.30 Мотивиране на екипа

• техники за овладяване 

• алгоритъм на мотивиране на членовете на екипа

• отработване на техниката “смяна на фокуса”

 

15.30 – 15.45 Кафе-пауза

 

15.45 – 17.00 Тренингов модел на успеха

• планиране на бизнеса - симулация

• цикличност и устойчивост

 

Обучението е подходящо за:

- Мениджъри

- Ръководители на екипи

- Супервайзори

- Мениджъри проекти

- Човешки ресурси

- Управители


Запитване