КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Академия за Ръководители ( Мениджъри ) 2 - II модул: Решаване на организационни проблеми и вземане на управленски решения

Кратко представяне:

Водещ: Пламен Димитров

Програма:

10.00–12.30 (11.00-11.15–Кафе-пауза)
12.30-13.30 Обедна почивка

1. Избор, анализ и определяне на проблема
- Разграничаване на важните от спешните проблеми
- Преглед на техниките за преодоляване на причините, които пречат за
осъзнаване на реалните проблеми
- Определяне на приоритетите
- Техники за определяне на причините и следствията
- Видове проблеми в зависимост от причините
- Инструменти за изследване на причинността
2. Практика в решаването на проблеми: организационни и бизнес фактори
- Оценка на организационната полезност на решенията - 5Е решения?!
- Власт и авторитет при решаването на проблеми в организацията
- Организационна политика и бизнес решения
- Мястото на бизнес етиката при решаване на организационни проблеми
- Когнитивни, емоционални и личностни фактори при търсене на 5Е
решения
13.30–17.00 (15.00-15.15-Кафе-пауза)

3. Стратегии и техники за вземане на решения
- Предимства и недостатъци на различните методи за вземане на решения
- Автодиагностика на личния стил за вземане на решения
- Ситуативна ефективност на различните стилове на вземане на решения
4. Творческите решения в бизнеса: организационна интелигентност
- Стимулиране на креативността при вземането на организационни решения
- Умения за кретивно решаване на бизнес проблеми. Отговорност и риск.
- Използване на потенциала на групата за оригинални и иновационни
решения
5. Фактори за ефективност на вземаните решения
- Основни фактори в оптимизацията на решенията: Грешките и техните
причини.
- Заблуди, защити и други прични за задълбочаване на проблемите и
нереализиране на решенията
- Последваща диагностика на личните бариери
- Стъпки в определянето на осъществимостта на взетите решения
- Тестиране на алтернативите
- Планиране на реализацията на решението

Запитване