КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

НЛП - Практик - Бизнес формат

Кратко представяне:

  Материалът е представен с приложенията му в бизнес контекста: комуникация, преговори, продажби, мотивация, структура на компанията, манипулации и защита от тях, сигурно постигане на цели, повишаване на личната ефективност.

Това е курс, разработен на база стандартния такъв “НЛП – Практик”, като са изключени техниките с чисто психотерапевтично предназначение.

Какво ще научим:

  • Да създаваме и поддържаме комуникация с различни типове хора.
  • Да разбираме и осъзнато да използваме особеностите на възприемане на света на събеседника.
  • Да наблюдаваме и анализираме движенията на очите.
  • Да “четем мислите” на събеседника, проследявайки критериално вербалните му и невербални реакции в процеса на комуникацията.
  • Да откриваме признаците на лъжата.
  • Моментално да предизвикваме несъзнавано доверие.
  • Да “водим” събеседника и управляваме комуникацията.

Програма:

Семинар 1. Методи за ефективно управление на комуникацията.

1. Въведение.

- Канали на информацията при комуникация.

- Цели на обучението. 

- Филтри на вниманието. Съзнателно и несъзнавано възприемане.

- Кръг на обучението. Нива на компетентност.

 

2. Калибриране. Понятие “Калибриране”.Реакция “Плюс”, реакция “Минус”, Неутрална реакция.

Калибриране “Съгласие – Несъгласие”.

 

3. Репрезентативни системи.

Понятие за Репрезентативни системи (РС). Свойства. Калибриране в различните РС.

- Физиологични маркери за определяне на водещата РС. 

- Предикати на РС. Развитие навика за изразяване в различните РС с цел управление на комуникацията.

- Ключове за достъп на очите. Определяне индивидуалните ключове за достъп. Развитие навика за наблюдение. Стратегии за вземане на решение.

Калибриране “Истина – Лъжа”.

 

4. Рапóрт.

Понятие за рапóрт. Еволюционни корени на рапóрта. Синхронизация (matching). Видове синхронизация с отработване на навиците:

- Отразяване

- Кръстосана синхронизация. Синхронизация и водене в група.

- По поза

- По жестове

- По ритъм

- По дишане

- По интонация

- Вербална.

Цели на комуникацията. Използване на рапóрта за управление на комуникацията. 

Невербално управление на преговори. 

 

5. Интеграция на навиците.

Упражнения с цел интегриране навиците за калибриране и рапóрт по РС.

Вербални манипулации.

Допълнителни параметри на лъжата.

 

6. Запознаване с Ериксоновата хипноза.

Понятие за Милтън - модел на езика. Умение да говорим в съответствие с “Картата на света” на клиента, без да имаме информация за нея. 

 

Тренингът протича на принципа: минимум теория (до 30%) → максимум демонстрации → практическо отработване на навиците → обсъждане и обратна връзка.

 

В края на всеки модул участниците получават практически навици в използването на описаните в програмата техники и модели.

 

Какво може да научите във Втори и трети модул:

 

Семинар 2. Управление на състоянието. Извличане и структуриране на информация.

Закотвяне. Колапс на котви. „Пространствени котви” в продажбите и при презентация. Достъп до ресурсните състояния и поддържането им. Влизане в работно състояние. Рифрейминг. Субмодалности. Критически и водещи субмодалности. 

Метамодел. Дълбочинна и повърхностна структура на речта. Невро- логическите нива на Р. Дилтс. Интеграция на логическите нива. Използване на логическите нива за мотивация. Хипнотични словесни шаблони. Позиции на възприятието. Решаване на комуникативни ситуации с помощта на три позиционното описание.

 

Семинар 3. Модели на НЛП за постигане на цели. “Машина на времето”

Модел Т.О.Т.Е. Използването на успешен опит за оптимизиране на неуспешния опит. Стратегии за вземане на решение. Метапрограми - убедители. Модел S.C.O.R.E.

Вътрешна репрезентация на времето. Субективно изкривяване на времето. S.C.O.R.E. по линията на времето. Работа с цели по линията на времето. Линейно програмиране на подсъзнанието.

 

Обучението е подходящо за:

- Изпълнителни директори 

- Мениджъри 

- Консултанти 

- Администрация 

- Търговски представители 

- Специалисти Човешки Ресурси

- Търговци

- Всеки, който желае да достигне съвършенство в уменията си за общуване


Запитване