КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!
Последвайте ни във Facebook Последвайте ни в LinkedIn Последвайте ни в Twitter Последвайте ни в Google+ Последвайте ни в YouTube

Манипулиране на потребителското поведение - II модул

Кратко представяне:

  В практиката рекламата не винаги се получава като убедителност и като измерим пазарен резултат! А може би сме склонни често да се разочароваме от нея именно защото сме възлагали твърде много надежди на разтърсващите, мощни рекламни въздействия, на ярките, атрактивни носители, и на свръх-креативните техники и решения? Докато в същото време конкуренцията ни незабелижимо, но необратимо ни е отнемала потребителите на единственото истинско място за рекламни полесражения…дълбинната психодинамика на потребителските емоции, възприятия и нагласи! Как се печелят ежедневните битки за ума, емоционалната близост и доверието на потребителя? Как да измерим и докажем победите си? Отговорът е… с компетентни психосоциални микроманипулации. 

Големите незабавни ефекти на рекламата не са мит, но за тях е нужно винаги да имаш нещо ново, нещо уникално под ръка. Така е лесно да си ефектен, впечатляващ и убедителен, нали? Но повечето полезни и най-важното – трайни ефекти на добрата реклама, - не са така очевидни и ярки…А в действителност, именно те правят рекламата това, което днес тя е – ЦАРИЦАТА НА ПАЗАРА.

Какво ще научите: 

  • Кога и как точно работи една добра реклама? 
  • Какво е нужно да знаем и умеем, за да я направим още по-въздействаща? 
  • Какво прави една реклама ЕФЕКТНА, ЕФИКАСНА и ЕФЕКТИВНА? 
  • Защо е все така трудно да се разбере какво точно предизвиква желаните и…нежелани реакции на потребителя? 
  • Какво и как насочва вниманието, решенията и лоялността му? 
  • Защо не винаги рекламата постига очакваното и обещавано от създателите й влияние върху пазарното поведение и лоялността на потребителите към марки и фирми? 
  • Наясно ли сме със скритите психични механизми на успешното и…сякаш незабелижимо рекламно въздействие върху мнението, решенията и действията на НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЯ?
Водещ: Пламен Димитров

Програма:

Конкретни цели на програмата:

  • Разширяване на познанията и практическите умения в областта на приложната психология на рекламните въздейстия и потребителското поведение с цел повишаване на професионалната и икономическа ефективност на участниците в програмата и техните бизнес-партньор; 
  • Трениране на индивидуални и групови техники за анализ и влияние върху потребителските представи и решения чрез методите на групово-динамичното учене, чрез сюжетно- ролеви игри и лабораторен видеоанализ на конкретни приложни решения и микро-проекти на обучаваните; 

 

Ден 1:

09.30 – 11.00 

-Откриване на програмата

-Представяне на съдържанието на втори модул на програмата

-Защита на индивидуалните учебни проекти на участниците

 

11.00 – 11.30 Кафе пауза 

 

11.30 – 13.00 Сесия 9: Какво представлява феномена “постоянно проследяване”: Как се чувства и защитава потребителя под наблюдение? Повторението е майка на навика и…! 

 

13.00 – 14.00 Обедна почивка

 

14.00 – 15.30 Сесия 10: 

-Психотехнологии - дълбочина и честота на психичното проникване: публично и частно себеосъзнаване на потребителя

-Сблъсък със “съпротивата” и “слепите петна” на потребителя 

-Многомерни модели на мотивацията на потребителя

-55 стандартни интервенции: балансиране, реципрочност, благоразумност на избора, близост, имитация на наличността, скрити намерения и др.

 

15.30 – 16.00 Кафе пауза

 

16.00 – 17.30 Сесия 11: 

-Микро-техники за системно налагане на нови идеи, продукти и услуги: свободно плаващо присъствие, конфронтация и подпомогнат инсайт

-Екология и контектуализация на потребителските реакции

-Самоизпълняващото се прочество на рекламата

-30 Класически сценария за рекламна микроманипулация: принципът на Франклин; принципът на Шумахер и принципа на Ал Капоне

 

17.30 – 18.00 Самооценка на напредъка и индивидуални консултации

 

Ден 2:

09.30 – 11.00 Сесия 12: 

-Техники за минимално окуражаване, отчетлива или контрастна изразеност, афективен контрол или екстремно себеизтъкване

-Психологическа ефективност на текстовите въздействия

-Управление на несъзнателните асоциации с цветове и чувства

-Формиране на психосоциални феномени на контактните ситуации: агресивност, адекватност, взаимност,лична реалност и подражание

 

11.00 – 11.30 Кафе пауза 

 

11.30 – 13.00 Сесия 13: 

-Управление на афективните и умствените, допродажбени модели на преживяване на придобиването, притежаването и ползването

-Трансферентни и контратрансферентни нагласи на потребителя

-Тълкуване на потребителските ‘блянове” ,“сънища” и “неврози”

-Работа с идолите и заместващите Аз-ове на потребителя

 

13.00 – 14.00 Обедна почивка

 

14.00 – 15.30 Сесия 14: 

-Какво ще се случи с потребителя, ако спрем да рекламираме? Внимание, памет, решения, стереотипи, комплекси и фиксации

-Психология на груповата и социална фасилитация

-Пазарен свръх-Аз

 

15.30 – 16.00 Кафе пауза

 

16.00 – 17.30 Сесия 15: 

-Управление на удоволствието и символизацията му, позата и…ползата от това да си наистина забавен, развлекателен и креативен!

-Основни закони на микроманипулацията: предизвикателство, проактивност; презентация, повторение, психологизация, превъзходство, персонализация и практичност

 

17.30 – 18.00 Оценка на напредъка и индивидуални консултации

 

Ден 3:

09.30 – 11.00 Сесия 16: 

-15-секудно задоволяване и сексплоатация на потребителя

-Управление на вниманието и въображението

 

11.00 – 11.30 Кафе пауза

 

11.30 – 13.00 Сесия 17: ”Сезоните в живота на мъжа” и “Същата песен на друг глас” – сексуализация, полова идентификация и фамилизация на потребителските реакции и стереотипи

 

13.00 – 14.00 Обедна почивка

 

14.00 – 15.30 Сесия 18: 

-"Ние” мотивацията и вътрешногруповия фаворитизъм на потребителите

-Социално чувство и екологично съзнание

-Лоялност, доверие, фанатизъм на потребителя.

-Потребителят-адвокат

 

15.30 – 16.00 Кафе пауза

 

16.00 – 17.30 Сесия 19: 

-”Buy-logy” на ума и психосоциалната идентичност на лоялните 

-Забравете рекламните константи

 

17.30 – 18.00 Оценка и закриване на програмата

 

Обучението е подходящо за:

- Мениджъри Реклама 

- Специалисти по Реклама 

- Изпълнителни директори и Мениджъри 

- Специалисти в рекламни агенции 

- Хора създаващи креативите на рекламите


Запитване