КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Вътрешно-фирмени онлайн обучения

Корпоративните ни клиенти могат да се възползват от услугата ни вътрешно-фирмени онлайн обучения създадени специално за тях. 

 

Това могат да бъдат:

- Въвеждащи обучения за нови служители

- Мотивационни обучения и обучения за лоялност

- Вътрешнофирмени продуктови обучения

- Обучения за продажбени умения, обслужване на клиенти

- Мениджърски и финансови обучения

 

Обченията могат да бъдат изцяло онлайн или да се редуват с присъствени обучения или с обучения на работното място.

 

В отговор на потребностите на мениджмънта на големи и средни компании платформата ни предлага лесно за ползване, даваща обратна връзка на мениджмънта за активността и резултатите от обучителния процес на техните служители.

 

Главните ползи от вътрешно-фирмените онлайн обучения са:

- 80% от съдържанието е във видео формат

- Мениджмънта наблюдава и контролира активността и резултатие на обучението на своите служители

- За повишаване придобиването на знания и умения обучението е съпътсвано от примери, казуси, дискусии, практически упражнения, самостоятелна работа, тестове

- Едновременно обучение на голяма група хора, едновременно в отдалечени населени места

- Гъвкаво съдържание на обучението. За много кратко време нова информация може да достигне до всички служители на компанията.

- Обучението е достъпно по всяко време на денонощието и обучаващите могат да се обучават когато имат време и мотивация

- Неограничено повторение на съдържанието на обучението

- Минимални организационни и административни ангажименти

- Елеминиране на риска от неподходяща негативна обратна връзка, грешни впечатления от водещия и другите участници

- Спестяване на разходи за зали, храна, нощувки, пътни разходи за участниците

 

За да изработим за вас вътрешно-фирмени обучения съобразени с вашите потребности  и очаквания моля да се свържете с нас по телефона, от формата за контакт или на e-mail office@diterambconsult.com

Задайте, Вашите въпроси