КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Екип

Стефан Димитров

- Над 18 години в директните продажби. Създал, обучил и развил няколко търговски екипа и телефонни центрове за обслужване и продажби на клиенти в компаниите, в които е работил.

- Специализирал в директните продажби и разработил собствени обучения за  търговски представители, среден и висш мениджмънт в продажбите на теми като Успешна дистрибуция, Преговори с Хипер маркети и Търговски вериги, Телефонни продажби и успешна работа с телефоните на една компания, 

- Създал 3 собствени компании, които управлява и до днес, като национален дистрибутор, Вносител на стоки от цял свят, Производител на стоки и собственик на нова собствена марка и линия, която налага на български пазар от 2019 година.

- Успешно управление на преговори и работа с клиенти като Хо-Ре-Ка, Дистрибутори, Търговски международни вериги магазини, Национални вериги магазини

 

 

Лазар Базлянков

- Над 28 одишен опит в развитие на хора и организации – анализи, управление, организациоон развитие, промяна, управление на проекти, ресурси, финансово управление
- Хонорован преподавател в Нов български университет (от 1993), преподавател по предприемачество (от 1994), финансово управление (от 1993) и управление на проекти (от 2001)
- Над 17 години като Ръководител проектен екип и ключов експерт в международни проекти
- Сертифициран обучаващ и оценител към Institute of Management (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ), Българска асоциация за управленско развитие и предприемачество

 

 

Пламен Димитров

- Обучил е близо 10 000 мениджъри, търговци, обслужващ персонал от всички организационни нива в над 700 тренинг-обучения, семинари, фокус-групи.

- Практикуващ бизнес-психолог с повече от 17 годишен опит в американски и международни стопански и неправителствени организации.

- Професионален опит като консултант и тренер в областта на организационното развитие на редица водещи европейски и български компании в България, USA, Обединеното Кралство, Русия, Унгария, Полша, Украйна, Македония и др.

- Автор на книги и статии по организационно развитие, участва като психолог  в дебати в национални телевизии по актуални теми.

- Председател на Дружество на психолозите в България, член на американската мрежа за организационно развитие.

 

 

Иван Арнаудов

Иван Арнаудов има над 14 години практика в областта на комплексните продажби и бизнес развитието  в корпоративния сектор както в България, така и в

Германия, Австрия и Швейцария. 

Той е бил Hub Manager за Югоизточна Европа в Alex & Gross Group - водеща BPO компания в Германия и Търговски представител на Allianz AG - Франкфурт.

Натрупвайки дългогодишен практически опит в управление и консултации на ключови проекти на водещи брандове като SAP, Cisco, Trend Micro и Infor, Иван специализира в областта на Lead Management, Key Account Management и Business Development. 

В България той консултира стартиращи и водещи компании в ИТ, Финансовия и BPO сектори в различни етапи на техния търговски процес.

 

 

Албена Иванова

- Дългогодишен представител на КорнФери Хей Груп за България за повече от 10 години

- Повече от 20 години консултира и управлява проекти в области като: Организационно преструктуриране,  Създаване на ролеви и длъжностни характеристики, Оценяване на длъжностите и определяне на политика по заплащане, Разработване на Системи за възнаграждение и бонусни схеми, Създаване на Системи за оценка на служителите, Създаване на Системи за кариерно равитие, Създаване на Интегрирани системи за Управление на човешките ресурси за фирми като “Марица Изток  3”, “Македонски телекомуникации”, “Ролпласт”, „Доверие Брико”, „Транспрес”, „Сладкарници Неделя”, “Каменица”,  “Крафт Фуудс”, „Кока Кола”, “Асарел Медет” и др.

- Води курсове по Управление на човешките ресурси, Управление на възнаграждението, Оценка на служителите, Създаване и прилагане на модели на компетенции, Мениджърски умения, Лидерски умения и др.

 

 

Емилиян Крумов

- Мениджър Качество и безопасност, Мениджър Човешки ресурси в Суиспорт България АД, Мениджър Човешки ресурси в Авиокомпания България ЕЪР

- Консултира и управлява проекти в областта на организационно преструктуриране, оценяване на длъжностите, определяне на политика по заплащане и разработване на системи за възнаграждение и бонусни схеми, създаване на системи за оценка на служителите и системи за кариерно развитие. 

- Консултира мултинационални корпоративни клиенти в областта на екипната съвместимост, корпоративна идентичност и мотивация на персонала .

- Води тренинги и обучения на теми Работа в екип,Изграждане и развитие на екипи “, Комуникативни умения (Междуличностна комуникация- партньори, колеги, клиенти), Ефективно управление и решаване на конфликти, Фокусирани към решения лидерски умения, Развитие на управленски умения и техники

- Организационен консултант, треньор и психолог с дългогодишна практика в сферата на подбора, оценката и развитието на управленски кадри

 

 

Орлин Митушев

- Обучил е над 10 000 търговци, мениджъри продажби и обслужващ персонал в над 500 семинара на теми "Продажбени умения", "Управление на продажбите", „Обслужване на клиенти“ "Умения за презентиране", "Умения за водене на преговори", "Работа в търговски обекти", „Работа с корпоративни и ключови клиенти“ и др..

- Повишил продажбите от 10 до 30 % и създател на над 10 телефонни центрове за обслужване и продажби на редица водещи български търговски компании.

- Консултант и тренер в областта на маркетинг и продажбите на редица водещи европейски и български търговски компании.

- Десет годишен опит като професионален мениджър и тренер продажби в "Electrolux" - Германия.

- Продажбен опит и обучения в Швейцария, Германия, Англия "AIM Enterprise Profiling",Abegglen & Partners Management Consultants International (A&P), Цюрих.

- Професионални Обучения, Training and Coaching на търговски представители, разработка и въвеждане на продажбени стратегии, психология и реторика на продажбената дейност, маркетинг и реклама, техники за работа и управление, оптимизиране на бизнес процеси.