КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Ефективното интервю за подбор на персонал

От: Diteramb Consult | Дата: 09 Май 2014

Ефективното интервю за подбор на персонал

Интервюто при подбор на персонал не бива да бъде оставено нито на интуицията Ви, нито на строги схеми на провеждане. Правилният кандидат ще допринесе за повишаване стойността на Вашия екип, отдел и организация. Предлагаме Ви някои от техниките за успешно водене на интервю, една от най-важните стъпки при подбор.

Планирайте интервюто

Цялостно прегледайте изискванията на длъжността. Разберете точно какво изисква тя за перфектно представяне. Това ще ви позволи да вземете решение, базирано на видими факти, а не на лични предпочитания.

Създайте си план за интервю
Формулирайте въпроси свързани с работата, които да помогнат на интервюирания да представи специфични примери от представянето си. Те достоверно ще Ви покажат как кандидатът би реагирали в работата си, на база на предишното му поведение.

Създайте комфортна и професионални атмосфера по време на интервюто
Уверете се че няма да Ви прекъсват. Това е важно и за Вас, и за кандидата, за да се ангажирате изцяло с разговора. Задръжте всички обаждания и проведете интервюто на
място, където няма никой от офиса да Ви притеснява.

Изградете първоначално разбирателство с интервюирания
Посрещнете го топло и приятелски. Най-подходящия момент да въздействате на някого е в първите пет минути на срещата Ви. Накарайте кандидата да се чувства важен, като го посрещнете лично и му предложите помощта си докато чака.

Общувайте добре по време на интервюто
Обърнете внимание на отговорите на въпросите много повече, отколкото на собствените си въпроси. Ако искате да научите съществени и полезни факти за кандидата, слушайте. Най-добрия интервюиращ би говорил не повече от 20-30% от времето за интервю.

Контролирайте Вие интервюто
Практикувайте техники, които Ви позволяват да отворите некомуникативните кандидати и ги правят по-разговорливи. Използването на отворени въпроси и внимателното насочване на кандидата да говори са умения, които е много важно да развиете и да използватев интервюто си.

Така изградете интервюто си, че да проверите кандидата в различни измерения
Тествайте работните му умения. Може да използвате тестове, които дават реалистична оценка за способностите на кандидата, с оглед на бъдещото му представяне, на база
изискванията на длъжността, но е много важно да дадете точни указания за попълването на теста.

Оценка на интервюто
Създайте оценка на интервюто, веднага след приключването му. Бихте могли да си водите бележки по време на интервюто, но е важно да отбележите детайлно оценките от него веднага, щом то приключи. Това ще Ви помогне да вземете крайното си решение, особено ако сте интервюирали много хора за една позиция.

Отхвърлете предразсъдъците и предубежденията
Тренирайте се да не гледате на кандидата с предубеждение след първото си впечатление от него. Не се поддавайте на емоции и оценявайте логично.

Указания за ефективно интервю

 • Създайте правилната атмосфера;
 • Изградете разбирателство;
 • Отделете адекватно време;
 • Започнете с положителен тон и език;
 • Използвайте отворени въпроси;
 • Задавайте специфични за позицията въпроси;
 • Оставете интервюираният да говори повече – поне 60-70% от времето;
 • Задавайте последователни и целенасочени въпроси;
 • Оценявайте поведението на интервюирания през цялото време;
 • Търсете противоречивите показания в изказването му;
 • Оценявайте кандидата само на база това, което се е случило;
 • Доверете се на кандидата, ако всички факти сочат, че той го заслужава;
 • Контролирайте интервюто;
 • Оценявайте информацията след всяко интервю;
 • Запомнете, всяко интервю е важно, затова го направете такова;


Най-често задаваните въпроси
Изследванията сочат, че някои от въпросите са най-често задавани при интервюто за работа. Те могат да Ви послужат, когато пишете собствения си списък с въпроси, които ще
зададете на кандидата. Не забравяйте, че истинските умения в задаването на въпросите е начинът, по който ги задавате и как предразполагате интервюирания да отговори пълно и искрено на тях:

 

Ето и въпросите:
1. Какви са краткосрочните и дългосрочнитеВи цели и стремежи?
2. Кога и защо си поставихте тези цели?
3. Какво правите, за да ги постигнете?
4. Какво искате да постигнете в близките 10 години, но не свързано с работата Ви?
5. Как виждате себе си след 5 години?
6. Какво наистина искате да работите?
7. Какви са дългосрочните ви стремежи в кариерата?
8. Как планирате да постигнете кариерните си цели?
9. Какви са най-важните за Вас награди, които очаквате да постигнете в кариерата
си?
10.Колко смятате, че ще печелите след пет години?
11. Защо сте избрали тази професия, за която се подготвяте ?
12.Кое е по-важно за Вас, парите или типа работа?
13.Кои мислите, че са силните и слабите Ви страни?
14.Как бихте описали себе си?
15.Как би Ви описал Ваш приятел или близък (може и учител), който Ви познава много
добре?
16.Какво може да Ви мотивира, за да положите максимални усилия?
17.Как училището и(или) университета Ви подготвиха за Вашата професионална
кариера?
18. Защо би трябвало да Ви наема?
19.Какво в квалификациите, които имате Ви кара да мислите че ще сте успешни в
работата си?
20.Какво е за Вас успеха?
21.Какво мислите, че би било успешно в организация като нашата?
22.С какво мислите, че можете да имате принос за нашата организация?
23.Какви качества би трябвало да притежава успешния мениджър?
24.Обяснете ми взаимоотношенията, които би трябвало да съществуват между
супервайзора и подчинените му.
25.Кои са двете или трите качества, с помощта на които сте най-успешни? Защо?
26. Разкажете за най-съществения опит, който сте придобили по време на
образованието си.
27.Ако Вие наемахте някого за тази позиция, какви качества щяхте да търсите?
28. Защо избрахте точно този университет, колеж, или училище, в което сте учили?
29.Какво Ви водеше в избора на специалност?
30.Коя специалност предпочитате най-много? Защо?
31.Коя специалност харесвате най-малко? Защо?
32.Ако можехте да промените програмата, по която сте учили, какво щяхте да
промените в нея? Защо?
33.Какви промени бихте направили в учебното заведение, в което сте учили? Защо?
34.Имате ли планове да продължавате образованието си?
35. Мислите ли, че образователната Ви степента съответства на постиженията Ви в
съответното учебно заведение?
36.Какво сте научили от участието си в междукултурни дейности?
.В каква работна среда се чувствате най-комфортно?
38.Как работите под напрежение?
39.От какви почасови или летни работи сте били най-заинтригувани?
40.Как бихте описали идеалната си работа?
41.Как решихте да кандидатствате за тази позиция в тази организация?
42.Какво знаете за нашата организация?
43.Кои са двете или трите най-важни за Вас неща в работата Ви?
44. Търсите ли работа и в друга компания с подобен предмет на дейност? Защо?
45.По какви критерии оценявате организацията, в която искате да работите?
46.Имате ли нещо против да пътувате?
47.Имате ли нещо против да прекарате следващите шест месеца в обучения?
48.Кой е най-големият проблем, с който сте се сблъсквали и как се справихте с него?
49.Какво сте научили от грешките си?
50.Кое е най-важното, което научихте от опита си в училище?
51.Какъв тип шеф предпочитате? Защо?
52.Опишете един обичаен ден в компанията, в която сте работили.
53.Кои са най-важните уроци, които сте научили от длъжностите, които сте заемали?
54.Какъв тип книги четете? Коя е последната, която прочетохте?
55.Какво би Ви изкарало от равновесие?
56.Лидер ли сте? Дайте пример.
57.Какви примери за инициативност бихте показали от предишните си позиции?
58.Дайте ми пример как сте се справили с неприятна ситуация, която би довела до
лоши резултати?
59.Как сте се справяли с недоволен клиент или труден колега?
60.Вие творческа личност ли сте? Дайте пример.
61.Вие аналитична личност ли сте? Дайте пример.
62.Кои са най-важните книги във Вашата област?

← Предишна статия Следваща статия →

Препоръчани статииRecommended Articles

Академия за Ръководители (Мениджъри) 2023 От: Diteramb Consult | Дата: 26 Август 2022
Академия Финанси за нефинансисти - 2022 От: Diteramb Consult | Дата: 26 Август 2022
Академия за ръководители ( Мениджъри ) 2 - 2023 От: Diteramb Consult | Дата: 26 Август 2022