КошницаКошница
Кошницата Ви е празна!

Умения за продажби и обслужване по телефона

Онлайн Тестове

Провеждане и край на разговора по телефона

Моля отбележете с кръстче кои от изказванията, според Вас, са правилни или неправилни.

Q1: По време на телефонния разговор не си водя бележки, и не правя запис на разговора.
Q2: Когато слушам партньора в телефонния разговор, аз слушам внимателно, задавам контролни въпроси и перифразирам.
Q3: Когато задавам въпроси по време на телефонния разговор, моите въпроси са точни и целенасочени.
Q4: Когато приключвам телефонния разговор, аз не уговарям следващ контакт с клиента.
Q5: Когато имам „лоши” и „добри” новини за клиента, аз първо му съобщавам, сбито, „лошите” новини, а след това, му съобщавам „добрите” новини, разпределени на повече порции.
Q6: По време на телефонния разговор не повтарям всички въпроси и/или изказвания на клиента, за да съм сигурен, че правилно съм го разбрал.
Q7: Когато говоря по телефона и отговарям на въпроси на клиента, моите отговори са точни и целенасочени.
Q8: Когато приключвам телефонния разговор, аз не задавам на клиента допълнителни въпроси и не предлагам допълнителни продажби.
Q9: Когато говоря по телефона, правя обобщения – на задачите, на желанията на клиента, на въпросите му, на уговорките с него.
Q10: Във всеки един телефонен разговор, краят му е по-важен от началото. Защото краят на разговора определя 80% от общото впечатление за разговора и в голяма степен неговия успех.
Q11: Когато приключвам телефонния разговор, аз не правя опити за получаване на препоръки, за да не притискам клиента.
Q12: На края на всяка една фаза на телефонния разговор, аз задавам на клиента така формулирани въпроси, че, по възможност, да получа неговото съгласие, той да каже ДА.
*Трябва да влезете в акаунта си, за да видите резултатите от теста

Планове

$240 без ДДС
*В цената не е включен ДДС.
Тестове
Бизнес бюлетин
Видео уроци - ограничен
Видео уроци - пълен
Аудио подкаст
Документи, шаблони и др.
Сертификати
Индивидуална консултация
Управление на потребители
Наблюдение на активността
Вътрешно-фирмени обучения
Акаунт мениджър
Месечна цена
Годишна цена 9 месеца БЕЗПЛАТНО
СВОБОДЕН
0 лв.
0 лв.
ОСНОВЕН
Спестете 1215 лв.
Най-купуван!
ПРОФИ
Спестете 1350 лв.
ПРОФИ+
Спестете 2520 лв.